BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466124
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 26 maja 2015 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
a) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

b) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku.

c)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Radny Maciej Baranowski zapytał, jaka jest klasa gruntów, które miałby w tym planie zagospodarowania się znaleźć?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że obszar obejmuje zarówno grunty klasy III, ale także klasę IV i V, gdyż jest obszar o wielkości około 20 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na gruntach od I do III klasy musi zostać wydana zgoda Ministra Rolnictwa. Jeżeli Gmina Września nie uzyska takiej zgody Gmina Września nie będzie mogła tego planu przeprowadzić.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy obszar, który ma zostać objęty planem jest gruntem prywatnym, czy też własnością Starostwa Powiatowego?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że grunty te są własnością Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Na salę obrad wszedł radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.

d)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że pomiędzy tym terenem, który jest projektem uchwały wywołany, a tym gdzie w tej chwili odbywa się budowa Volkswagena pozostaje obszar bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy ten teren w przyszłości również będzie objęty planem?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że nie ma obszaru wolnego, te grunty łączą się.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała.

e)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

f)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIX/249/2008 i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/37/2015.

Radny Bogdan Nowak zapytał, czy plany zagospodarowania przestrzennego określają na jakiej wysokości mają powstawać budynki?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że zapisy dotyczące planów zagospodarowania są ściśle określone i niestety nie określają wysokości.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIX/249/2008 i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/37/2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIX/249/2008 i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/37/2015.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIX/249/2008 i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/37/2015.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIX/249/2008 i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/37/2015.

g)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest areał?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że jest to 315 ha. Teren jest własnością wielu właścicieli. W większości jest to własność Skarbu Państwa. Możliwość skorzystania z tego terenu będzie istniała w przypadku pozyskania dużego inwestora, który będzie gotowy zainwestować w taki duży obszar.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

h)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

i)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

j)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.


k)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

l)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 8 radnych.

ł)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego".

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, ilu mieszkańców korzysta z tej pomocy?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że w roku 2014 zrealizowano 67 wniosków.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy można określić na ilu posesjach znajdują się jeszcze budynki zawierające azbest?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że Gmina Września takich danych nie posiada. Zainteresowanie wśród mieszkańców jest duże, gdyż pomoc wiąże się zarówno z demontażem, ale również z utylizacją azbestu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego".

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego".

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca ogłosił 10 - minutową przerwę.

m)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, jaka jest wysokość składki?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że składka to 50 gr od mieszkańca wsi płacona przez Gminę Września rocznie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie.

n)
Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak to się odbywa, czy będzie ogłoszony przetarg?

Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów powiedziała, że plan opracowywać będzie firma zewnętrzna, dlatego zostanie ogłoszony przetarg.

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i Gminy Września wyjaśnił, że sporządzenie tego planu jest warunkiem koniecznym, aby Gmina Września mogła ubiegać się o dofinansowania. Przewiduje się, że pierwsze nabory będą już w trzecim kwartale 2015 roku.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy z tego typu programu można również skorzystać, aby przeprowadzić gazyfikację Gminy? Czy może mieć to wpływ na plany inwestycyjne?

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i Gminy Września wyjaśnił, że może to mieć wpływ na decyzje firm gazowniczych przy podejmowaniu planów inwestycyjnych na terenie gminy. W tej chwili na terenie Miasta i Gminy Września jest realizowanych wiele takich projektów, dotyczących podłączenia. Ilość osób zainteresowanych jest bardzo duża, dlatego w tej chwili prowadzona jest budowa dwóch, większych od istniejących, gazociągów . Jeden powstaje od stroni Nekli, drugi zaś od strony Środy Wielkopolskiej. W urzędzie również odbędzie się spotkanie, na którym będzie poruszana kwestia zwiększenia dostępności rurociągów gazowych.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy będzie możliwość gazyfikacji również wschodniej części miasta, a nie tylko tych stref przemysłowych?

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i Gminy Września wyjaśnił, że od około 8 lat Gmina Września posiada program rozwoju sieci gazowej na terenie miasta i gminy. Przekazano ten program firmie gazowniczej. Jednak firmy te nastawione są na większych przedsiębiorców, dla których budowane są odrębne rurociągi. Zapewnienie zasilania terenów przemysłowych zupełnie wymaga nowego ujęcia z nowych źródeł, powoduje również, że te dotychczasowe, wykorzystywane sieci gazowe, gdzie odbiorcy działają na starych instalacjach dostarczających gaz będą uwalniane ze względu na fakt, że będą nowe przyłącza, które będą dla dużych inwestorów.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września.

o)
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe dni Innowacji".

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w ramach tego programu w urzędzie powstanie jakaś nowa komórka do obsługi? Zapytał, jaki jest planowany koszt i jak to zostanie rozwiązane logistycznie?

Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Gmina Września jest współorganizatorem ze względu na miejsce. Całość jest organizowana i finansowana przez Urząd Marszałkowski. Gmina Września jako partner poniesie koszty około 15 tys zł.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe dni Innowacji".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe dni Innowacji".

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe dni Innowacji".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe dni Innowacji".

ó i p)
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że projekty te zostaną wycofane z porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej.

r)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4602).

Radny Bogdan Nowak zapytał, jaka jest skala składania wniosków? Ile osób rocznie szacunkowo składa taki wniosek?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że w roku 2014 złożono około 500 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzonych było około 350. Wysokość pomocy zależy od wielkości dofinansowania. Powiedziała, że ustala się trzy progi, które grupują wielkość dofinansowania ze względu na dochód. Progi w oparciu o rok 2014 to 250 zł netto, 350 netto i 456 zł netto.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4602).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4602).

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4602).

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4602).

s)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

t)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

u)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach".

V)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, jaka jest stopa procentowa? Czy płacona jest prowizja?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że nie jest to instytucja bankowa, dlatego nie pobiera się prowizji. Natomiast stopa procentowa nie może być wyższa niż 3%. Poręczeniem jest weksel.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".

w)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

y)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Pkt 4
Tomasz Kałużny burmistrz miasta i gminy Września zaprosił radnych Rady Miejskiej na spotkanie z okazji 25 - lecia Rad Miejskich we Wrześni dnia 12 czerwca 2015 o godzinie 18.00 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w kwestii WOK- u zostało osiągnięte porozumienie co do dzierżawy terenu?

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że właściciel nie jest zainteresowany, aby teren sprzedać czy wydzierżawić. Gmina Września płaci w tej chwili za tę część budynku, która jest na gruncie właściciela, czyli za około 66 m2.

Radny Maciej Baranowski powiedział nawiązując do budowy Komendy Powiatowej Policji , a mianowicie do Wydziału Ruchu Drogowego, że jeżeli Gmina Września przekazuje środki, to Policja powinna pomóc na przykład w organizacji ruchu w godzinach newralgicznych przy SSP nr 2, SSP nr 1 czy na skrzyżowaniu - wyjazd z ulicy Kilińskiego w ulicę Kościuszki kierując się w stronę cmentarza.
Zwrócił uwagę na prędkość na wiadukcie prowadzącym do firmy INALFA ograniczoną do 20 km/h. Zapytał, jakie jest uzasadnienie aż tak drastycznego zmniejszenia prędkości?

Jan Krotoszyński naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że wiadukt jest tak skonstruowany, że przy ruchu szczególnie, gdzie przejeżdżają przez niego ciężkie sprzęty klawiszują płyty, a na nich utrzymuje się jezdnia. Przy szybkim ruchu na dylatacjach zaczyna się klawiszowanie płyt, ze względu na fakt, że nie są one połączone.

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że ograniczenie związane jest z budową VW. Należało wprowadzić to ograniczenie, tym bardziej że wiadukt należy do gminy, a jego naprawa kosztowałaby kilkanaście milionów złotych. Znak dotyczy wszystkich pojazdów, gdyż nie da się tego rozdzielić, bo nie ma takich znaków.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest ogromna ilość znaków, zbyt duża, żeby na nie wszystkie reagować.

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że kwestię znaków regulują przepisy ruchu drogowego. Nawiązując do kwestii natężonego ruchu przy szkołach powiedział, że jak radni zauważyli w ostatnim czasie pojawił się głośno komentowany temat dowozu dzieci do SSP nr 2. Wyjaśnił, że debata na ten temat przez wielu mieszkańców sprowadzała się do komentarzy związanych z przywozem dzieci przez rodziców samochodami do szkoły. Nie można żadnemu z rodziców zabronić przywozić dzieci. Obecnie dziecko do lat 7 musi być przyprowadzone przez rodzica do klasy. W związku z tym, że dzieci zaczynają edukację w wieku 5 lat w łatwy sposób można dokonać analizy, że są do uczniowie klas 0 i 1, a niekiedy nawet 2. 19 maja br przeprowadzane zostały badania, z których wynika, że  do godz. 8.00 przy szkole pojawiło się około 120 samochodów, około godz. 11.00 sytuacja była podobna. Należy również pamiętać, że w szkole pracuje około 60 nauczycieli, którzy również mają prawo przyjechać do pracy samochodem. Należy wziąć pod uwagę, nie tylko wjazd i wyjazd w ulicę Kościuszki, co zostało zaznaczono w ostatnim artykule na łamach Wiadomości Wrzesińskich i nazwane  przyczyną, co nie jest prawdą, gdyż jest to skutek problemu. Główny problem ma miejsce przy wejściu do SSP nr 2. Najważniejsze jest tutaj bezpieczeństwo dzieci, nie tych którzy są dowożone, ale tych które przychodzą na pieszo i aby dojść do szkoły muszą przechodzić pomiędzy samochodami.
Park jest pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, który ma granice przy szkole, bądź też 70 m od WOK - u, nie wszystkie tereny na których rosną drzewa są parkiem. Powiedział, że absurdem jest to, że nie bierze się pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Gmina Września wycofała się z tego pomysłu. Zaznaczył, że kwestia dotyczyła  tylko  sprawdzenia czy konserwator wyrazi zgodę na zrobienie wyjazdy z parkingu w stronę ulicy Opieszyn o szerokości do 3.5 m. W ankiecie przeprowadzonej wśród rodziców, 80% stwierdziło, że ten wyjazd nie tylko usprawniłby ruch, ale przede wszystkim zwiększył bezpieczeństwo dzieci, które przychodzą do szkoły pieszo.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowane stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji

Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczącego Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.