BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14054182
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający upoważniony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) do przeprowadzenia niniejszego postępowania tj. Gmina Września z siedzibą we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września reprezentowana przez Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września zwana dalej "Zamawiającym" prowadząca postępowanie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

KUBANA s.c. Paweł Tomczak, Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20a

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 115.000,00otych.

Dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 2 godziny.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (CENA-90%, ILOŚĆ GODZIN POBYTU NA BUDOWIE -10%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium Cena - 90,00 pkt oraz w kryterium Ilość godzin pobytu ba budowie - 3,33 pkt, łącznie oferta uzyskała 93,33 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) oferta nr 1 - SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de I'Ile, 92000 Nanterre, Francja SAFAGE Oddział w Polsce

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa cena oferty brutto: 166.050,00 zł, dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 62,33 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 3,33 pkt, łącznie oferta uzyskała: 65,66 pkt.

2) oferta nr 2 - P.H.U. BAUMARK, ul. I Armii Wojska Polskiego 106, 07-202 Wyszków

cena oferty brutto: 183.270,00 zł, dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 6 godzin, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 56,47 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 10,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 66,47 pkt.

3) oferta nr 3 - PBS „Dit" Ryszard Przybył, ul. Staszica 14, 62-300 Września

cena oferty brutto: 196.800,00 zł, dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 5 godzin, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 52,59 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 8,33 pkt, łącznie oferta uzyskała: 60,92 pkt.

4) oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

cena oferty brutto:130.000,00 zł, dodatkowa ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 79,62 pkt, Ilość godzin pobytu na budowie - 3,33 pkt, łącznie oferta uzyskała: 82,95 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.