BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298547
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września

II Stanowisko urzędnicze:
Referent

III Niezbędne wymagania od kandydatów:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe
- nieposzlakowana opinia
- niekaralność za przestępstwa umyślne
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku pracy
- znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, znajomość orzecznictwa w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz znajomość zmian w/w przepisów

IV Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie gminnym,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym
- umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych : Word Excel, Radix.

V Preferowane cechy osobowości kandydata:
- umiejętności skutecznego komunikowania się
- umiejętność  pracy zespołowej
- umiejętność organizowania pracy
- samodzielność , zaangażowanie,
- dyspozycyjność,  

VI  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowywanie list wypłat ( gotówkowych i przelewowych) świadczeniobiorców,
- zgłaszanie, wyrejestrowywanie oraz rozliczanie świadczeniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
- wystawianie decyzji o świadczeniach nienależnie pobranych,
- weryfikacja ściągalności zadłużenia z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- przygotowywanie planów oraz analiz wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

VI Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: cały etat
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy  z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej


VII Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny oraz CV,
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w kadrach  Ośrodka),
3. dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
5. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o niekaralności.


VIII Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni  lub przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent   w terminie do  22.04.2015r.
 Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.