BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255113
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o zakończeniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"

                                                                                        

                

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31.07.2015r. (sygnatura akt: KIO 1523/15), uwzględniającym odwołanie firmy INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań i nakazującym Zamawiającemu unieważnienie wykluczenia z postępowania odwołującego, unieważnienie unieważnienia postępowania oraz powtórzeniu czynności w postępowaniu z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego dokonał następujących czynności:

  1. unieważnił czynność wykluczenia Wykonawcy INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

  2. unieważnił czynność unieważnienia postępowania z dnia 13.07.2015 r.,

  3. powtórzył czynność badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,

  4. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W związku z powyższym Zamawiający w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania jak poniżej:

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuje, że w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez

INEA S.A.

ul. Klaudyny Potockiej 25

60-211 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.795.048,65 złotych,

Udzielona gwarancja: 72 miesiące.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca wykazał w oświadczeniach i dokumentach złożonych wraz z ofertą, iż spełnia spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferowane przez niego roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy, a Zamawiającemu nie są znane okoliczności, które mogłyby uzasadniać wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1), pkt 3) ustawy. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (CENA-90%, GWARANCJA-10%) jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 90,00 pkt, gwarancja - 10,00 pkt, oferta łącznie uzyskała: 100,00 pkt. Czynność wykluczenia w/w Wykonawcy z niniejszego postępowania została unieważniona zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31.07.2015 r., sygn. Akt KIO1523/15. Wykonawca działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych samodzielnie złożył przed upływem terminu związania ofertą oświadczenie o przedłużenie terminu związania ofertą i wniósł ponownie wadium na przedłużony okres związania ofertą. Ponadto Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wartości oferty najkorzystniejszej.

 

Dofinansowanie w ramach:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

„DOTACJE NA INNOWACJE"

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.