BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14469298
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 24 lutego 2015 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm. zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)


z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 19 lutego 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2

na działkach oznaczonych nr ewid.:

dz.: 90/11, 93/8, 94/3, 95/6, 99/8, 102/12, 102/11, 97/2, 105/13, 105/14, 106/5, 106/6, 108/2, 119/7, 119/6, 119/3, 119/2, 120/15, 99/5, 120/14, 130/18, 130/6, 130/21, 130/20, 120/16, 130/19, obręb Białężyce, gmina Września

dz.: 102/4, 42/4, obręb Obłaczkowo, gmina Września.


Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście w całości na własność gminy Września działek oznaczonych nr ewid.:

dz.: 119/6, 130/21, obręb Białężyce, gmina Września,

 

oraz powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr ewid.:

dz. 95/7 (z podziału dz. 95/6), dz. 99/14 (z podziału dz. 99/8), dz. 99/16 (z podziału dz. 99/5), dz. 105/19 (z podziału dz. 105/14), dz. 106/8 (z podziału dz. 106/6), dz. 108/4 (z podziału dz. 108/2), dz. 119/10 (z podziału dz. 119/7), dz. 119/8 (z podziału dz. 119/2), dz. 120/17 (z podziału dz. 120/14), dz. 130/29 (z podziału dz. 130/18), dz. 130/27 (z podziału dz. 130/20), obręb Białężyce, gmina Września,


dz. 102/10 (z podziału dz. 102/4), dz. 42/12 (z podziału dz. 42/4), obręb Obłaczkowo, gmina Września.


Strony, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach urzędowania oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.


Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.