BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463516
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 15 września 2015 r.

 


Pkt1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło
4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3) oraz 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września,
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego,
Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego,
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Beata Pietrzak, kierownik księgowości oświatowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich";
dziennikarz „Września moje miasto";
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3
a)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Komisja Rozwoju Wsi, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Komisja Edukacji, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Komisja Komunalno - Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

b)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

Komisja Rozwoju Wsi, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.


Komisja Edukacji, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Komisja Komunalno - Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

c)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.


Komisja Rozwoju Wsi, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.


Komisja Edukacji, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Komisja Komunalo - Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.


d)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,zapoznała się z projektem z uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


Komisja Rozwoju Wsi, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


Komisja Edukacji, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Komisja Komunalo - Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.


e)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pkt 4
f)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września.

g)
radny Bolesław Święciechowski, omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ulicy Władysława Łokietka.


Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju wsi brało udział 6 radnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ul. Władysława Łokietka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ul. Władysława Łokietka.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy
ul. Władysława Łokietka.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ul. Władysława Łokietka.

h)
Radny Bolesław Święciechowski, omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ulicy Ignacego Paderewskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ulicy Ignacego Paderewskiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

i)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

j)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w trakcie konsultacji z podmiotami, do których skierowany został program współpracy wpłynęły jakieś pomysły i propozycje? Czy było duże zainteresowanie? Czym różni się program współpracy z programem z zeszłego roku?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że program nie różni się od programu zeszłorocznego, organizacje i stowarzyszenia nie wniosły żadnych uwag.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

k)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy zdarzały się problemy z rozliczeniem dotacji i co było największym problemem?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu wyjaśnił, że kontrole są przeprowadzone na bieżąco, co roku, dotyczą przedszkoli i szkół niepublicznych. Następnie z przeprowadzonej kontroli wystawia się protokoły, z których wynika, że niektóre środki z dotacji są niewłaściwie wydatkowane. W związku z powyższym, źle wydatkowane środki szkoły czy przedszkola muszą zwrócić do budżetu Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

l)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Projektu Narkomanii na lata 2016-2020

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w nazewnictwie obowiązkowo musi być mowa o przeciwdziałaniu problemom alkoholowym? Czy to nazewnictwo nie powinno być uniwersalne?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki, wyjaśnia że nazewnictwo wynika z ustawy, programy wzajemnie się przenikają, ustawa o narkomanii ma podobną konstrukcję, jak ustawa przeciwdziałania alkoholizmowi.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Projektu Narkomanii na lata 2016-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Projektu Narkomanii na lata 2016-2020.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Projektu Narkomanii na lata 2016-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Projektu Narkomanii na lata 2016-2020.

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji udział brało 7 radnych.


ł)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki, omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy jest opracowana diagnoza wzrostu przestępstw i wykroczeń po zażyciu alkoholu.


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki wyjaśniła, że nie ma ogólnie sprecyzowanej diagnozy, a wszelkie tezy można formułować subiektywnie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


m)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Opieki Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2015r.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2015r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2015 r.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2015 r.

n)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Salę obrad opuścił radny, Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 6 radnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

o)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019.

p)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o wyjaśnienie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła wyjaśnień związanych ze skargą.

Radny Mirosław Chudy, zapytał czy w wyjaśnieniach nie nastąpił błąd rachunkowy?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdziła, że chodzi o błąd rachunkowy, który zostanie poprawiony na sesję.

Radny Zbigniew Bieńko, zapytał czy Ośrodek Pomocy Społecznej zadziałał w tej sprawie, ponieważ poszkodowanym odcięli wodę?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że Sąd wydał postanowienie, które nie zmuszało właściciela do podłączenia wody, właściciel od lat nie płaci za mieszkanie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy mieszkanie pochodzi z zasobów Gminy czy wynajmowane jest na wolnym rynku?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że wynajmowane jest z wolnego rynku.

Grzegorz Dobrosielski radny powiedział, że Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Prusak zawsze załatwiła wszystkie sprawy pozytywnie, dla osób które zgłosiły się o pomoc.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Radny Mirosław Chudy poprosił o opinię radcy prawnego dotyczącą opiniowania projektów w sprawie rozpatrywania skarg.

r)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o wyjaśnienie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła wyjaśnień związanych ze skargą.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną.

s)
Jan Krotoszyński naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt ustawy w sprawie: prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września.


t)
Jan Krotoszyński naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

u)
Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmiany w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmiany w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


w)
Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.


pkt.4
Radny Zbigniew Bieńko, omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zamysłowskiego jako projektodawca.

Radny Zbigniew Bieńko projektodawca powiedział, że Stowarzyszenie Projekt Września zgłosiło się do niego z propozycją propozycję złożenia projektu uchwały, ponieważ mieszkańcy ul. Zamysłowskiego nie są zainteresowani, aby na skwarze przy ich bloku powstał budynek o przeznaczeniu użytkowym.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt uchwały został poprawiony przez radcę prawnego, jednak co do treści, nie zmieniono zamysłu projektodawcy.

Radny Janusz Czyż powiedział, że ważnym problemem jest parking, pewnie o to chodzi mieszkańcom i w momencie powstania tam przykładowo sklepu, z parkingu trzeba będzie zrezygnować.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy gdyby doszło do sprzedaży działki czy można przewidzieć, co będzie tam wybudowane?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że nie ma miejscowego planu zabudowy, można budować o tzw. dobre sąsiedztwo, ono wyznacza zakres możliwości budowy.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy ta działka jest zagospodarowana?, Czy powstanie miejsce na parking?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, żeby budować trzeba mieć prawomocne warunki zabudowy, trzeba mieć pozwolenie na budowę, spełniać przepisy, warunki zabudowy do tej działki nie są jeszcze wydane.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy Gmina Września znajdzie nabywcę?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że nieruchomość z pewnością znajdzie nabywcę.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zamysłowskiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosami za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zmysłowskiego.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, negatywnie zaopiniowała projekt uchylenia uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 z 12 grudnia 2012 r w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zmysłowskiego.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, 1 głosami za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zmysłowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak, poinformował radnych, że do Biura Rady Miejskiej we Wrześni wpłynęła skarga na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Treść skargi wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na IX sesję Rady Miejskiej. Poprosił Sekretarza Miasta i Gminy Września o poinformowanie radnych o dwóch możliwościach rozpatrzenia tejże skargi.

Tadeusz Świątkiewicz, Sekretarz Miasta i Gminy Września powiedział, że Wojewoda wyjaśnił, że jedyną możliwością jest rozpatrzenie przez Radę tej skargi, kontekście zapisu art.20 ustawy o samorządzie gminnym, że jeżeli przewodniczący narusza statut lub uzna to Rada, radni mogą złożyć wniosek o odwołanie przewodniczącego, czyli o jego zmianę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak, poinformował o dwóch możliwościach rozpatrzeniach tej skargi: w postaci oświadczenia Rady Miejskiej lub uchwały o odwołaniu przewodniczącego, ale taki projekt uchwały musi złożyć co najmniej ¼ składu Rady Miejskiej. Od strony formalnej wg radcy prawnego, tak wygląda rozstrzygnięcie tej skargi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się ze skargą na Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się ze skargą na Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, zapoznała się z materiałami skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, zapoznała się ze skargą na Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie tak dawno miało miejsce głosowanie nad budżetem obywatelskim, radni brali udział w pracy zasiadając w Komisji, w związku z tym, prosił o opinie na przyszłość.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 20 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji
Komunalno - Finansowej

Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak

 

Przewodniczący Komisji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.