BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462280
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 1 października 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, rady Radosław Garbarek o godz. 11.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Lech Raczak, inspektor referatu komunalnego;
Pani Łucja Tomczak, mieszkanka Miasta i Gminy Września;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił wniosek Powiatowego Banku Spółdzielczego na ul. Fabrycznej z siedzibą na ul. Warszawskiej 36 we Wrześni w sprawie prośby przeanalizowania organizacji ruchu na ul. Fabrycznej (załącznik nr 4).

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że w dniu wczorajszym przechodząc ul. Fabryczną zauważyła, że ulica jest zablokowana parkującymi samochodami, a więc nie dziwi się, że złożono wniosek i obawia się o bezpieczeństwo konwoju.


W związku ze zgłoszonym wnioskiem dotyczącym organizacji ruchu drogowego w rejonie ulicy Fabrycznej o godz. 11.15 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.


O godz. 11.40 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wróciła z wizji lokalnej.

Pani Łucja Tomczak, mieszkanka Miasta i Gminy Września poprosiła o udzielenie głosu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu pani Łucji Tomczak, mieszkance Miasta i Gminy Września.


Pani Łucja Tomczak, mieszkanka Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest współwłaścicielką działki Nr 1454/1 przy ul. Wielkopolskiej, na której ma prywatny parking. Teren na ul. Wielkopolskiej prawie od 20 lat posiada różne plany zagospodarowania przestrzennego, które nie były realizowane, nie została wytyczona droga. Powiedziała, że dojazd do jej działki przebiega również przez działkę gminną, a teren należący do gminy do dzisiejszego dnia nie jest uporządkowany. Plan zagospodarowania przestrzennego mówi, że powinny być wytyczone drogi, dojazd do danej nieruchomości powinien być swobodny, co nie jest w tej chwili zabezpieczone. Obecna sytuacja utrudnia także swobodny dojazd do danej posesji. Sytuacja dotyczy przede wszystkim samochodów ciężarowych, które dostarczają towary i muszą przejeżdżać przez nieuporządkowany teren. Na nieuporządkowanym terenie gmina dokonała zasypania dziur co spowodowało większy problem, ponieważ parkuje tam coraz więcej samochodów osobowych, które blokują dojazd. Ponadto na terenie tym jest znak, który mówi, że wjazd dotyczy tylko mieszkańców posesji, a Straż Miejska i policja nie egzekwuje od osób nieprawnie tam wjeżdżających aby podporządkowały się przepisom prawa, twierdząc, że przepisy nie są łamane. Osoby przyjeżdżające samochodami ciężarowymi mają problem z nawracaniem przez co wjeżdżają na teren jej parkingu i robiąc manewr nawracania niszczą go. Jest to problem nie od dzisiaj i prosi o szybką interwencję.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek powiedział, że Komisja przekaże sprawę do urzędu.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że problem pani Łucji Tomczak był wielokrotnie zgłaszany, również na posiedzeniu Komisji i do tej pory nie został załatwiony zgodnie z przepisami, czyli nie zrobiono drogi, swobodnego dojazdu i wyjazdu, bez kolidowania z wjazdem do prywatnej posesji gdzie jest usytuowany parking. Po drugie poprosiła żeby wzięto pod uwagę możliwość dojazdu do prywatnego parkingu od strony ulicy Wielkopolskiej, ponieważ ta część placu zapisana jest w planach jako droga publiczna.

Radna Mariola Kasierska odnośnie wniosku na ul. Fabrycznej powiedziała, że jest zasadne ustawienie znaku zakazu parkowania po lewej stronie, wjeżdżając na ulicę od ronda, ponieważ ilość samochodów, które parkują po jednej i drugiej stronie stwarza niebezpieczeństwo i blokuje swobodny wjazd i wyjazd na ulicę. Poprosiła by również ustawić znak zakazujący całkowite parkowanie po prawej stronie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek powiedział, że po prawej stronie jest już znak zakazujący zatrzymywania i postoju.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że zagłosuje za lub przeciw zmianom jeśli odpowiednie służby znające przepisy ruchu drogowego przedstawią opinię jak powinien odbywać się ruch drogowy na tej ulicy. Dodał, że na pewno jest problem jednego pojazdu, który parkuje naprzeciw parkingu banku, poza tym nie widzi żadnego innego rażącego problemu. Postawienie znaku musi się odbywać zgodnie z przepisami o ruchu drogowym żeby nie był utrudnieniem dla innych podmiotów gospodarczych jak również mieszkańców tej ulicy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek powiedział, że Komisja nie powinna podejmować pochopnych wniosków i wnioskować o postawienie znaków przed przeanalizowaniem sytuacji żeby nie doprowadzić do sytuacji, która będzie dokuczliwa dla mieszkańców i prowadzących działalność gospodarczą. Zaproponował by Straż Miejska przez pewien okres monitorowała natężenie ruchu i blokowanie miejsc parkingowych na ul. Fabrycznej, a następnie wydała opinię w tej sprawie.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że na ulicy Fabrycznej jest znak, zakaz wjazdu i jeśli będzie prowadzony monitoring Straż Miejska może pouczyć osoby nie przestrzegające przepisów, co spowoduje, że kierowcy nie będą ponownie ryzykować i parkować na tym miejscu, a to pomoże zlikwidować problem.

Mirosław Morawski, Komendant powiedział, że zakaz zatrzymywania jest od ronda do wjazdu do restauracji Margeritta i tam nie można stać ale nie o ten odcinek chodzi. Dalej po prawej stronie ulicy można parkować aż do momentu kiedy rozpoczyna się parking Powiatowego Banku Spółdzielczego, a za wjazdem do Powiatowego Banku Spółdzielczego nie można parkować. Natomiast po lewej stronie ulicy można parkować począwszy od końca parkingu zarządzanego przez Viktorię do ulicy Warszawskiej. Powiedział, że można postawić tam znak zakaz zatrzymywania i postoju ale spowoduje to, że przyjdą osoby mające działalność gospodarczą po tej stronie, którzy jeśli będą mieli stawać po prawej stronie to pojawi się inny problem, bo tam też nie ma miejsca. Dodał, że od dnia 6 - 10 października w godz. 8.00 - 18.00 Straż Miejska przeprowadzi obserwacje i porozmawia z kierowcą, który najczęściej zajmuje miejsce by parkował w innym miejscu. Dodał, że ulica jest specyficzna i niewiele da się tam zrobić, ponieważ jest tam wiele podmiotów gospodarczych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po odbyciu wizji lokalnej w obecności 5 radnych, jednogłośnie zwraca się do urzędu z prośbą o monitorowanie natężenia ruchu drogowego i blokowania miejsc parkingowych na ul. Fabrycznej przez Straż Miejską, oraz wydanie opinii ww sprawie, a także poproszenie policji o wydanie opinii w sprawie ww wniosku.


Pkt 4
Radna Mariola Kasierska kontynuując wcześniejszą wypowiedź odnośnie sprawy pani Łucji Tomczak powiedziała, że problem powinien zostać niezwłocznie rozwiązany poprzez zrobienie ulic, unormowanie ruchu drogowego, żeby nie było utrudnień dla mieszkańców, samochodów dostawczych, dojazdu i wyjazdu z ulicy, oraz by nie stwarzało to żadnego problemu dla użytkowania i dogodnego dojazdu i wyjazdu z tego parkingu. Sprawa była wielokrotnie zgłaszana do urzędu, który nie podjął konstruktywnych działań, a problem cały czas narasta.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie zwraca się do urzędu z prośbą o przeanalizowanie i wyjaśnienie sprawy prywatnego parkingu na działce Nr 1454/1 przy ul. Wielkopolskiej będącego współwłasnością pani Łucji Tomczak.


Radna Teresa Piskorż powiedziała, że na ulicy Piastów wzdłuż SPS Nr 4 i SSP Nr 6 po lewej stronie ulicy jest zakaz postoju, a po prawej stronie ulicy jest wydzielony parking dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół, po tej też stronie notorycznie parkuje kierowca samochodu osobowego stwarzając niebezpieczeństwo.


Radna Teresa Piskorż poprosiła o przycięcie gałęzi świerku na ul. Warszawskiej przy przejściu dla pieszych obok Restauracji Sethi.


Radna Teresa Piskorż zaproponowała by Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej odbyła posiedzenie wyjazdowe do Zespołu Szkół Nr 3 we Wrześni. Dodała, że może udałoby się znaleźć jakieś inne rozwiązanie i wygospodarować jeszcze jedno pomieszczenie na dodatkową salę gimnastyczną.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek poprosił o złożenie wniosku w formie pisemnej, ponieważ jeśli Komisja ma pojechać do Zespołu Szkół Nr 3 na wizję lokalną musi powiadomić dyrektora Szkoły. Wniosek można zapisać w protokole ale prosi o złożenie wniosku formalnego w sprawie wizji lokalnej.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że wnioski złożone na posiedzeniu Komisji są tak samo ważne jak pisemne, natomiast nie zgadza się i wyraża sprzeciw wobec wchodzenia w kompetencje innej Komisji. Jest Komisja Edukacji, która rozpatruje sprawy oświaty, sprawy funkcjonowania, lokalizacji, itd. Dodał, że jako radni mają prawo wypowiedzieć się w tym temacie, mają prawo pójść na posiedzenie Komisji Edukacji i zgłaszać swoje wątpliwości ale Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zgodnie z regulaminem pracy Rady nie może wchodzić w kompetencje innej Komisji. Wnioskuje przeciw ingerencji i rozliczaniu Komisji Edukacji.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek powiedział, że z uwagi na to, że Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej nie jest kompetentna w tej sprawie zaproponował radnej Teresie Piskorż napisanie wniosku formalnego z myślą o przekazaniu go do Komisji Edukacji, a następnie można poprosić o zwołanie wspólnego powiedzenia Komisji.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że posiedzenie Komisji może odbyć się wspólnie z Komisją Edukacji, jednak Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zajmująca się bezpieczeństwem, a więc też bezpieczeństwem dzieci także powinna zająć się sprawą. Nie jest to wchodzenie w kompetencje Komisji Edukacji, a wspólnie można wypracować inne rozwiązania.


Radna Mariola Kasierska poprosiła o sprawdzenie synchronizacji zmiany świateł na ul. Kaliskiej, ponieważ następuje to zbyt szybko i może dojść do wypadku.


Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że popiera propozycję zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 12.20 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Radosław Garbarek

 

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.