BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463300
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 22 września 2015 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1)

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Justyna Stachowicz, referent w wydziale podatkowym;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Ewa Konarzewska - Michalak dziennikarz Nowej Wrześni.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił o informację w sprawie analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Września za I półrocze 2015 r.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła analizę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Września za I półrocze 2015 r. (załącznik nr 3). Wyjaśniła, że wydatki są zgodne ze sprawozdaniem finansowym, a materiały opracowane były wraz z wydziałem księgowości. Powiedziała, że liczba osób wskazanych w deklaracjach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła 41 682, natomiast liczba osób zameldowanych to 44 556. Różnica w wysokości 3,2% jest niewielka w porównaniu z innymi gminami. Przyczyną rozbieżności jest fakt, że większość z osób, z tej różnicy, to osoby które są zameldowane w gminie, jednak tutaj nie zamieszkują. Powiedziała, że na koniec 30 czerwca 2015 roku ilość utworzonych kont wynosiła 6 867.

Na salę obrad wszedł radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu komisji Komunalno - Finansowej udział brało 8 radnych.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego przedstawiła analizę wpływów z gospodarki odpadami komunalnymi. Wyjaśniła, że wpływ może wydawać się dość niski, dlatego, że wpływ za ostatnie trzy miesiące przypada na dzień 15 lipca, natomiast sprawozdanie zostało przygotowane na dzień 30 czerwca 2015 roku. Następnie omówiła egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, a także podejmowane czynności egzekucyjne.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że w obecnej sytuacji, kiedy we Wrześni dużo mieszkań jest wynajmowanych w związku z budową VW zapytał, czy pod względem opłat za odpady jest to w jakiś sposób weryfikowane?


Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że jest to bardzo trudne do zweryfikowania. Ustawa takie możliwości ogranicza, mimo, ze podstawą działania systemu jest ordynacja podatkowa. Jeżeli osoby, które wynajmują mieszkanie, a są zameldowane, to nie ma problemu ze ściągalnością, jednak wiele osób mieszka bez meldunku, a to już stanowi problem.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy firma, która zabiera odpady nie zwraca uwagi na ilość śmieci wytwarzanych przez daną rodzinę? Powiedział, że może w ten sposób można by było zauważyć, że liczba mieszkańców się powiększyła.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że to nie jest żaden wskaźnik. Pracownik, który te usługi wykonuje nie ma takich kompetencji i praw, ewentualnie może zobaczyć czy dane odpady zostały posegregowane czy też nie.

Radny Mirosław Chudy zapytał, kiedy i w jakiej sytuacji występują umorzenia? Jaka jest ich podstawa?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że są to najczęściej przypadki losowe takie jak pożar, wypadki, czasami brak środków do życia. Jednak są to przypadki pojedyncze.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy naliczanie opłaty od osoby jest sposobem najbardziej optymalnym?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że jest to system najbardziej sprawiedliwy i optymalny.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy porównywano funkcjonowanie poprzedniego systemu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z tym obecnym prowadzonym przez wydział podatkowy? Zapytał, czy można zweryfikować ilość osób wywiązujących się osób z tego obowiązku w porównaniu do tamtego systemu?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że przed wdrożeniem systemu nie zajmowała się tą tematyką. Z obserwacji zauważyć można, że kiedyś każde gospodarstwo domowe miało podpisaną umowę z PUK-iem, miał swój pojemnik i płacił za usługę wywozu śmieci. Natomiast teraz traktowane jest to jako podatek, który jest wyższy od wysokości umowy zawartej w poprzednim systemie. W tej chwili zauważalne jest, że gospodarstwa domowe, które miały małe pojemniki i były one wystarczające, w czasie wdrażania nowego systemu deklarowały zapotrzebowanie na większe pojemniki. Wynika, to zapewne z faktu, że poprzednio mieszkańcy płacili za wielkość pojemnika, a teraz opłata naliczana jest od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że mieszkańcy domów jednorodzinnych skarżyli się, że mimo segregacji pracownicy, którzy zbierają śmieci wrzucają wszystko razem.

Justyna Stachowicz, referent wydziały podatkowego wyjaśniła, że razem jest zbierany tylko plastik i papier, dlatego, żet te odpady miały tego samego odbiorcę, natomiast reszta była odbierana osobno.

Radny Waldemar Grześkowiak w nawiązaniu do selektywnej zbiórki, zapytał, jaka była ilość od stycznia do końca czerwca odpadów, które trafiły na wysypisko śmieci? Ile oprócz selektywnie zebranych odpadów było pozostałych śmieci?

Justyna Stachowicz, referent wydziały podatkowego wyjaśniła, że ogólnie odbieranych jest około 13 tysięcy ton odpadów zmieszanych, co w rozliczeniu półrocznym daje około 6 - 7 ton wraz z odpadami gabarytowymi.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy zmniejszyła się ilość dzikich wysypisk? Zapytał, czy ilość odpadów w stosunku do poprzedniego systemu zwiększyła się?

Justyna Stachowicz, referent wydziały podatkowego wyjaśniła, że zwiększyło się o około 20 - 30 %.

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że do wydziału podatkowego nie trafiają informacje o sztucznych wysypiskach ponieważ wydział zajmuje się tylko działem związanym z nieruchomościami zamieszkałymi.

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby Komisja Komunalno - Finansowa udała się na wizję lokalną do Lulkowa.

Komisja Komunalno - Finansowa ustaliła wyjazdowe posiedzenie na dzień 7 października na godz. 16.00.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy te środki, które są na dzień dzisiejszy ściągane za odpady wystarczają na prowadzenie systemu?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że środki są wystarczające.

Radny Waldemar Grześkowiak, w związku z nowym systemem i otwarciem Lulkowa zapytał, czy w tym momencie wystarczy ta kwota, którą w tej chwili mieszkańcy płacą?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy trudno na to pytanie odpowiedzieć, gdyż koszty będą znane dopiero na koniec roku. Jest to nowe wysypisko trudno jest ocenić jakie będą koszty amortyzacji urządzeń. Na dzień dzisiejszy cena wzrosła o ¼ względem kwoty wcześniejszej na tonie.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, co gmina robi z ewentualnymi nadwyżkami z prowadzenia tego systemu?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że w tym roku w lutym ustawa śmieciowa została znowelizowana, nadwyżka z systemu nie wchodzi do budżetu ogólnego, może być przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem systemu.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że w każdym roku sytuacja jest podobna. Sytuacja jest w tej chwili stabilna, ze względu na powstałą nadwyżkę.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła zestawienie wydatków wykonanych za I półrocze 2015 roku. (załącznik nr 4)

Komisja Komunalno - Finansowa zapoznała się z analizą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na ternie Miasta i Gminy Września za I półrocze 2015 r.

Pkt. 4
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przekazał radnym pismo mieszkańców wspólnot Mieszkaniowych Culia 5, Culica 3, 68 Pułku Piechoty 9, 68 Pułku Piechoty 10, w którym wnioskują o realizację całości inwestycji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni".

Komisja Komunalno - Finansowa po zapoznaniu się z pismem mieszkańców wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Culica 3 i 5, 68 Pułku Piechoty 9 o 10 dokona wizji lokalnej podczas wyjazdowego posiedzenia komisji dnia 7 października 2015 roku.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił radnych, aby wyrazili opinię na temat budżetu obywatelskiego. Powiedział, że szczególnie w środowisku wiejskim jest to angażowanie społeczeństwa do poparcia inicjatywy. Zapytał, czy w roku 2016 należy kontynuować?

Komisja Komunalno - Finansowa jednogłośnie stwierdziła, że w następnym roku należy kontynuować inicjatywę związaną z budżetem obywatelskim.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że jest za tym, aby w roku następnym kontynuować tę inicjatywę. Powiedział, że utrzymałby kwotę 100 tys. zł. Powiedział, że komisja, która się tym zajmowała miała listy - spisy wyborców te same, co przy każdych innych wyborach. Tych list jest zbyt dużo i jedna ulica zaczyna się od imienia inna od nazwiska, Zaproponował, aby wygenerować bazę komputerową, aby poszukać osobę po frazie.

Radny Mirosław Chudy zaproponował, aby podczas kolejnej inicjatywy związanej z budżetem obywatelskim stworzyć elektroniczną bazę danych.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że inicjatywa związana z budżetem obywatelskim w tym roku, na terenie Gminu Września była przeprowadzana po raz pierwszy, co dało przede wszystkim zbieranie doświadczeń. Powiedział, że termin głosowania nie był trafny, gdyż podczas wakacji wiele osób wyjeżdża. Sam pomysł jest dobry, ludzie mogą w ten sposób zgłaszać potrzeby związane z miastem czy wsią. Jeżeli chodzi o kwestię przydzielonych środków powiedział, że kwota jest wystarczająca.

Radny Janusz Czyż powiedział, że społeczeństwo na wsi jest bardziej zorganizowane, sam jako projektodawca wniosku, który dotyczył miasta stwierdził, że nie możliwym jest, aby społeczność miejska zaangażowała się w tę inicjatywę.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że na wsiach odbywają się zebrania, wieś również dysponuje budżetem sołeckim, dlatego akurat w tym przypadku społeczeństwo wiejskie jest do tego przyzwyczajone.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że kwota jest wystarczająca. Powiedział, że inicjatywa jest bardziej rozpropagowana na wioskach, co jest niesprawiedliwe. Zgodził się z opinią, że na wsiach ludzie są bardziej zobligowani do popierania swoich projektów, ale również Gmina na wsiach organizuje spotkania integracyjne - niedziela za miastem. Powiedział, że w mieście nie jest to prowadzone. Powiedział, że termin nie powinien być wakacyjny.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że budżet obywatelski nie spełnia swoich podstawowych założeń. Z samego założenia powinien on aktywizować społeczeństwo. Stwierdził, że do tego typu przedsięwzięcia należy podchodzić w sposób racjonalny. Powiedział, że te zadania, które wygrały, to nie są zadania, których społeczeństwo by wcześniej nie oczekiwało. Stwierdził, że inicjatywa związana z budżetem obywatelskim powinna być kontynuowana. W mieście jest trudno zmobilizować społeczeństwo, nawet gdy byłyby organizowane różnego typu imprezy. Kwota mogłaby zostać. Powiedział, że te zadania, które wygrały i tak byłby wcześniej czy później zrealizowane. Warto byłoby stworzyć rejestr potrzeb, który kiedyś istniał, a pismo mógł napisać każdy mieszkaniec. W trakcie zbierania potrzeb można by było się więcej dowiedzieć więcej czego społeczeństwo oczekuje, niż z projektów składanych do budżetu obywatelskiego. Ideą budżetu było spojrzenie społeczeństwa na potrzebach całej gminy, natomiast ludzie skupili się na potrzebach, które dotyczą ich lokalnego środowiska i za rok będą też tak głosować.

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby w Gminie Września był prowadzony rejestr potrzeb, aby radni mogli się z nimi zapoznać przed ustaleniem budżetu na rok kolejny.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że wszystko jest kwestią dopracowania, szczególnie jeżeli chodzi o kwestię techniczną. Powiedział, że frekwencja była bardzo niska. Należałoby się zastanowić, jak ją powiększyć.

Radny Tomasz Frankowski powiedział, że trudno jest się dziwić, że społeczeństwo głosuje za projektem, który ich dotyczy.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalo - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.40 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.