BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14119567
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 207.000 euro

 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych

terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września":

część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 - inspektor branży sanitarnej

 

Zamawiajacy na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

PBS Dit Ryszard Przybył

ul. Kościuszki 60m/4

62-300 Września

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 17.220,00otych.

Ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 1 godzina.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (Cena-95%, Ilość godzin pobytu na budowie -5%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium Cena - 95,00 pkt oraz w kryterium Ilość godzin pobytu na budowie - 1,25 pkt, łącznie oferta uzyskała 96,25 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu w część 1 ważne oferty złożyli:

1) SAFEGE S.A.S. (oferta nr 1) 15-27 rue du Port, Parc de I'Ile, 92000 Nanterre, Francja, SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22,
00-410 Warszawa, cena oferty brutto: 56.580,00 zł, ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 28,91 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 2,5 pkt, łącznie oferta uzyskała: 31,41 pkt.

2) KUBANA s.c. Paweł Tomczak, Czesław Wardeński (oferta nr 4), ul. Paderewskiego 20a, 62-300 Września, cena oferty brutto: 36.000,00 zł, ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 45,44 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 2,50 pkt, łącznie oferta uzyskała: 47,94 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w części 1 zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

___________________________________________________________________________

 

Zamawiajacy na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu w części 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej została wybrana oferta nr 2 (oferta nr 6 złożona w postępowaniu) złożona przez:

HS PROJEKT

Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolnik

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 29.520,00otych.

Ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 4 godziny.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (Cena-95%, Ilość godzin pobytu na budowie -5%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium Cena - 95,00 pkt oraz w kryterium Ilość godzin pobytu na budowie - 5,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu w części 2 ważną ofertę złożyło SAFEGE S.A.S. (oferta nr 1), 15-27 rue du Port, Parc de I'Ile, 92000 Nanterre, Francja, SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, cena oferty brutto: 29.520,00 zł, ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 95,00 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 2,50 pkt, łącznie oferta uzyskała: 97,50 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w części 2 zamówienia, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.