BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457806
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
z 4 marca 2015 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji. (załącznik 1)

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Stefan Tomczak, dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrześni;
Halina Kotyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni;
Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie;
Dariusz Szykowny, dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej;
Alina Maciejewska, vice dyrektor Zespole Szkół w Nowym Folwarku;
Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Pkt 3
Posiedzenia Komisji odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił dyrektorów szkół o omówienie, jak w każdej placówce realizowane są zajęcia związane z doradztwem zawodowym w klasach gimnazjalnych.

Dyrektorzy szkół biorący udział w posiedzeniu Komisji Edukacji omówili plany działań w zakresie doradztwa zawodowego w gimnazjach. (załącznik nr 3)

Dariusz Szykowny, dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej powiedział, że dobrym pomysłem były wyjazdy na targi edukacyjne.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że wyjazdy były ważne, ale uważa, że ich formuła została wyczerpana.

Dariusz Szykowny, dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej powiedział, że co roku inni uczniowie jeżdżą na targi. Warto by było powrócić do tej formy doradztwa.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał dyrektorów szkół, czy do szkół dotarły informacje na przykład od Ministerstwa Edukacji Narodowej, że ten rok szkolny firmowany jest jako rok zawodowców? Zapytał, czy wpłynęły jakiegoś rodzaju zaproszenia dla doradców zawodowych? Czy dyrektorzy posiadają informacje dotyczące podpisywania różnego typu porozumień między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Infrastruktury?

Halina Kotyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni powiedziała, że wpłynęły informacje dotyczące szkoleń dla doradców, jednak były one organizowane najpierw w Poznaniu, następnie zostały odwołane i przeniesione do Leszna.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że najlepszym sposobem na poznanie zawodu było by zorganizowanie wizyt w różnych przedsiębiorstwach, aby uczniowie mogli sam zobaczyć, jak wygląda dana firma i co należy do obowiązków pracowników.

Alina Maciejewska, vice dyrektor Zespole Szkół w Nowym Folwarku powiedziała, że zamiast organizować szkolenia dla dyrektorów i vice dyrektorów szkół w zakresie doradztwa Ministerstwo Edukacji mogłoby przeznaczyć środki na transport uczniów do różnego rodzaju przedsiębiorstw, aby mieli oni możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu.

Stefan Tomczak, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni powiedział, że wielu uczniów nie chce się kształcić w systemie maturalnym, dlatego wybiera szkoły zawodowe, jednak jest problem, gdyż nie ma spójnej oferty przedsiębiorców, u których uczniowie mogliby się kształcić. Zmuszeni są indywidualnie szukać firmy, w której mogliby odbyć praktykę zawodową.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że spis taki istnieje i znajduje się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Jeżeli chodzi o większe przedsiębiorstwa prowadzone były rozmowy, aby stworzyć na przykład oddział, w którym edukacją zajmie się szkoła, natomiast praktyką zawodową dany zakład pracy, jednak te firmy, z którymi prowadzone były rozmowy nie są najprawdopodobniej tym zainteresowane. Do poprowadzenia takiego oddziału przedsiębiorstwo musi posiadać wykwalifikowaną kadrę, przygotowane stanowiska pracy, co wiąże się z kosztami.
Powiedział, że w szkołach ponadgimnazjalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej chciało, aby szkoły składały deklaracje dotyczące przystąpienia do takiego typu programu, jednak na deklaracjach sprawa się zakończyła. Oczywiście szkoła jest zainteresowana współpracą z firmami, które ulokują się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Są to jednak na tę chwilę tylko założenia teoretyczne.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że w szkołach zawodowych za dużo czasu poświęca się nauce ogólnej, a zdecydowanie mniej edukacji zawodowej.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że dawniej był taki system, który zapewniał naukę zawodową, a ogólna edukacja przeprowadzana była podczas 3 - miesięcznego kursu. Ministerstwo Edukacji chce powrócić, do tego rodzaju rozwiązania, ale nie jest to proste ze względu na wysokie koszty.
Powiedział, że ogólnie kształcenie zawodowe jest bardzo kosztowne, na przykład wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego do zawodu technik - mechanik to koszt przekraczający 300 000.00 zł. Szkoła posiada jedno takie stanowisko, a uczniów, którzy czekają na egzamin jest około 40, także jest to bardzo uciążliwe, gdyż ten egzamin trwa przez kilkanaście dni. Taki egzamin oczywiście musi nadzorować komisja egzaminacyjna.
Zapytał, czy byłaby możliwość dowozu gimnazjalistów do przedsiębiorstw usytuowanych na terenie Gminy Września?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jeżeli byłoby to zorganizowane w godzinach, w których odbywają się lekcje, to nie byłoby problemu, gdyż Gmin Września dysponuje autobusem.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że pracodawcom, którzy kształcą uczniów młodocianych należy się dofinansowanie. Wynika to z art 70b ustawy o systemie oświaty. Pracodawcy, który podpisze umowę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Zgodnie z ustawą za 36 miesięcy kształcenia przysługuje 8 081 zł i za przyuczenie do wykonywania zawodu, za każdy pełny miesiąc 254 zł. Takie dofinansowanie przyznaje burmistrz, ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli uczeń mieszka w Gminie Września, a kształci się na przykład w Poznaniu, to pracodawca z Poznania występuje do burmistrza Wrześni, który musi temu pracodawcy wypłacić ekwiwalent. Jednak, aby dana kwota została wypłacona pracodawcy, uczeń musi zdać egzamin. Pracodawca, który występuje o dofinansowanie musi również przedstawić zestawienie kosztów, jakie poniósł na wykształcenie ucznia. Zazwyczaj są one czterokrotnie wyższe od zwrotu. O środki można się ubiegać tylko do trzech miesięcy od zakończenia kształcenia ucznia. Oprócz tego pracodawca musi spełniać szereg innych wymagań tzn. mieć tytuł mistrza w swojej dziedzinie, posiadać przygotowanie pedagogiczne, podpisaną umowę z uczniem, świadectwo pracy dla tego ucznia, a także świadectwo zdania przez ucznia końcowego egzaminu. Dofinansowanie traktowane jest jako pomoc de minimis, dlatego wszystko musi zostać wypełnione na odpowiednich drukach. Środki na ten cel pochodzą z funduszu pracy. Przesyłane są na wyodrębniony rachunek Gminy Września, dlatego nawet ich w budżecie nie widać. Powiedział, że w roku 2013 wydano 110 decyzji dla pracodawców, w roku 2014 - 78 decyzji, natomiast w roku obecnych wydanych do tej pory zostało 10 decyzji. Jeżeli chodzi o zawody, z danych wynika, że najwięcej kształci się mechaników i fryzjerów.


Pkt 5
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej powiedział, że placówka działa od ponad 12 lat. Na tę chwilę nie posiada swoich uczniów, a wykonuje usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych. Oprócz pracy z uczniami placówka organizuje doskonalenie zawodowe dla pracowników młodocianych. W centrum odbywają się miesięczne kursy. W tej chwili prowadzony jest kurs cukiernika I stopnia. Są to kursy, które skupiają się tylko na przedmiotach zawodowych. Do przeprowadzenia są zajęcia rozłożone na 136 godzin, jednak aby zostało to spełnione musi być 20 uczniów w grupie. Jeżeli liczba uczniów jest dużo niższa, to również zmniejsza się ilość godzin i wynosi w granicach 40 do 50. Powiedział, że w ostatnich latach znacznie spadła ilość uczniów, którzy chcą się uczyć zawodu, w niektórych przypadkach są to jednostki. Powstają również nowe zawody na przykład mechanik motocyklowy.
W centrum prowadzi się kształcenie praktyczne w następujących zawodach: technik mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, technik budownictwa, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Na dzień dzisiejszy w centrum kształci się około 300 uczniów, a także ponad 200 pracowników młodocianych. W placówce odbywają się również egzaminy przed komisją rzemieślniczą, gdzie można zdobyć tytuły czeladnicze, a także egzaminy zawodowe.
Powiedział, że dobrym pomysłem byłoby, aby z centrum mogli korzystać uczniowie gimnazjów. Byłoby to na pewno nowym doświadczeniem, pomogłoby to w wybraniu odpowiedniej drogi zawodowej.

Następnie dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oprowadził Komisję Edukacji po budynku, pokazując sale warsztatowe.

Pkt 6 i 7
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 17.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.