BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295062
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
z 28 stycznia 2015 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji. (załącznik 1)

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji o planowanych imprezach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych w okresie ferii zimowych.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił propozycje zajęć podczas ferii zimowych w 2015 roku zorganizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy oraz stowarzyszenia. (załącznik 3) Powiedział, że Gmina Września może również zagwarantować dowóz, gdyż dysponuje jednym autobusem.

Na salę obrad wszedł radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy nauczyciele, którzy biorą udział w zajęciach robią to w sposób odpłatny?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jest to bezpłatne. Jeżeli jednak będą to zajęcia dodatkowe taka możliwość istnieje. Nie będzie to jednak obciążało budżetu szkół. W niektórych imprezach na przykład w rozgrywkach uczniowskich Gmina Września może pomóc ponosząc koszty związane chociażby z uregulowaniem kosztów sędziowskich lub drobnych nagród.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że organizowanie zajęć gry w tenisa zimą wiąże się z dużymi kosztami, dlatego związek organizuje wszelkie zajęcia w okresie letnim.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił informacje o stanie bezpieczeństwa w szkołach prowadzonych przez Gminę Września. (załącznik 4) Przedstawił ankiety związane z bezpieczeństwem zebrane ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Września. Powiedział, że nie stwierdzono groźnych wypadków.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, jak wygląda opieka medyczna w szkołach?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jest to uzależnione od wielkości szkoły.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy zdarzają się wypadki kiedy dyrektorzy szkół zgłaszają większą potrzebę na pomoc pielęgniarską?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie ma takich przypadków, chociaż zdarzają się przypadki, gdzie pomoc pielęgniarki jest potrzebna, bo na przykład dziecko choruje na cukrzycę.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy planuje się zwiększenie monitoringu w szkołach?

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji edukacji uczestniczyło 8 radnych.

Artur Mokracki zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że we wszystkich szkołach jest monitoring, w jednych placówkach jest bardziej rozbudowany w innych mniej.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że monitoring jest bardzo ważny, ponieważ pomaga w zmniejszaniu dewastacji chociażby placów zabaw.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że następne posiedzenie Komisji Edukacji planowane jest na początek marca 2015 roku. Poprosił, aby w posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy gimnazjów i zespołów szkół. Tematem posiedzenia komisji będzie funkcjonowanie w gimnazjach kwestia doradztwa zawodowego. Jest to temat, którym należy się zająć ze względu na rozwijającą się gospodarkę Wrześni.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ruszył etap związany z budową kanalizacji w Psarach Polskich, dlatego podejrzewa, że środki przeznaczone na tę inwestycję zostaną wykorzystane w całości. W nowym budżecie zauważyć można środki przeznaczone pod inwestycję Volkswagena, jednak te pieniądze zostaną Gminie Września w znacznym stopniu zwrócone. Zapytał, ile i czy w ogóle jakiekolwiek środki gminne zostały zainwestowane przez Gminę w Volkswagena bez możliwości zwrotu? Czy są jakieś środki, które mogły by być później odzyskane i przeznaczone na inne inwestycje?
Powiedział, że jest to ważne ponieważ, gdyż już wcześniej poruszane były kwestie związane z innymi inwestycjami, które warto by było zrealizować. Ze względu na fakt, że jest to posiedzenie Komisji Edukacji, jako pierwszą warto by było wymienić inwestycję związaną z rozbudową Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1. Zapytał, na jakim etapie z tą inwestycją jest Gmina? Czy jest rozpisany przetarg? Czy ta inwestycja dzięki zwróconym środkom ma szansę na realizację?
Druga kwestia dotyczy rozwiązania problemu związanego z Centrum II. Powiedział, że na dyżur radnego przyszła Pani Tomczak, i także wnioskowała aby tę sprawę ostatecznie rozwiązać, gdyż jest to problem, który ciągnie się od I kadencji Rady Miejskiej. Stwierdził, że jest to atrakcyjny teren w pobliżu centrum Wrześni. Nie do pomyślenia jest żeby on cały czas był w tak złym stanie, w jakim w tej chwili się znajduje. Kiedyś miała tam powstać biblioteka. Zapytał, czy ta wizja jest nadal aktualna? Jeżeli nie czy planowana jest inna inwestycja? Miasto zostało poddane ogromnym zmianom, natomiast ten fragment od lat wygląda tak samo. Powiedział, że należy dyskutować o zmianach w Centrum II, gdyż jest to porażka samorządu od pierwszej kadencji.
Trzecia sprawa dotyczy ulicy przy Generała Kutrzeby, a mianowicie bloków nr 3 i 5 oraz 8, 9 i 10. Na tym terenie deweloper wybudował bloki, natomiast drogi wykupiła gmina, bo musiała, jednak są one w fatalnym stanie. Ten problem ciągnie się od ośmiu lat. Wcześniej teren ten nie miał uregulowanej własności. W tej chwili jednak jest to teren wyłącznie Gminy Września. Został zrealizowany etap pierwszy, czyli budowa oświetlenia. Nic więcej na tym obszarze się nie dzieje. Warto by było zainwestować i wybudować nawierzchnię na przykład z pozbruku. Powiedział, że plan związany z Volkswagenem w gminie został zrealizowany i fabryka powstanie, warto jest teraz pomyśleć o innych inwestycjach jak budowa nawierzchni na wspomnianym osiedlu. Zaapelował do radnych, aby mieli na uwadze jego wniosek, aby jakiekolwiek uzyskane przeznaczyć na ten cel, gdyż dotyczy to kilku bloków. Powiedział, że teren wokół nich jest w złym stanie. Poprosił, aby potraktować do jako wniosek do budżetu na rok 2016, w przypadku, gdy nie uda się tego zrealizować tej inwestycji w tym roku budżetowym.

Artur Mokracki zastępca burmistrza miasta i gminy Września odnosząc się do wypowiedzi radnego Macieja Baranowskiego wyjaśnił, że był niedawno w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie został poinformowany, że w nowej perspektywie będzie można pozyskać środki na budowę szkół. Teoretycznie ma być tak, że każda gmina składa jeden wniosek, także szanse są dość spore. W oparciu o analizowanie wielu kwestii Gmina Września w swoim wniosku zgłosiłaby Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 we Wrześni.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest to uzasadnione, gdyż osiedle, które przynależy do SSP nr 1 ciągle się rozbudowuje.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz.16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.