BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255010
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczącej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczącej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.186.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

UZASADNIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało opublikowane Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 039-065858 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.02.2015 roku.

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Gmina Września, która prowadzi postępowanie w imieniu i na rzecz: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami grunt, na którym miały być wybudowane parkingi będący własnością Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" Sp. z o.o. oraz nakłady miały zostać przekazane na rzecz Gminy Września. W związku z powyższym wszczęte zostało przez Gminę Września (w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację w/w inwestycji. W trakcie postępowania okazało się, że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o. zmieniła swoje stanowisko w sprawie przekazania gruntu oraz nakładów na rzecz Gminy Września, a co za tym idzie parkingi, które miały być wybudowane pozostałyby we władaniu Strefy (jako prywatne) i nie uzyskałyby miana publicznych.

 W związku z powyższym uzasadnione jest unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych co oznacza to, że w trakcie trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego nastąpiła pewna i istotna zmiana okoliczności, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania ze względu na interes publiczny. W świetle uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 1997 r. interes publiczny to „korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych związanych z np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego".

Podsumowując budowa parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej bez przekazania gruntów Gminie Września i ustanowienia parkingów publicznymi nie leży w interesie publicznym, gdyż stanowić one będą własność prywatną Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.