BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273676
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego,
Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego,
Anna Olkowska , samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski powiedział, że w porządku obrad ustalono szeroki zakres tematyczny, dlatego w porozumieniu z członkami komisji rewizyjnej zawężono temat. Poprosił naczelnika o omówienie analizy dochodów z tytułu nieterminowych wpłat podatków w 2014 roku od osób prawnych.

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego przedstawiła i omówiła zestawienia tabelaryczne związane z analizą dochodów w tytułu nieterminowych wpłat podatków w 2014 roku od osób prawnych (załącznik nr 3). Zestawienie zawiera zobowiązanie w postaci podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz od środków transportowych. Naczelnik wydziału podatkowego wyjaśnił, że stan zadłużenia na koniec roku 2014 w podatku od nieruchomości powstał w ponad 90% poprzez jednego podatnika, którego na dzień dzisiejszy nie można przedawnić.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kiedy to zadłużenie będzie mogło ulec przedawnieniu?


Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że składają na ten stan rzeczy dwa czynniki. Po pierwsze te należności są zabezpieczone hipotecznie, w związku z tym w momencie kiedy dojdzie do wykreślenia hipotek, będzie je można teoretycznie odpisać, jednak przepisy o przedawnieniu mówią, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie pięciu lat, przy czym bieg terminu przedawnienia przerywa zastosowany środek egzekucyjny. W przypadku tego podatnika środkiem egzekucyjnym jest prawomocne przesądzenie komornika własności nieruchomości nabytych przez poszczególnych nowych nabywców w drodze licytacji. Takie zdarzenie uprawomocnienia miało miejsce w październiku 2011 roku, dlatego dopiero w październiku roku 2016 będzie można przystąpić do przedawnienia zobowiązań. Na dzień dzisiejszy zaległości muszą być wykazane we wszystkich sprawozdaniach.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, jaki stan zadłużenia byłby, gdyby pominąć tego podatnika?

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że zobowiązanie zmniejszyłoby się o kwotę około 8 900 0000 zł. Omawiając kolejne zestawienie tabelaryczne przedstawiono liczbę dłużników, która wynosiła 93. Wobec tych podmiotów wystawiono 174 upomnienia na kwotę 1 353 862.96 zł. Tytułów wykonawczych na dzień 31 grudnia 2014 roku wystawiono 88 na kwotę 601 265, 50 zł. Ostatnia tabela przedstawia zaległości tylko w odniesieniu do 2014 roku.
Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego stwierdziła, że jeżeli chodzi o osoby prawne 98% płaci podatki terminowo i reaguje na pierwsze czynności egzekucyjne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał o kwestię podatku rolnego. Powiedział, że wpływy z tytułu tego podatku były niższe od zaplanowanych. Zapytał, z czego wynika założenie, że w danym roku podatkowym do budżetu wpłynie taka, a nie inna kwota? Zapytał, jakie były by wpływy z tytułu podatku, gdyby wziąć pod uwagę 100% areału, które jest w posiadaniu osób prawnych?

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że gdy przygotowuje się budżet na kolejny rok podatkowy dokonuje się symulacji elektronicznej z bazy komputerowej wszystkich podatków, która polega na przemnożeniu powierzchni przez stawki, jakie będą obowiązywać. Brany jest również pod uwagę procent nieściągalności i kwoty wpływów zazwyczaj z trzech ostatnich lat. Jeżeli chodzi o podatek rolny wpływy uzależnione są od dwóch czynników. Po pierwsze jest to podatek niechętnie płacony przez podatników, mimo że są to najniższe kwoty. Jest bardzo trudny do wyegzekwowania. Po drugie ten podatek charakteryzuje się tym, że jest płynny, ze względu na dużą tendencję przekształcania gruntów rolnych i część tego zobowiązania z uwagi na zmianę klasyfikacji użytków rolnych na grunty, który podlegają pod podatek od nieruchomości. Jeżeli byłaby to 100 % to szacuje się, że mogłaby to być kwota nie większa niż 10% od zakładanej. W podatku rolnym jest też bardzo dużo zwolnień ustawowych ze względu na przykład na klasę ziemi. Podatnik posiadający grunt rolny klasy V i VI mimo wystawienia tytułu zgodnie z ustawą zwolniony jest z podatku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski powiedział, że liczba dłużników w stosunku procentowym wynosi około 20%. Jest to dość duża liczba.

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że zazwyczaj są to Ci sami podatnicy, którzy z reguły zapominają zapłacić podatek, co widać po korelacji upomnień do tytułów wykonawczych.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak wygląda procedura wykonawcza, czy potrzebna jest klauzula?

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że jeżeli chodzi o egzekucję w podatkach, to wygląda ona nieco inaczej niż w opłacie śmieciowej, ponieważ burmistrz nie ma uprawnień organu egzekucyjnego i nie może prowadzić żadnych czynności egzekucyjnych. Wyjaśniła, że wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych nie należy do czynności egzekucyjnych. Tytuł wykonawczy jest kierowany do naczelnika urzędu skarbowego. Zdarza się tak, że osoba prawna, która jest dłużnikiem w urzędzie jest również dłużnikiem w innych instytucjach. Sprawa taka kierowana jest do komornika sądowego. Sędzia rozstrzyga, kto tytuł egzekucyjny będzie prowadził, zazwyczaj jest to komornik, ale zdarza się, ze jest to również naczelnik. Powiedziała, że osoby prawne są zobligowane do zapłacenia podatku do 15 każdego miesiąca. Według nowych przepisów pierwsza rata powinna być uiszczona do końca stycznia wraz ze złożeniem deklaracji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski powiedział, że w takim razie podatnik może otrzymać 4 upomnienia w roku

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że może otrzymać 12 upomnień jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym podatnicy mogą płacić w 4 ratach, a podatek od środków transportowych może być płacony w dwóch ratach.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, po jakim czasie wystawiane jest upomnienie do dłużnika?
Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że zależy to od księgowania. Gmina musi mieć pewność, że ta osoba na pewno nie zapłaciła, jest to kwestia kilkunastu dni. Czasami zdarza się, że podatnicy wpłacają wszystkie podatki na jeden nr konta, co wiąże się z utrudnieniem związanym z rozksięgowaniem kwoty na różne konta. Jeżeli chodzi o dłużników, którzy zalegają z płatnościami na duże kwoty Gmina zabezpiecza się ustanawiając hipotekę na nieruchomościach bądź na ruchomych rzeczach zastawy skarbowe.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że z tego co się orientuje w przypadku opłaty śmieciowej burmistrz może stanowić tytuł wykonawczy.

Magdalena Kałużna naczelnik wydziału podatkowego wyjaśniła, że tak, dlatego, że opłata śmieciowa nie jest podatkiem i z mocy ustawy burmistrz ma uprawnienia organu egzekucyjnego. Z dniem 18 kwietnia tego roku zostanie wprowadzony przepis, który będzie mógł zwolnić burmistrza z wykonywania egzekucji przekazując sprawę do naczelnika urzędu skarbowego. Gmina Września przygotowuje się do przekazania tego zadania naczelnikowi.

Pkt 4
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zgodnie z wyjaśnieniami stosunek dłużników do całkowitej liczby osób prawnych zobowiązanych do płacenia podatków od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie około 20 %.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zgodnie z wyjaśnieniami ponad 90% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości należy do jednego dłużnika.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na ogólną liczbę podatników wystawiono 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 601 265, 50 zł.


Komisja Rewizyjna ustaliła tematy, które będą omawiane na następnych posiedzeniach komisji w związku z opracowaniem opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej udzielenia absolutorium za 2014 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 11.40 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/radny Piotr Matuszewski

/-/radny Tomasz Frankowski

/-/radny Szymon Paciorkowski

/-/radny Ryszard Szwajca

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.