BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254948
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (II postępowanie)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający upoważniony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) do przeprowadzenia niniejszego postępowania tj. Gmina Września z siedzibą we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września reprezentowana przez Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września zwana dalej "Zamawiającym" prowadząca postępowanie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (II postępowanie).

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: eR Grupa Sp. z o.o. ul. J. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna

Partner: ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus

ul. J. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 50.922,00otych.

Dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 0 godzin.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (CENA -90%, ILOŚĆ GODZIN POBYTU NA BUDOWIE -10%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium Cena - 90,00 pkt oraz w kryterium Ilość godzin pobytu ba budowie - 0,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 90,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) oferta nr 1 - SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de I'Ile, 92000 Nanterre, Francja (SAFAGE Oddział w Polsce ul. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) cena oferty brutto: 86.100,00 zł, dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 0 godzin, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 53,23 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 0,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 53,23 pkt.

2) oferta nr 3 - Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk ul. Powstańców Warszawy 9/9, 85-681 Bydgoszcz, cena oferty brutto: 94.464,00 zł, dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 0 godzin, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 48,52 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 0,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 48,52 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.