BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258056
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Opłata śmieciowa
ORDO Poznań

 

Rejestr

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września

Numer rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

NIP

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Adres firmy

Siedziba firmy

17

WPIS

16.04.2015 r.

zmiana wpisu:

17.10.2017 r.

II zmiana wpisu:

08.11.2018 r.

 

NIP

7773292592

 

REGON

368208474

„ORDO POZNAŃ" Sp. z o . o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

z siedzibą w Czerwonaku

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych*

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3

15 01 03

Opakowania z drewna

4

15 01 04

Opakowania z metali

5

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6

15 01 07

Opakowania ze szkła

7

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

8

16 01 03

Zużyte opony

9

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

10

17 01 02

Gruz ceglany

11

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

12

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

13

17 02 01

Drewno

14

17 02 02

Szkło

15

17 02 03

Tworzywa sztuczne

16

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

18

17 04 02

Aluminium

19

17 04 03

Ołów

20

17 04 04

Cynk

21

17 04 05

Żelazo i stal

22

17 04 06

Cyna

23

17 04 07

Mieszaniny metali

24

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

25

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

26

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

27

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

28

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03)

29

20 01 01

Papier i tektura

30

20 01 02

Szkło

31

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

32

20 01 10

Odzież

33

20 01 11

Tekstylia

34

20 01 13*

Rozpuszczalniki

35

20 01 14*

Kwasy

36

20 01 15*

Alkalia

37

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

38

20 01 19*

Środki ochrony roślin

39

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

40

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

41

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

42

20 10 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

43

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

44

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

45

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

46

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

47

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

48

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

49

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

50

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

51

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

52

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

53

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

54

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

55

20 01 39

Tworzywa sztuczne

56

20 01 40

Metale

57

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

58

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

59

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

60

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

61

20 02 02

Gleba, ziemia w tym kamienie

62

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

63

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

64

20 03 02

Odpady z targowisk

65

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

66

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

67

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

68

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

69

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

*rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923 ).

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.