BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456084
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przetargi 2015
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
18435_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2016 roku - odpowiedzi na pytania
.
18440_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2016 roku
.
18438_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 200.000 worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Września
.
18433_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
18434_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
.
18432_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
.
18431_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe chodników – bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2016 roku
.
18430_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odnowienie asysty technicznej (serwisów) oraz zakup licencji oprogramowania dla szkół Gminy Września
.
18429_grafika
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2016 - 2017 roku
.
18427_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek)
.
18414_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2016-2017
.
18412_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
.
18411_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
18409_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września
.
18408_grafika
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku
.
18407_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 roku
.
18404_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych w celu podłączenia jednostek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
18403_grafika
Odnowienie asysty technicznej (serwisów) oraz zakup licencji oprogramowania dla szkól Gminy Września
.
18399_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjny w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2016 roku
.
18392_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku - odpowiedź na pytanie
.
18364_grafika
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
.
18366_grafika
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
.
18388_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opiekę serwisową nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu”
.
18365_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
.
18379_grafika
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
18372_grafika
Odpowiedzi na pytania - Zakup 200 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
.
18376_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości nie przekraczającej równowartości 207.000 euro na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości
.
18331_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
18374_grafika
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2016 roku
.
18373_grafika
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2016 - 2017
.
18371_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej w Chwalibogowie – etap 1
.
18368_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18361_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2016 roku
.
18340_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych w celu podłączenia jednostek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym dom
.
18337_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2016 roku
.
18322_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18325_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2016 roku
.
18321_grafika
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
18320_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (łącze podstawo
.
18319_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Opieszyn i Kaliska
.
18310_grafika
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych w celu podłączenia jednostek Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
18303_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18287_grafika
Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej w Chwalibogowie – etap 1
.
18285_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Norwida we Wrześni
.
18282_grafika
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
.
18275_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18274_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
.
18270_grafika
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Opieszyn i Kaliska we Wrześni
.
18269_grafika
Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu" (łącze podstawowe)
.
18265_grafika
Udostępnienie (wynajem) krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w latach 2016-2018
.
18234_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (II postępowanie)
.
18230_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
.
18226_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2015/2016”
.
18106_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
.
18214_grafika
Budowa chodnika w ul. Norwida we Wrześni
.
18183_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2015/2016"
.
18198_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
18197_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie – Otoczna
.
18193_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę skanalizowanego odcinka rowu W-22 (II postępowanie)
.
18192_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 (II postępowanie)
.
18182_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18154_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (II postępowanie)
.
18176_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na budowę placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września
.
18142_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
.
18155_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2016 roku
.
18143_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
.
18147_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
18149_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II przetarg)
.
18148_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
18146_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552
.
18145_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18144_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18086_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18117_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
18116_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boisk do piłki siatkowej plażowej przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
18096_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakrycie rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
.
18093_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września
.
18076_grafika
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 (II postępowanie)
.
18077_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18083_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18047_grafika
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
.
18051_grafika
Udostępnienie (wynajem) krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września
.
18050_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę skanalizowanego odcinka rowu W-22
.
18049_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (III postępowanie)
.
18048_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Września, Chwalibogowo, Nowy Folwark
.
18044_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni (II postępowanie)
.
18041_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18004_grafika
Informacja o zakończeniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
.
18040_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
.
17948_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
.
18033_grafika
Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
18032_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18030_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
.
17978_grafika
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
.
18017_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18007_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała oraz budową oświetlenia ulicznego w miejsc
.
18005_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni ( II postępowanie)
.
18003_grafika
Unieważnienie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkaniowych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni
.
18001_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni (III przetarg)
.
17996_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
17991_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie uzupełniające związane z przebudową ul. Działkowców we Wrześni
.
17876_grafika
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
.
17981_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
.
17976_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni
.
17953_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę stawu melioracyjnego i przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej
.
17944_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
.
17947_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała oraz budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Września, Chwalibogowo i Nowy Folwark (
.
17943_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
.
17933_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
17931_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowację i modernizację taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi (III postępowanie)
.
17924_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała oraz budową oświetlenia ulicznego w miejscowoś
.
17923_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
17912_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
.
17895_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Września, Chwaibogowo i Nowy Folwark
.
17896_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza SN 15 kV i budową oświetlenia ulicznego w m. Września, Chwalibogowo i Nowy Folwark
.
17891_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
17890_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała
.
17889_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
17887_grafika
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
17886_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6 oraz nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejs
.
17882_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
17871_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi (III postępowanie)
.
17853_grafika
Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała - odpowiedź na pytanie
.
17878_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni (II postępowanie)
.
17877_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na budowę infrastruktury teleteinformatycznej wraz z dostawą zestawów komupterowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
17857_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
.
17873_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6 oraz nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała
.
17869_grafika
Utwardzenia przy budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
17850_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
17861_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na renowację i modernizację taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi (II przetarg)
.
17799_grafika
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
17856_grafika
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
.
17851_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
.
17781_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”
.
17698_grafika
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
.
17793_grafika
Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty na pełnienei funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad przebudiwą dróg wewnętrznych przy ul. 68 Pułku Piechoty i budową obiektu wystawowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
17773_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
.
17771_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad przebudową dróg wewnętrznych przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni i budową obiektu wystawowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
17762_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
17757_grafika
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
.
17754_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
.
17745_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg wewnętrznych przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni
.
17730_grafika
Budowa placów zabaw w Gminie Września (II przetarg)
.
17727_grafika
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni
.
17697_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni
.
17696_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę placów zabaw w Gminie Września
.
17692_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wrześni
.
17691_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
.
17681_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategiczny
.
17599_grafika
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
.
17672_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
.
17605_grafika
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
17568_grafika
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
.
17642_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo – etap 1
.
17641_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej (c.o. i c.w.o.) dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na bazie eksploatowanej przez Wykonawcę przyszkolnej kotłowni
.
17637_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni
.
17636_grafika
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej oraz parkingów w ulicy Fabrycznej we Wrześni
.
17620_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
.
17586_grafika
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
.
17627_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
.
17621_grafika
Budowa placów zabaw w Gminie Września
.
17608_grafika
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni
.
17607_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni
.
17604_grafika
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
.
17585_grafika
Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie - odpowiedzi na pytania
.
17594_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na renowację i modernizację taboru kolejki wąskotowowej: parowozu Px48 wraz z tenderem i wagonami towarowymi
.
17580_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
.
17579_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy stacji transformatorowej dla tłoczni ścieków w Chociczy Małej dz. nr 22/5
.
17578_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni
.
17569_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty n aopracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
17528_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
.
17558_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
17557_grafika
Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Pxt48 oraz wagonami towarowymi
.
17550_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
17532_grafika
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
17536_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej oraz parkingów w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
17525_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
.
17479_grafika
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
.
17534_grafika
Dostawa energii cieplnej (c.o. i c.w.u.) dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na bazie eksploatowanej przez Wykonawcę przyszkolnej kotłowni
.
17531_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej dla tłoczni ścieków w Chociczy Małej dz. nr 22/5
.
17523_grafika
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
.
17522_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
.
17437_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
.
17421_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
.
17514_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
.
17458_grafika
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
.
17506_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
17498_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
.
17496_grafika
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
.
17484_grafika
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
.
17492_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
.
17488_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Września - Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego
.
17355_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
.
17483_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
.
17480_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
.
17470_grafika
Przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo – etap 1
.
17469_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metoda sitodruku
.
17438_grafika
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
.
17440_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 w ramach zadania „Uzb
.
17434_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
.
17380_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
17351_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
17382_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
.
17377_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
17338_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
.
17358_grafika
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
.
17335_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
.
17281_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.