BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262893
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr III/19/02

Uchwała Nr III/19/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 20 grudnia  2002 r.

w  sprawie :  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

                     przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości

                     ozn. numerem geod. 106, położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

                     Na podstawie art. 12. ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804/, Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1 

Rozstrzyga się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106, położonej w Nowej Wsi Królewskiej,  stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXXV / 193 / 92 z dnia 23. 10. 1992 r. ( Dz. Urz. Woj. Poz. Nr 15/92, poz. 134 ).

§ 2 

1.   Plan,  o  którym  mowa  w   § 1  obejmuje  obszar  przedstawiony  na  mapie w skali 1 : 1 000,     

      stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Przedmiot ustaleń planu obejmuje:

      a)  przeznaczenie terenów oraz linie  rozgraniczające  tereny o różnych funkcjach lub różnych

           zasadach zagospodarowania,

      b)  linie  rozgraniczające  ulice,  place  oraz  drogi  publiczne  wraz  z  urządzeniami  pomocni-

           czymi,

      c)  zasady obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej oraz  linie  rozgraniczające  tereny  tej

          infrastruktury,

     d)  lokalne  warunki,  zasady  i  standardy  kształtowania  zabudowy  oraz   zagospodarowania

          terenu,  w  tym  również  linie  zabudowy  i  gabaryty  obiektów,  a  także  maksymalne   lub     

          minimalne  wskaźniki  intensywności  zabudowy,

     e) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

     f)  tereny,  na których  przewiduje  się  stosowanie  systemów  indywidualnych  lub  grupowych  

         oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

§ 3 

Zobowiązuje  się   Burmistrza   Miasta  i   Gminy   Września  do  przeprowadzenia  toku  formalno -prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

UZASADNIENIE

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.