BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13547838
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2015
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
18475_grafika
Uchwała Nr XIII/192/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/192/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. .
18474_grafika
Uchwała Nr XIII/191/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/191/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. .
18473_grafika
Uchwała Nr XIII/190/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/190/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
18472_grafika
Uchwała Nr XIII/189/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/189/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" .
18471_grafika
Uchwała Nr XIII/188/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała nr XIII/188/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016. .
18470_grafika
Uchwała Nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała nr XIII/187/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września..
18469_grafika
Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała nr XIII/186/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2017..
18468_grafika
Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/185/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września..
18467_grafika
Uchwała Nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/184/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września..
18466_grafika
Uchwała Nr XIII/183/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września. .
18465_grafika
Uchwała Nr XIII/182/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/182/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Września..
18464_grafika
Uchwała Nr XIII/181/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/181/2015Rady Miejskiej we Września z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej. .
18463_grafika
Uchwała Nr XIII/180/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA Nr XIII/180/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na....
18462_grafika
Uchwała Nr XIII/179/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/179/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i....
18461_grafika
Uchwała Nr XIII/178/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
Uchwała nr XIII/178/2015Rady Miejskiej we Wrześni z 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzania przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.
18460_grafika
Uchwała Nr XIII/177/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/177/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego. .
18458_grafika
Uchwała Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/176/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną..
18456_grafika
Uchwała Nr XIII/175/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR XIII/175/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid.105/15..
18359_grafika
Uchwała Nr XII/173/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/173/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia „ wezwania do usunięcia naruszenia prawa" z dnia 16.11.2015 r. .
18358_grafika
Uchwała Nr XII/172/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/172/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542..
18357_grafika
Uchwała Nr XII/171/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/171/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września - Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała. .
18356_grafika
Uchwała Nr XII/170/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/170/2015Rady Miejskiej we Września z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września - Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała. .
18355_grafika
Uchwała Nr XII/169/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/169/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2). .
18354_grafika
Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych. .
18353_grafika
Uchwała Nr XII/167/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/166/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białeżyce - Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce - Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych. .
18352_grafika
Uchwała Nr XII/166/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/166/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białeżyce - Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce - Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych. .
18351_grafika
Uchwała Nr XII/165/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchwała Nr XII/165/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 30 listopada 2015 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem .
18349_grafika
Uchwała Nr XII/163/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
UCHWAŁA Nr XII/163/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały NR X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok....
18348_grafika
Uchwała Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
UCHWAŁA nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .
18347_grafika
Uchwała Nr XII/161/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
UCHWAŁA Nr XII/161/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września. .
18346_grafika
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
UCHWAŁA Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie:określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości..
18344_grafika
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
UCHWAŁA NR XII/159/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
18342_grafika
Uchwała nr XII/174/2015
Uchwała Nr XII/174/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 .
18254_grafika
Uchwała Nr X/158/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/158/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 .
18249_grafika
Uchwała Nr X/157/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/157/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 -2020. .
18248_grafika
Uchwała Nr X/156/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/156/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
18247_grafika
Uchwała Nr X/155/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/155/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września". .
18244_grafika
Uchwała Nr X/154/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/154/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września..
18243_grafika
Uchwała Nr X/153/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/153/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji, rodziny narodowości polskiej - obywateli Kazachstanu. .
18242_grafika
Uchwała Nr X/152/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/152/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
18241_grafika
Uchwała Nr X/151/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/151/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Września .
18240_grafika
Uchwała Nr X/150/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/150/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września. .
18239_grafika
Uchwała Nr X/149/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
UCHWAŁA NR X/149/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 października 2015 r. w sprawie gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałanie zjawisku bezdomności w Gminie Września" .
18238_grafika
Uchwała Nr X/148/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
UCHWAŁA NR X/148/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 27 października 2015 r. w sprawie gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września" .
18237_grafika
Uchwała Nr X/147/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała nr X/147/2015 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej .
18236_grafika
Uchwała Nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 października 2015 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy....
18235_grafika
Uchwała Nr X/145/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 27 października 2015 roku
Uchwała Nr X/145/2015Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy....
18141_grafika
Oświadcznie nr 2 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Oświadczenie nr 2 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku. w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni..
18138_grafika
Uchwała Nr IX/142/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/142/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
18137_grafika
uchwała Nr IX/141/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/141/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września. .
18136_grafika
Uchwała Nr IX/140/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/140/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. .
18135_grafika
Uchwała Nr IX/139/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/139/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. .
18134_grafika
Uchwała Nr IX/138/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
UCHWAŁA NR IX/138/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2019..
18133_grafika
Uchwała Nr IX/137/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
UCHWAŁA NR IX/137/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy....
18132_grafika
Uchwała nr IX/136/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/136/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie....
18131_grafika
uchwała Nr IX/135/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/135/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok .
18130_grafika
Uchwała Nr IX/134/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/134/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020. .
18129_grafika
Uchwała Nr IX/133/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
UCHWAŁA Nr IX/133/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli....
18128_grafika
Uchwała Nr IX/132/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała nr IX/132/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. .
18127_grafika
Uchwała Nr IX/131/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
UCHWAŁA Nr IX/131/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 17 września 2015 roku zmieniająca uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Września z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w....
18126_grafika
Uchwała Nr IX/130/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/130/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego..
18125_grafika
Uchwała Nr IX/129/2015 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/129/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulic powstałych we Wrześni w rejonie ulicy Władysława Łokietka..
18124_grafika
Uchwała Nr IX/128/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/128/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września. .
18123_grafika
Uchwała Nr IX/127/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/127/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej....
18122_grafika
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
UCHWAŁA NR IX/126/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. .
18121_grafika
Uchwała Nr IX/125/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/125/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. .
18120_grafika
Uchwała Nr IX/124/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/124/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. .
18119_grafika
Uchwała Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku
Uchwała Nr IX/123/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu..
17849_grafika
Uchwała Nr VIII/122/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/122/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020. .
17848_grafika
Uchwała Nr VIII/121/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr VIII/121/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum..
17847_grafika
Uchwała Nr VIII/118/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/118/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgierki. .
17846_grafika
Uchwała Nr VIII/117/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/117/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wódki. .
17845_grafika
Uchwała Nr VIII/116/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/116/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżewo, Noskowo, Radomice..
17844_grafika
Uchwała Nr VIII/115/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/115/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stanisławowo..
17843_grafika
Uchwała Nr VIII/114/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/114/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołeczno..
17842_grafika
Uchwała Nr VIII/113/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/113/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo. .
17841_grafika
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/112/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiesiernie i Ostrowo Szlacheckie..
17840_grafika
Uchwała Nr VIII/111/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/111/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo i Słomówko..
17839_grafika
Uchwała Nr VIII/110/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/110/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędziwojewo..
17838_grafika
Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/109/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe..
17837_grafika
Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/108/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psary Wielkie, Nowy Folwark i Marzelewo..
17836_grafika
Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/107/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psary Polskie..
17835_grafika
Uchwała Nr VIII/106/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/106/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otoczna, Broniszewo..
17834_grafika
Uchwała Nr VIII/105/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/105/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osowo..
17833_grafika
Uchwała Nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/104/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Obłaczkowo..
17832_grafika
Uchwała Nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/103/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Królewska..
17831_grafika
Uchwała Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/102/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marzenin-Kawęczyn..
17830_grafika
Uchwała Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/101/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleparz..
17829_grafika
Uchwała Nr VIII/100/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/100/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczanowo, Neryngowo..
17828_grafika
Uchwała Nr VIII/99/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/99/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzybowo. .
17827_grafika
Uchwała Nr VIII/98/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/98/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gutowo Wielkie..
17826_grafika
Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/97/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gutowo Małe..
17825_grafika
Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/96/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gulczewo, Gulczewko. .
17824_grafika
Uchwała Nr VIII/95/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/95/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gozdowo, Gozdowo Młyn i Nadarzyce..
17823_grafika
Uchwała Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/94/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goniczki..
17822_grafika
Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/93/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gonice..
17821_grafika
Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/92/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chwalibogowo i Grzymysławice..
17820_grafika
Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/91/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocicza Wielka i Bałężyce. .
17819_grafika
Uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/90/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocicza Mała..
17818_grafika
Uchwała Nr VIII/89/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/89/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chociczka i Żerniki..
17817_grafika
Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/88/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzglinek..
17816_grafika
Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/87/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzglin..
17815_grafika
Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/86/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bardo..
17814_grafika
Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA Nr VIII/85/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września..
17813_grafika
Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
Uchwała nr VIII/84/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016".
17812_grafika
Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR VIII/83/2015RADY MIEjSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.
17811_grafika
Uchwała Nr VIII/82/2015 Radt Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
Uchwała nr VIII/82/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej..
17810_grafika
Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr VIII/81/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. .
17809_grafika
Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA Nr VIII/80/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. .
17808_grafika
Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA Nr VIII/79/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚN Iz dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. .
17802_grafika
Uchwała nr VIII/120/2015
.
17801_grafika
Uchwała nr VIII/119/2015
Uchwała Nr VIII/119/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin....
17774_grafika
Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uczczenia 25 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. .
17726_grafika
Uchwała Nr VI/72/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
Uchwała Nr VI/72/20152015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
17725_grafika
Uchwała Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów .
17724_grafika
Uchwała Nr VI/70/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe Dni Innowacji"....
17723_grafika
Uchwała Nr VI/69/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/69/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 maja 2015 r. .w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września .
17722_grafika
Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
Uchwała nr VI/68/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie. .
17721_grafika
Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/67/2015RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego".
17720_grafika
Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
Uchwała Nr VI/66/2015Rady Miejskiej we Wrześn iz dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września..
17719_grafika
Uchwała Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
Uchwały Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
17718_grafika
Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej. .
17716_grafika
Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/63/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w....
17715_grafika
Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/62/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo -....
17714_grafika
Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/61/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka. .
17713_grafika
Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/60/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września....
17712_grafika
Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/59/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach..
17711_grafika
Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/58/2015Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała. .
17710_grafika
Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
UCHWAŁA NR VI/57/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek..
17709_grafika
Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku. .
17708_grafika
Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku
Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały..
17704_grafika
Uchwała Nr VI/77/2015
Uchwała Nr VI/77/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 .
17703_grafika
Uchwała Nr VI/76/2015
Uchwała Nr VI/76/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020. .
17702_grafika
Uchwała Nr VI/75/2015
Uchwała NR VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji....
17701_grafika
Uchwała Nr VI/74/2015
Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
17700_grafika
Uchwała Nr VI/73/2015
Uchwała Nr VI/73/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
17429_grafika
Uchwała nr V/53/2015
Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 – 2020..
17427_grafika
Uchwała Nr V/54/2015
Uchwała Nr V/54/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
17415_grafika
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r..
17414_grafika
Uchwała Nr V/52/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr V/52/2015 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. .
17413_grafika
Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. .
17412_grafika
Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 .
17411_grafika
UCHWAŁA NR V /49/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR V /49/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego". .
17410_grafika
UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest .
17408_grafika
UCHWAŁA Nr V/46/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA Nr V/46/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. .
17407_grafika
Uchwała NR V/45/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała NR V/45/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228). .
17406_grafika
Uchwała NR V/44/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała NR V/44/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września..
17405_grafika
Uchwała NR V/43/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała NR V/43/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej. .
17404_grafika
Uchwała NR V/42/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała NR V/42/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września. .
17403_grafika
UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września..
17402_grafika
UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września..
17400_grafika
Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r.
Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd. .
17399_grafika
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B.
17398_grafika
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwomieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września..
17397_grafika
Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r.
Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej .
17396_grafika
Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r.
Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały .
17354_grafika
UCHWAŁA Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r.
UCHWAŁA Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września. .
17353_grafika
Uchwała NR IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r.
Uchwała NR IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.