BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273093
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku

Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego

ul. Słowackiego 41

62-300 Września

tel. 61 43 60 217; fax. 61 43 66 685Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro


Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej


Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku


CPV: 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Termin obowiązywania umowy: do 31 grudnia 2015 roku

Termin dostaw cząstkowych: 2 dni od złożenia zamówienia


Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak - dyrektor tel. 61 43 60 217 lub email: gimnazjum-2@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik zawierający siwz wraz załącznikami umieszczony poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2014 roku w siedzibie

Zamawiającego - sekretariat szkoły o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 17 grudnia 2014 r. do godz. 10.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:

402714 - 2014 z datą zamieszczenia: 9.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 402714-2014 [49 kB]
ikona
SIWZ - zakup mięsa 2015 [169 kB]
ikona
Kosztorys ofertowy 2015 [190 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.