BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13461703
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2015
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
18452_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 311/2015
Zarządzenie nr 311/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku. .
18451_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 310/2015
Zarządzenie nr 310/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku. .
18450_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 309/2015
ZARZĄDZENIE Nr 309/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2015 rok..
18426_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 308/2015
Zarządzenie nr 308/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18424_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 307/2015
ZARZĄDZENIE Nr 307/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2015/2016. .
18423_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 306/2015
ZARZĄDZENIE NR 306/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00044003/5 oraz PO1F/00044183/0. .
18422_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 305/2015
ZARZĄDZENIE NR 305/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Bierzglinku oznaczonej jako działka 248/46..
18421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2015
ZARZĄDZENIE Nr 304/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18420_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2015
Zarządzenie nr 303/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 279 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18419_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 302/2015
ZARZĄDZENIE Nr 302/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 grudnia 2015 r. w sprawie : pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Września w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO" .
18418_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 301/2015
Zarządzenie nr 301/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18417_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 300/2015
ZARZĄDZENIE NR 300/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały nr X/148/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans....
18416_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 299/2015
ZARZĄDZENIE NR 299/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: przyznawania dodatków wyrównawczych..
18415_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 298/2015
ZARZĄDZENIE Nr 298/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
18387_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2015
ZARZĄDZENIE Nr 297/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 15 grudnia 2015 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 20,70....
18386_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 296/2015
ZARZĄDZENIE Nr 296/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 15 grudnia 2015 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen.....
18385_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 295/2015
ZARZĄDZENIE Nr 295/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 15 grudnia 2015 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen.....
18384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 294/2015
ZARZĄDZENIE Nr 294/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 15 grudnia 2015 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen.....
18383_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 293/2015
ZARZĄDZENIE Nr 293/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2015/2016. .
18382_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 292/2015
ZARZĄDZENIE Nr 292/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18381_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2015
Zarządzenie Nr 291/20145 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015. .
18360_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290/2015
ZARZĄDZENIE Nr 290/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18345_grafika
ZARZĄDZENIE NR 289/2015
Zarządzenie nr 289/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18330_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2015
ZARZĄDZENIE NR 288/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kolejowej. .
18329_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 287/2015
ZARZĄDZENIE NR 287/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Września. .
18328_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 286/2015
ZARZĄDZENIE Nr 286/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 285/2015
ZARZĄDZENIE NR 285/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu. .
18317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2015
ZARZĄDZENIE NR 284/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020664/2. .
18316_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2015
ZARZĄDZENIE Nr 283/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2015/2016. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego....
18315_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2015
ZARZĄDZENIE Nr 282/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
18314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2015
ZARZĄDZENIE Nr 281/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela...
18313_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2015
ZARZĄDZENIE Nr 280/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela...
18312_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2015
Zarządzenie nr 279/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18309_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278/2015
ZARZĄDZENIE Nr 278/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy..
18308_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 277/2015
ZARZĄDZENIE Nr 277/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 listopada 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 o powierzchni użytkowej:....
18307_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 276/2015
Zarządzenie nr 276/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18302_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 275/2015
ZARZĄDZENIE NR 275/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00019857/2. .
18301_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2015
ZARZĄDZENIE NR 274/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gutowie Małym oznaczonej jako działka 150/4 ..
18300_grafika
ZARZĄDZENIE NR 273/2015
ZARZĄDZENIE Nr 273 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2016 rok .
18299_grafika
ZARZĄDZENIE NR 272/2015
Zarządzenie nr 272 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021 .
18293_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2015
ZARZĄDZENIE Nr 271/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18292_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2015
ZARZĄDZENIE Nr 270/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
18291_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269/2015
ZARZĄDZENIE Nr 269/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2015/2016. .
18290_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268/2015
ZARZĄDZENIE NR 268/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020661/1. .
18289_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2015
Zarządzenie nr 267/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18272_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2015
ZARZĄDZENIE Nr 266/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18271_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2015
ZARZĄDZENIE Nr 265/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2015/2016. .
18264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2015
ZARZĄDZENIE Nr 264/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2015/2016. .
18263_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2015
ZARZĄDZENIE Nr 263/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18262_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2015
ZARZĄDZENIE NR 262/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 30 października 2015 roku..
18261_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2015
ZARZĄDZENIE Nr 261/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016..
18260_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2015
ZARZĄDZENIE Nr 260/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2015/2016. .
18259_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2015
ZARZĄDZENIE NR 259/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020248/0. .
18258_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2015
Zarządzenie nr 258/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2015
Zarządzenie nr 257/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 25 w Gozdowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.....
18224_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2015
ZARZĄDZENIE Nr 256/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 25 w Gozdowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej..
18223_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2015
ZARZĄDZENIE NR 255/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020722/7. .
18220_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2015
ZARZĄDZENIE Nr 253/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 25 w Gozdowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej..
18219_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252/2015
ZARZĄDZENIE Nr 252/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18216_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251/2015
ZARZĄDZENIE Nr 251/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18215_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2015
ZARZĄDZENIE Nr 250/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 4 we Wrześni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...
18213_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2015
ZARZĄDZENIE Nr 249/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 października 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 o powierzchni użytkowej:....
18211_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2015
ZARZĄDZENIE NR 248/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00025784/4..
18210_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2015
ZARZĄDZENIE NR 247/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044183/0. .
18209_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246/2015
ZARZĄDZENIE NR 246/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044164/1. .
18205_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2015
ZARZĄDZENIE Nr 245/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2015r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2015 rok. .
18204_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2015
ZARZĄDZENIE Nr 244/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18201_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2015
Zarządzenie nr 243/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18195_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2015
ZARZĄDZENIE Nr 242/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18194_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2015
ZARZĄDZENIE Nr 241/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2015/2016. .
18190_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2015
Zarządzenie nr 240/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25....
18189_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2015
ZARZĄDZENIE Nr 239/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 3 we Wrześni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej....
18188_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2015
Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18187_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2015
ZARZĄDZENIE NR 237/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00014127/1. .
18186_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2015
Zarządzenie nr 236/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
18175_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2015
ZARZĄDZENIE NR 235/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 października 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu..
18174_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2015
Zarządzenie nr 234/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015....
18173_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2015
ZARZĄDZENIE Nr 233/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18170_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2015
Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18169_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2015
ZARZĄDZENIE Nr 231/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli. .
18168_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2015
ZARZĄDZENIE NR 230/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020643/9. .
18167_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2015
ZARZĄDZENIE NR 229/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00023668/1. .
18166_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2015
ZARZĄDZENIE Nr 228/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2015/2016. .
18165_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2015
ZARZĄDZENIE NR 227/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 29 września 2015 roku .
18163_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2015
Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok..
18162_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2015
ZARZĄDZENIE Nr 225/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni. .
18160_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2015
ZARZĄDZENIE Nr 224/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym. .
18159_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223/2015
ZARZĄDZENIE NR 223/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00025784/4. .
18158_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2015
ZARZĄDZENIE Nr 222/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2015/2016..
18157_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2015
ZARZĄDZENIE NR 221/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00014725/3. .
18156_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2015
ZARZĄDZENIE Nr 220/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad rezerwacji miejsc handlowych oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku przy ul. Kościuszki we Wrześni. .
18118_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2015
ZARZĄDZENIE Nr 219/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18115_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2015
ZARZĄDZENIE Nr 218/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18114_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2015
ZARZĄDZENIE Nr 217/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2015/2016. .
18113_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2015
Zarządzenie nr 216/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18095_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2015
ZARZĄDZENIE Nr 215/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2015/2016..
18094_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2015
ZARZĄDZENIE Nr 214/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2015/2016. .
18087_grafika
ZARZĄDZENIE NR 213/2015
ZARZĄDZENIE Nr 213/ 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016..
18085_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212/2015
ZARZĄDZENIE NR 212/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 15 września 2015 roku..
18075_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
18082_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211/2015
ZARZĄDZENIE NR 211/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044757/5. .
18079_grafika
ZARZĄDZENIE NR 210 /2015
ZARZĄDZENIE NR 210/ 2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 15 września 2015 roku .
18080_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2015
ZARZĄDZENIE Nr 209/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2015/2016. .
18074_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2015
ZARZĄDZENIE Nr 207/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2015/2016. .
18073_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2015
ZARZĄDZENIE Nr 206/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2015/2016. .
18072_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2015
ZARZĄDZENIE Nr 205/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2015/2016. .
18071_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2015
ZARZĄDZENIE Nr 204/2015Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2015/2016. .
18070_grafika
ZARZĄDZENIE NR 203/2015
ZARZĄDZENIE Nr 203/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym..
18059_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2015
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00014725/3. .
18057_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2015
ZARZĄDZENIE NR 201/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Miasta i Gminy....
18056_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2015
ZARZĄDZENIE NR 200/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie z terenu Miasta i Gminy....
18055_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2015
Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18054_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2015
ZARZĄDZENIE Nr 198/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej....
18053_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2015
ZARZĄDZENIE NR 197/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. .
18046_grafika
ZARZĄDZENIE NR 196/2015
Zarządzenie nr 196/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18039_grafika
ZARZĄDZENIE NR 195/2015
Z a r z ą d z e n i e Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2016 rok .
18031_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2015
ZARZĄDZENIE Nr 194/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
18026_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2015
ZARZĄDZENIE Nr 193/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2015/2016..
18025_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2015
Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Razem możemy więcej" oraz powołania Komisji Loterii „Razem możemy więcej". .
18023_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2015
Zarządzenie nr 191/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji do spraw referendum nr 24 powołanej dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień....
18022_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2015
ZARZĄDZENIE Nr 190/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 września 2015 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38.
18021_grafika
ZARZADZENIE Nr 189/2015
ZARZĄDZENIE Nr 189/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 września 2015 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30 o powierzchni użytkowej:....
18020_grafika
ZARZADZENIE Nr 188/2015
ZARZĄDZENIE Nr 188/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 września 2015 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38.
18019_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2015
ZARZĄDZENIE Nr 187/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 września 2015 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego....
18018_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2015
ZARZĄDZENIE Nr 186/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 września 2015 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 20,70 m2..
18016_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2015
Zarządzenie nr 185/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
18015_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2015
Zarządzenie nr 184/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu....
18013_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2015
ZARZĄDZENIE Nr 183/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 165 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień....
18012_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2015
ZARZĄDZENIE Nr 182/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 163 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 178 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania...
18011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2015
ZARZĄDZENIE Nr 181/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 164 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień....
18010_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2015
ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień....
18009_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2015
Zarządzenie nr 179/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2015 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Interaktywna Września -cyfrowy świat w każdym domu"..
18002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2015
ZARZĄDZENIE Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 163 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień....
18000_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2015
ZARZĄDZENIE Nr 177/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia opłaty za udostępnienie gruntu Gminy w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. .
17999_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2015
Zarządzenie nr 176/ 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
17994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2015
ZARZĄDZENIE Nr 175/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 30 we Wrześni. .
17993_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2015
Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020 .
17971_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2015
Zarządzenie nr 173/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r..
17970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2015
Zarządzenie nr 172/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17942_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2015
ZARZĄDZENIE Nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
17941_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2015
ZARZĄDZENIE Nr 170/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
17940_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2015
ZARZĄDZENIE Nr 169/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
17939_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2015
ZARZĄDZENIE Nr 168/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
17938_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2015
ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
17937_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2015
ZARZĄDZENIE Nr 166/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
17936_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2015
ZARZĄDZENIE Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
17935_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2015
ZARZĄDZENIE Nr 164/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
17934_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2015
ZARZĄDZENIE Nr 163/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
17927_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2015
ZARZĄDZENIE Nr 162/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Anny Łubińskiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni..
17926_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 161/2015
ZARZĄDZENIE NR 161/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 lipca 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
17925_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2015
Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015. .
17908_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2015
ZARZĄDZENIE NR 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Września na lata 2015-2018..
17898_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2015
Zarządzenie nr 158/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17893_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2015
ZARZĄDZENIE Nr 157/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
17892_grafika
ZARZĄDZENIE nr 156/2015
Zarządzenie nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17885_grafika
Zarządzenie nr 155/2015
Zarządzenie nr 155/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17870_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2015
ZARZĄDZENIE Nr 154/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. .
17860_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2015
ZARZĄDZENIE NR 153/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 30 czerwca 2015 roku .
17859_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2015
Zarządzenie nr 152/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
17807_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2015
ZARZĄDZENIE Nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17806_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2015
ZARZĄDZENIE NR 150/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej..
17805_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2015
ZARZĄDZENIE NR 149/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 26 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. .
17804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2015
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17785_grafika
ZARZĄDZENIE NR 147/2015
ZARZĄDZENIE NR 147/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Nadarzycach. .
17784_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2015
ZARZĄDZENIE Nr 1462015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
17778_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2015
ZARZĄDZENIE Nr 145/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 9 we Wrześni..
17777_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2015
ZARZĄDZENIE Nr 144/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. 3 Maja 4 we Wrześni. .
17776_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2015
ZARZĄDZENIE Nr 143/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 54 we Wrześni. .
17761_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2015
ZARZĄDZENIE NR 142/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00045050/6. .
17760_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2015
Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17747_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2015
ZARZĄDZENIE Nr 140/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Warszawskiej 7 o powierzchni użytkowej: 49,75 m2. .
17746_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2015
ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30 o powierzchni użytkowej: 160,40....
17744_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2015
ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17743_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2015
ZARZĄDZENIE Nr 137/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17742_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2015
ZARZĄDZENIE Nr 136/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17741_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2015
ZARZĄDZENIE Nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17740_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2015
ZARZĄDZENIE Nr 134/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5 o powierzchni użytkowej: 36,90 m2. .
17735_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2015
ZARZĄDZENIE NR 133/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00035969/8. .
17733_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2015
ZARZĄDZENIE Nr 132/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni Panią Wiesławę Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
17732_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2015
ZARZĄDZENIE Nr 131/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni Pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
17729_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2015
Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok..
17695_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2015
Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17683_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2015
ZARZĄDZENIE Nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni Pana Mirosława Bryka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
17675_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2015
ZARZĄDZENIE Nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17674_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2015
ZARZĄDZENIE Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 12 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17670_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2015
ZARZĄDZENIE NR 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do zbycia w trzecim przetargu..
17669_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2015
ZARZĄDZENIE Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja" na rok szkolny 2015/2016. .
17656_grafika
ZARZĄDZENIE NR 123/2015
ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
17655_grafika
ZARZĄDZENIE NR 122/2015
ZARZĄDZENIE NR 122/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
17654_grafika
Zarządzenie nr 121/2015
Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 19 w Psarach Polskich dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura 24 maja 2015 r.....
17653_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2015
ZARZĄDZENIE Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie odwołania z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 19 w Psarach Polskich dla przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura 24....
17651_grafika
Zarządzenie nr 119/2015
Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura 24....
17650_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2015
ZARZĄDZENIE Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych na ternie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja....
17644_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2015
ZARZĄDZENIE NR 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00033485/7. .
17640_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2015
ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie Pana Grzegorza Trocha z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
17639_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2015
ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie Panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
17638_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2015
ZARZĄDZENIE Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej Pana Dariusza Szykownego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
17635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2015
ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
17634_grafika
ZARZĄDZENIE NR 112/2015
Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 5 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura 24 maja 2015 r..
17633_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2015
ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie odwołania z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 5 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura 24 maja 2015 r..
17632_grafika
ZARZĄDZENIE NR 110/2015
ZARZĄDZENIE NR 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00010429/0.
17631_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2015
ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2015/2016.
17630_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2015
ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2015/2016.
17629_grafika
ZARZĄDZENIE NR 107/2015
ZARZĄDZENIE NR 107/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 13 maja 2015 roku.
17622_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2015
ZARZĄDZENIE Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2015/2016..
17619_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2015
ZARZĄDZENIE Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2015/2016..
17618_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2015
ZARZĄDZENIE Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2015/2016. .
17617_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2015
ZARZĄDZENIE Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2015/2016..
17616_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2015
ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2015/2016. .
17615_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2015
ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 19 maja 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Wrocławskiej 32B o powierzchni użytkowej: 198,90 m2..
17614_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2015
ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 19 maja 2015 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30 o powierzchni użytkowej: 160,40 m2. .
17613_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2015
ZARZĄDZENIE Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2015/2016. .
17612_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2015
ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku Panią Sławomirę Czarnecką z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
17603_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2015
ZARZĄDZENIE Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2015/2016. .
17602_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2015
ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2015/2016. .
17601_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2015
ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17597_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2015
ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 14 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
17596_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2015
ZARZĄDZENIE Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 14 we Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. .
17595_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2015
ZARZĄDZENIE Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2015
ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w Konkursie Głośnego Czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. .
17589_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wrocławskiej 32B we Wrześni..
17588_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2015
Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
17554_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2015
ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17549_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2015
Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
17547_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2015
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Loterii fantowej „Rodzino 3 maj formę". .
17546_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2015
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Loterii fantowej „Stawiamy na rodzinę". .
17540_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2015
ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17538_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2015
ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych. .
17533_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2015
ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 14 kwietnia 2015 roku..
17530_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2015
ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 28 kwietnia 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30 o powierzchni użytkowej: 160,40 m2. .
17527_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2015
ZARZĄDZENIE Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17526_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2015
Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17521_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2015
ZARZĄDZENIE Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17518_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2015
ZARZĄDZENIE Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 30 we Wrześni. .
17513_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2015
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00032967/3. .
17512_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2015
ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17511_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2015
Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
17500_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2015
ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020844/8..
17499_grafika
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2014.
17493_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2015
ZARZĄDZENIE Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17490_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2015
ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17489_grafika
Zarządzenie nr 69/2015
Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17485_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2015
ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marzec 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2015..
17481_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2015
ZARZĄDZENIE Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 30 marca 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 22 o powierzchni użytkowej: 24,70 m2. .
17472_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2015
Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. .
17471_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2015
ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17467_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2015
ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17466_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2015
ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015..
17460_grafika
ZARZĄDZENIE NR 62/2015
ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni..
17459_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2015
ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17457_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2015
ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Białężycach i Obłaczkowie. .
17456_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2015
ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 12 marca 2015 roku .
17455_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
17452_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2015
ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wartości drewna na potrzeby realizacji zamówień na wycinki drzew z terenów będących własnością Miasta i Gminy Września .
17449_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. .
17447_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2015
ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015. .
17446_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2015
ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17444_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2015
Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom....
17443_grafika
ZARZĄDZENIE NR 52/2015
ZARZĄDZENIE NR 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki..
17441_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2015
ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2014/2015. .
17436_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2015
ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie w Gminie Września..
17435_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2015
ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17433_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2015
ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17432_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2015
ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015..
17388_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2015
ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
17387_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2015
ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2015 rok. .
17384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2014/2015. .
17383_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2015
ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej: 32,34 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 30 we Wrześni. .
17379_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2015
ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 172 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 30 we Wrześni..
17378_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2015
ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 lutego 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5 o powierzchni użytkowej: 36,90 m2..
17376_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2015
ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0. .
17372_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2015
ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 luty 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku. .
17371_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2015
ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku..
17370_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2015
ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 24 lutego 2015 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5 o powierzchni użytkowej: 36,90 m2. .
17368_grafika
Zarządzenie Nr 36/2015
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok..
17363_grafika
Zarządzenie Nr 35/2015
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..
17362_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2015
ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015. .
17350_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2015
ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
17349_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2015
ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015.
17348_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2015
ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17347_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2015
ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17346_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2015
ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej...
17345_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony...
17344_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2015
ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17343_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2015
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 2 lutego 2015 roku Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zarządza się, co....
17342_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2015
ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września Z 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drugim przetargu .
17341_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2015
ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do trzeciego przetargu..
17340_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2015
ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2015. .
17330_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2015
ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17329_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2015
ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2015..
17322_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2015
ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5..
17321_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2015
ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17319_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2015
ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
17318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2015
ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2015
ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17315_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2015
ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 styczeń 2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września..
17314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2015
ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015..
17313_grafika
ZARZĄDZENIE NR 13/2015
Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
17305_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2015
ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2015 oraz specjalności i formy kształcenia..
17304_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2015
ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2014/2015..
17300_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
17299_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2015
ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
17298_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2015
ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17297_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
17295_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 09 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września..
17293_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2015
Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok..
17292_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok..
17291_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..
17290_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września..
17284_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2015
ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2015 rok. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.