BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099128
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 5 lutego 2015 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Lista obecności zaproszonych gości (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie;
Witold Waszak, Obwód Drogowy w Koninie;
Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Bierzglinek;
Młodszy asp. Grzegorz Głowacki, Wydział Drogowy Powiatowej Komendy Policji we Wrześni;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Szymon Adamczyk, dziennikarz „Przemiany";
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że zwołał posiedzenie w związku z licznymi kolizjami na łuku drogi Bierzglinek - Kaczanowo, na drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry, a więc w związku z potrzebą poprawy bezpieczeństwa, aby zapobiec tragedii. Największe niebezpieczeństwo stwarza chodnik, z którego korzystają mieszkańcy, jak i dzieci uczęszczające do szkoły, który znajduje się przy drodze o bardzo dużym nasileniu ruchu. Wszystkie kolizje odbywają się z wtargnięciem kierowców na chodnik i posesje. Wielokrotnie prowadził rozmowy z mieszkańcami Bierzglinka i sołtysem wsi Kaczanowo, jak można poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim na chodniku i stwierdzono, że najbardziej wskazane byłoby zamontowanie barierki między chodnikiem, a drogą, oraz oświetlenie uliczne.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że pisano wiele pism odnośnie niedokończonego chodnika w Kaczanowie, ale nie przyniosło to efektu, wobec czego chciałby prosić o finalizację budowy chodnika do końca wsi Kaczanowo.
Po drugie powiedział, że przepust rowu między przystankiem autobusowym, a rowem, który odbiera wodę z drogi jest nieczynny od dwóch lat na skutek czego zalewane są posesje, w związku z czym prosi, by zajęto się tą sprawą.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił pana Marka Jaśkowiaka, Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie o przedstawienie informacji w sprawie propozycji poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi Bierzglinek - Kaczanowo, na drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że szkoda, że nie ma komendanta policji, bo w jego kompetencji byłoby określenie, jakie elementy, urządzenia powinny zostać zastosowane, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodał, że myśli, że na oznakowaniu pionowym, na słupkach ze znakami B 33 przy ograniczeniu prędkości do 40km/h można umieścić znaki zakazu wyprzedzania, co może zwiększyłoby bezpieczeństwo. Ponadto jest tam oznakowanie pionowe, które mówi o tym, że jest to teren zabudowany, więc samo to mówi o tym jakich przepisów powinno się przestrzegać w takim obszarze, a jeśli ktoś tego nie respektuje to trudno znaleźć inne, skuteczne możliwości poprawy bezpieczeństwa. Konsekwencje nieprzestrzegania prędkości i przepisów są w kompetencji policji. Jeśli chodzi o oznakowanie to oprócz znaku zakazu wyprzedzania z jednoczesnym znakiem B33 z ograniczeniem do 40 km/h nie widzi innej możliwości poprawy bezpieczeństwa. W takich warunkach nie stosuje się barier, a po drugie chodniki mają ograniczoną szerokość i pomniejszenie ich o barierę spowoduje, że będą bardzo wąskie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że na łuku w Kołaczkowie są barierki oddzielające chodnik od drogi, więc nie widzi przeszkód, by na łuku Bierzglinek-Kaczanowo też je zamontować.

Witold Waszak Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że są to barierki rurowe.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że odkąd zamontowane są barierki w Bierzglinku nie ma wypadków.

Witold Waszak, Obwód Drogowy w Koninie powiedział, że są to barierki rurowe.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że w takiej sytuacji musi być zachowana odległość 0,5 m od krawędzi jezdni.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że zamontowanie bariery rurowej rozwiązałoby problem.

Witold Waszak, Obwód Drogowy w Koninie powiedział, że bariera rurowa nie zapewni pełnego bezpieczeństwa pieszego.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że barierka odstrasza kierowców, zmniejsza ilość kolizji.

Witold Waszak, Obwód Drogowy w Koninie powiedział, że zostanie zamontowana bariera rurowa.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że bariera rurowa zostanie zamontowana, natomiast proponuje żeby wysłuchać przedstawiciela Ruchu Drogowego, czy nie należy umieścić innych znaków, które spowodowałby poprawę bezpieczeństwa.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że nie zaszkodzi zamontowanie dodatkowych znaków B33 z ograniczeniem do 40 km/h.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Zapytał, czy jest możliwość zamontowania pasów zwalniających?

Witold Waszak, Obwód Drogowy w Koninie powiedział, że w ubiegłym roku od cmentarza w kierunku szkoły, w kierunku przejścia dla pieszych zostało zrobione oznakowanie poziome, podwójna ciągła, która zostanie przedłużona do znaku 40km/h i w miejscu, gdzie jest znak 40km/h zostanie zamontowany nowy znak zakaz wyprzedzania od strony Wrześni.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że ma nadzieję, że barierki nie zostaną zamontowane dopiero pod koniec roku.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że procedura jest taka, że wszystkie rejony składają zamówienia, a ponieważ są limity nie może powiedzieć, że będzie to wykonane od razu. Dodał, że najlepiej byłoby gdyby udali się na miejsce i rozeznali się wraz z Komisją w terenie dokonując wszelkich pomiarów.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił pana młodszego asp. Grzegorza Głowackiego, z Wydziału Drogowego Powiatowej Komendy Policji we Wrześni o przedstawienie informacji odnośnie kolizji, wypadków na łuku drogi Bierzglinek - Kaczanowo, na drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry.

Młodszy asp. Grzegorz Głowacki, Wydział Drogowy Powiatowej Komendy Policji we Wrześni w związku z tym, że są rozważania odnośnie zamontowania bariery, powiedział, że nie chciałby teraz podejmować jakiejkolwiek decyzji, czy czegoś proponować, natomiast proponuje, by Komisja wraz z przedstawicielami z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, oraz nim udała się na wizję lokalną w trakcie, której będzie można zobaczyć, ocenić sytuację i podjąć decyzje w sprawie poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi Bierzglinek - Kaczanowo, na drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że ostatecznym warunkiem, akceptacją decyzji są wnioski z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, której warunkiem jest wzięcie udziału przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji we Wrześni, przedstawicieli Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, pana sołtysa jako wnioskodawcy, oraz pracownika urzędu. Kiedy zostaną napisane wnioski trzeba będzie poczekać na ostateczną akceptację, czyli zatwierdzenie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, oraz pozytywną opinię Komendy Wojewódzkiej Policji. Dodał, że w trakcie wizji lokalnej na pewno będzie można ustalić, co można zrobić, zmienić, by poprawić bezpieczeństwo ruchu.


Komisja Rozwoju Wsi ustaliła, że 12 lutego 2015 roku o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz przedstawicieli Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie i młodszego asp. Grzegorza Głowackiego z Wydziału Drogowego Powiatowej Komendy Policji we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, co można zrobić odnośnie oświetlenia na łuku drogi?

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że jest to w kompetencji Gminy.

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że zorientuje się w możliwościach i trybie, bo jest to trudniejsza sytuacja niż zamontowanie oświetlenia na drodze gminnej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w związku z natężeniem ruchu drogowego były kierowane pisma do urzędu, że jest konieczność zrobienia przejścia dla pieszych, przy przystanku autobusowym, na wysokości ulicy Jodłowej, jednak odpowiedź była taka, że jest to niemożliwe, ponieważ musi być pobudowana zatoczka. Dodał, że uważa, że nie ma potrzeby wybudowania zatoczki.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie poprosił, by przekazać do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie wniosek z dzisiejszego posiedzenia, co pozwoli na zastanowienie się nad zasadnością wykonania przejścia dla pieszych, a na posiedzeniu 12 lutego 2015 roku będzie można w terenie zorientować się w sytuacji. Jeśli zostanie podjęta decyzja o wykonaniu przejścia dla pieszych będzie się to wiązało z opracowaniem projektu i uzgodnieniami.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że prosi, by zajęto się sprawą przepustu rowu i chodnika do końca Kaczanowa, w którego spawie wysyłano wiele pism jednak nadal nic w tej sprawie nie zrobiono.

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że nie zna sprawy odnośnie chodnika, także prosi o udostępnienie dokumentacji. Natomiast odnośnie przepustu powiedział, że myśli, że nie będzie problemu, by go udrożnić.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, kto jest zobowiązany do pobudowania chodnika na tej drodze?

Marek Jaśkowiak, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie powiedział, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Waldemar Bartkowiak, sołtys wsi Kaczanowo powiedział, że w Kaczanowie, w kierunku Konina kilka studzienek ściekowych jest nieodpowiednio podniesionych, co powoduje, że najeżdżające je samochody powodują hałas, w związku z czym prosi, by odpowiednio osadzono studzienki.


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o poprawę bezpieczeństwa na łuku drogi Bierzglinek - Kaczanowo, na drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Pyzdry poprzez zamontowanie znaku zakazu wyprzedzania, przedłużenia linii ciągłej, zamontowanie barierki rurowej, oraz zrobienia przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Jodłowej przy przystanku autobusowym.


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o udrożnienie przepustu rowów przy przystanku autobusowym w Kaczanowie.


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o budowę dalszego ciągu chodnika od skrzyżowania ulicy Kaliskiej i ulicy Rolnej w stronę Nowej Wsi Królewskiej do końca zabudowań w Kaczanowie.

 

Pkt 4 i 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13.40 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.