BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6577403
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-06-2017
Portal - Zgromadzenia publiczne
Zgromadzenia publiczneZamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia.


1. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

1) w postępowaniu zwykłym Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia,


2) w postępowaniu uproszczonym zawiadamia się Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Chopina 9 pokój nr 20 ( w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).


Tryb zgłaszania zgromadzenia publicznego:POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Pobierz i wypełnij zawiadomienie,

2. Wydrukuj zawiadomienie i je podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) wraz ze zdjęciem przewodniczącego zgromadzenia w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 lub dokumenty prześlij faksem na numer 61 640 40 44 albo zeskanuj dokumenty i prześlij je pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl


4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.


POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)


1. Pobierz i wypełnij zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone,

2. Wydrukuj zawiadomienie i je podpisz.

3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl


lub

1. Zadzwoń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu , tel. 61 854 99 00

2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:


- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;


- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;


- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Opłaty skarbowe:


1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym nie wymaga uiszczania opłaty skarbowej.

Wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego:Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego organ gminy wydaje zakaz przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.


Tryb odwoławczy:


Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.


Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 )Załączniki do pobrania:


1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego

zgromadzenia2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone


3. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
18930_grafika
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.