BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272732
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr IV/33/02

UCHWAŁA nr IV/33/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. nr 9, poz. 84 z 2002 ze zm.),  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 z 2002 r.), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się następujące wzory formularzy w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

a)      informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

b)      informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

c)      informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Formularze informacji są przeznaczone dla osób fizycznych, które są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach oraz lasach, sporządzonych na formularzach według określonych wzorów w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

§ 2

Ustala się następujące wzory deklaracji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

a)      deklaracja na podatek rolny – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

b)      deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

c)      deklaracja na podatek leśny – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

Formularze deklaracji są przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, dla osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
nie posiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania deklaracji: do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

 

Uzasadnienie do projektu uchwały nr Wrześni z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie IV/33/02 Rady Miejskiej we podatku od nieruchomości w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Zmienione ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym wprowadzają obowiązek ustalenia przez rady gmin wzorów formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Niniejsza uchwała określa wzory formularzy obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Września.

Projektodawca:

Burmistrz MiG Września

Tomasz Kałużny

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.