BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254843
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr II/10/2002

UCHWAŁA  nr II/10/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 listopada 2002r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście
i Gminie Września

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zmianami), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście i Gminie Września, do wysokości 33,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/


Uzasadnienie do projektu uchwały nr II/10/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście i Gminie Września

Proponuję Wysokiej Radzie przyjęcie stawki podatku rolnego na rok 2003 na poziomie analogicznym, jak w roku 2002. Motywy uzasadniające taką decyzję są identyczne, jak podane w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, gdyż odnoszą się również do rolników oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność rolniczą.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431
z późniejszymi zmianami), podatek rolny od 1-go hektara przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu, o której mowa wyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. W roku 2002 cena ta wyniosła 33,45 zł, a więc podatek rolny z 1-go hektara wyniósłby 83,62 zł. Podatek na rok 2002 naliczany był według ceny 33,00 zł za 1 kwintal żyta i wynosił 82,50 zł, w więc w 2003 r. podatek rolny wzrósłby
o 1,36 %.

Biorąc pod uwagę niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników, cenę żyta na rok 2003 dla potrzeb naliczenia podatku rolnego przyjmuje się
na poziomie roku 2002 r. tj. 33,00 zł.

Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.