BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14469639
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-09-2020
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejO B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejNa podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)z a w i a d a m i a mże w dniu 20 lutego 2015 r. została wydana decyzja nr 95/2015, znak: WB.6740.42.2015
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych:

- drogi publicznej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,

- drogi publicznej łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na działkach oznaczonych nr ewid.:
dz.: 130/6, 130/25, 122/2, 122/6, 122/8, 122/7, 102/14, 102/16, 122/3, 130/4, 18/8, 18/5, 16/1, 17/8, 17/1, 21/5, 15/1, 9/5, 21/6, 25, 29/2, 31, 32, 38/6, 38/7, 38/5, 38/4, 38/3 , obręb Białężyce, gmina Września, dz.: 167, 76, 75, obręb Chocicza Wielka, gmina Września,
dz.: 16/3, 14, 11/7, 23/3, 23/1, 11/6, 27/13, 5/2, 6, 9/2, 9/1, 7/1, 50/1, 35/3, 38/2, 39/10, 41/4, 48/4, 48/5, 49/2, 51/4, obręb Chocicza Mała, gmina Września,
dz.: 41/16, 41/15, 45/5, obręb Grzymysławice, gmina Września,
Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście (z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna) w całości na własność gminy Września działek oznaczonych nr ewid.: dz.: 130/25, 122/8, 122/3, 130/4, 16/1, 17/8, obręb Białężyce, dz. 23/3, obręb Chocicza Mała,
oraz powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr ewid.:
dz. 122/13 (z podziału dz. 122/6), dz. 122/10 (z podziału dz. 122/7), dz. 18/11 (z podziału dz. 18/8), dz. 18/9 (z podziału dz. 18/5), dz. 21/7 (z podziału dz. 21/5), dz. 15/4 (z podziału dz. 15/1), dz. 9/6 (z podziału dz. 9/5), dz. 21/11 (z podziału dz. 21/6), dz. 29/4 (z podziału dz. 29/2), dz. 38/9 (z podziału dz. 38/6), dz. 38/12 (z podziału dz. 38/5), dz. 38/15 (z podziału dz. 38/4), dz. 38/17 (z podziału dz. 38/3), obręb Białężyce, dz. 14/2 (z podziału dz. 14), dz. 16/5 (z podziału dz. 16/3), dz. 11/11 (z podziału dz. 11/7), dz. 23/6 (z podziału dz. 23/1), dz. 11/9 (z podziału dz. 11/6), dz. 27/15 (z podziału dz. 27/13), dz. 6/2 i 6/4 (z podziału dz. 6), dz. 9/5 (z podziału dz. 9/2), dz. 9/3 (z podziału dz. 9/1), dz. 7/3 (z podziału dz. 7/1),
dz. 50/8 (z podziału dz. 50/1), dz. 35/5 (z podziału dz. 35/3), dz. 38/3 (z podziału dz. 38/2), dz. 39/12 (z podziału dz. 39/10), dz. 41/7 i 41/5 (z podziału dz. 41/4), dz. 48/9 (z podziału dz. 48/4), dz. 48/7 (z podziału dz. 48/5), dz. 49/5 (z podziału dz. 49/2), dz. 51/5 (z podziału dz. 51/4), obręb Chocicza Mała,
dz. 41/22 (z podziału dz. 41/16, dz. 41/19 (z podziału dz. 41/15), obręb Grzymysławice,
dz. 76/1 (z podziału dz. 76), obręb Chocicza Wielka.
Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.
Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Września, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.