BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254951
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA

ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOZDOWIE

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 207.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Podstawą odrzucenia ofert jest błędnie zastosowana przez Wykonawców stawka podatku VAT tj. 8%, która w tym postępowaniu wynosi 23%. Art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest jednostką straży ochrony przeciwpożarowej w myśl art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), a co za tym idzie zobowiązana jest do stosowania podstawowego podatku VAT tj. 23%. Określenie przez Wykonawców w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, a co za tym idzie Zamawiający nie mógł uznać tego błędu jako innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i poprawić jej zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe potwierdza wyrok KIO z 30 kwietnia 2013 r., sygn. Akt KIO 880/13 w którym wzięto pod uwagę uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. sygn. Akt III CZP 52/11 w której stwierdzono, że Określenie w ofercie ceny brutto, z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych". Zgodnie z wyrokiem KIO oraz uchwałą Sądu Najwyższego Zamawiający ma obowiązek badać poprawność złożonych ofert także pod kątem wysokości stawki podatku VAT. Obowiązek weryfikacji stawki podatku od towarów i usług wypływa wprost z przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a także art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia w ofercie omyłki innej niż pisarska i rachunkowa, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający zobowiązany jest do poprawienia takiej oferty, w przypadku zaś wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający musi odrzucić ofertę. Poprawienie stawki podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp jest obligatoryjne, tylko wtedy, gdy stawka podatku VAT została określona w SIWZ i poprawienie takiej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty. Zamawiający określając sposób obliczenia ceny w SIWZ nie wskazał konkretnej stawki podatku od towarów i usług, którą zobowiązani byliby stosować Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił oferty złożone przez w/w Wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zawierające błąd w obliczeniu ceny.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.