BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14469748
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-09-2020
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm. zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)


z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20 stycznia 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych:

- drogi publicznej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

- drogi publicznej łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

na działkach oznaczonych nr ewid.:

dz.: 130/6, 130/25, 122/2, 122/6, 122/8, 122/7, 102/14, 102/16, 122/3, 130/4, 18/8, 18/5, 16/1, 17/8, 17/1, 21/5, 15/1, 9/5, 21/6, 25, 29/2, 31, 32, 38/6, 38/7, 38/5, 38/4, 38/3 , obręb Białężyce,

dz.: 167, 76, 75, obręb Chocicza Wielka,

dz.: 16/3, 14, 11/7, 23/3, 23/1, 11/6, 27/13, 5/2, 6, 9/2, 9/1, 7/1, 50/1, 35/3, 38/2, 39/10, 41/4, 48/4, 48/5, 49/2, 51/4, obręb Chocicza Mała,

dz.: 41/16, 41/15, 45/5, obręb Grzymysławice.

 

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście w całości na własność gminy Września działek oznaczonych nr ewid.:

dz.: 130/25, 122/8, 122/3, 130/4, 16/1, 17/8, obręb Białężyce,

dz. 23/3, obręb Chocicza Mała,

oraz powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr ewid.:

dz. 122/13 (z podziału dz. 122/6), dz. 122/10 (z podziału dz. 122/7), dz. 18/11 (z podziału dz. 18/8), dz. 18/9 (z podziału dz. 18/5), dz. 21/7 (z podziału dz. 21/5), dz. 15/4 (z podziału dz. 15/1), dz. 9/6 (z podziału dz. 9/5), dz. 21/11 (z podziału dz. 21/6), dz. 29/4 (z podziału dz. 29/2), dz. 38/9 (z podziału dz. 38/6), dz. 38/12 (z podziału dz. 38/5), dz. 38/15 (z podziału dz. 38/4), dz. 38/17 (z podziału dz. 38/3), obręb Białężyce,

dz. 14/2 (z podziału dz. 14), dz. 16/5 (z podziału dz. 16/3), dz. 11/11 (z podziału dz. 11/7), dz. 23/6 (z podziału dz. 23/1), dz. 11/9 (z podziału dz. 11/6), dz. 27/15 (z podziału dz. 27/13), dz. 6/2 i 6/4 (z podziału dz. 6), dz. 9/5 (z podziału dz. 9/2), dz. 9/3 (z podziału dz. 9/1), dz. 7/3 (z podziału dz. 7/1), dz. 50/8 (z podziału dz. 50/1), dz. 35/5 (z podziału dz. 35/3), dz. 38/3 (z podziału dz. 38/2), dz. 39/12 (z podziału dz. 39/10), dz. 41/7 i 41/5 (z podziału dz. 41/4), dz. 48/9 (z podziału dz. 48/4), dz. 48/7 (z podziału dz. 48/5), dz. 49/5 (z podziału dz. 49/2), dz. 51/5 (z podziału dz. 51/4), obręb Chocicza Mała,

dz. 41/22 (z podziału dz. 41/16, dz. 41/19 (z podziału dz. 41/15), obręb Grzymysławice,

dz. 76/1 (z podziału dz. 76), obręb Chocicza Wielka.

 

Strony, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach urzędowania oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.


Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.


Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.