BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463537
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 17 grudnia 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowści oświatowej;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Paulina Krysztofiak, pracownik Miasta i Gminy Września;
Natalia Springer, przedstawiciel firmy Eko - Projekt;
Marta Karczewska przedstawiciel firmy Eko - Projekt;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
a)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Na salę obard wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.

b)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na mapie drogę serwisową przedziela jedna z działek. Zapytał, czy ta droga będzie tworzyła całość, jakie są plany?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zasadne będzie połączenie tej drogi, jednak najpierw musi nastąpić porozumienie między Gminą a właścicielem działki. Rozmowy będą toczone dopiero po uchwaleniu tego projektu uchwały.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego.

c)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Na salę obrad wszedł radny Robert Smodlibowski. Od tego moment z posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jaka jest teraz średnia wyliczona na jednego przedszkolaka?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że kwota przeznaczona na jednego przedszkolaka, którą otrzymują przedszkola wynosi 459 zł, na ucznia szkoły podstawowej 655 zł, natomiast na gimnazjalistę 650 zł.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego moment z posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, jak często odbywają się kontrole?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w tym roku przeprowadzona została kontrola we wszystkich przedszkolach i szkołach. W roku 2015 również planuje się dokonanie kontroli.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 przedstawią pracownicy firmy Eko - Projekt.

Natalia Springer, przedstawiciel firmy Eko - Projekt omówiła główne założenie związane z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.

Radny Szymon Paciorkowski poprosił, aby do tego projektu dołączono również opinię Powiatu, o której jest mowa w uzasadnieniu.

Na salę obrad wszedł radny Grzegorz Dobrosielski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 7 radnych.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, dlaczego w programie, a mianowicie w części dotyczącej Gminy Września nie ma odniesienia do ustawy z 1995 roku? Powiedział, że w ten sposób nie ma jasnego odniesienia.

Natalia Springer, przedstawiciel firmy Eko - Projekt wyjaśniła, że cały Programy oparty jest również na ustawie z 1995, a nie zostało to zamieszczone, aby nie komplikować tematu i nie powtarzać. Program przeliczany jest na podstawie parametrów i nie jest on stricte analizą.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest to wystarczające wyjaśnienia, dodał, że teraz generuje się o wiele więcej odpadów niż właśnie w roku 1995.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

e)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy pożyczka jest częściowo umarzana?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że na ogół Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarza 5% od całości kwoty.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


g)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.


h)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

i)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


Pkt 4
Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w posiedzeniu ostatniej komisji uczestniczyła Pani Kazimiera Dłucik, która prowadzi zajęcia muzykoterapii na oddziale dziecięcym w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Na posiedzeniu mówiła, że dzieci do zajęć potrzebują keyboardu. W sprawę zaangażował się radny Radosław Garbarek, który rozeznał się w cenach takiego sprzętu, który wyszedł z inicjatywą zakupu, prosząc aby radni złożyli się na ten cel w kwocie po 20 zł każdy. Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest to szczytna inicjatywa, tym bardziej, że dzieci dostały by ten prezent pod choinkę od Rady Miejskiej.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, odnośnie zamiany nieruchomości z Powiatem Wrzesińskim, czy nieruchomość Powiatu posiada jakąś hipotekę?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wszystko zostanie sprawdzone.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że znowu jest problem z oświetleniem na osiedlu Krzyża Grunwaldu. Zapytał, kiedy zostanie on rozwiązany?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że oświetlenie to zostało naprawione i świeci od połowy listopada prawidłowo. Jeżeli, któregoś dnia nie zaświeciło być może spowodowane to było awarią. Powiedział, że sprawdzi stan oświetlenia.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji
Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca

Z upoważnienia przewodniczącego
Komisji Edukacji
/-/Radny Janusz Czyż

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.