BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460610
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej,
Komisji Edukacji,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 15 września 2014 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 5 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 5 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września,
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości,
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego,
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego,
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni,
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego,
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września.

Na salę wszedł radny Maciej Baranowski, Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września.

ą)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy zwolnienie z podatku dotyczyć będzie tylko budynków mieszkalnych czy również gruntów, na których te budynki stoją?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że ten projekt uchwały dotyczy tylko budynków mieszkalnych. Natomiast, aby podjąć kolejny krok związany ze zwolnieniem z podatku od gruntów, muszą powstać fabryki wokół inwestycji volkswagena, które będą płacić podatki. Poza tym trwają prace w Sejmie nad projektem ustawy, w której powstał nowy zapis, mówiący o tym, aby nie dostarczać decyzji wymiarowej od podatku, który ustalony jest w kwocie mniejszej niż 6 zł 10 gr. Kwota ta wiąże się z opłatą pocztową za list polecony z potwierdzeniem. Ustawa może wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku. Trudno jest na tę chwilę zlikwidować podatek do 0, gdyż w dzisiejszej sytuacji Gmina zobowiązana jest dostarczyć decyzję do podatnika nawet, gdy podatek wynosi 0 zł. Gdy zacznie obowiązywać nowa ustawa nie będzie takiej wykładni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

b)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r.

c)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.

ć)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jak to grunt?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że na obecną chwilę jest to grunt rolny.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15.

d)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, kto wycenia daną nieruchomość?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że nieruchomość wycenia rzeczoznawca majątkowy. Cena sprzedaży nie może być niższa od wyceny rzeczoznawcy.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy ktoś jest zameldowany w tym lokalu?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że osoba, które przekazała lokal na rzecz Gminy Września nie jest zameldowana w tym mieszkaniu. W tej chwili w lokalu nie jest nikt zameldowany.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4.

e)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

ę)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.

f)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3.

g)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, ilu nabywców jest zainteresowanych nabyciem gruntu?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że na dzień dzisiejszy zainteresowany jest jeden nabywca. Podczas procedury przetargowej poinformowani zostaną wszyscy właściciele działek ościennych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

h)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Salę opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej uczestniczyło po 4 członków.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jaka jest obecna wartość tej nieruchomości?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na daną chwilę nie jest w stanie dokładnie tego powiedzieć, ale Gmina Września posiada taką wycenę, którą może przekazać radnej.

Radna Mariola Kasierska zapytała, co w zamian za darowiznę Gmina Września dostanie od Powiatu? Co stanie się z firmami, które w chwili obecnej prowadzą tam działalność gospodarczą?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w tej chwili najemcy płacą czynsz Gminie Września. W momencie przekazania decyzja dotycząca najemców należeć będzie do nowego właściciela. Z uwagi na fakt, że nieruchomość ma zostać przeznaczona jako Powiatowe Centrum Edukacji zawodowej, w związku czym najemcy będą musieli znaleźć nowe lokale, ponieważ jeżeli cel darowizny nie zostanie zrealizowany Gmina Września od Starostwa tę nieruchomość będzie musiała odzyskać.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że Starostwo Powiatowe miało wiele budynków, które mogłyby służyć celom edukacyjnym i zostały one odsprzedane, a teraz Gmina Września ma darować budynek. Zapytała, dlaczego Starostwo nie działa racjonalnie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że decyzja o darowiźnie należy do Rady Miejskiej.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy Starostwo Powiatowe posiada jakiś obiekt, tak aby można było dokonać transakcji zamiennej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli radni chcą uzyskać więcej informacji Gmina Września może poprosić o przybycie na jutrzejszą sesję starostę, aby uzasadnił swoją prośbę o przekazanie darowizny do Rady Miejskiej.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że Bursa Gimnazjalna powstała jako obiekt zasilający w sensie noclegowym powstałe Gimnazjum, następnie Liceum. W związku ze zmianami ustrojowymi, czyli powstaniem samorządów, wszystko co było państwowe na terenie gmin stawało się własnością lokalną, czyli gminną, co nie zmienia faktu, że zawsze był to budynek powiatowy, służący liceum i dla liceum zbudowany. Powiedziała, że tą darowizną przywrócony zostanie pierwotny porządek.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Komisji Komunalno Finansowej, radny Ryszard Szwajca ogłosił 10 - minutową przerwę.

i)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.


j)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej.

k)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu.

Radna Mariola Piskorż powiedziała, że w szkole nie ma biblioteki, jest tylko małe pomieszczenie. Świetlica jest w miejscu klasy 0. Zapytała, na jakiej zasadzie zatrudniani będą nauczyciele w zespole? Co z etatem bibliotekarki?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśńił, że Komisja Edukacji była w tym roku w szkole i nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. Szkoła w takim stanie funkcjonuje od roku, tylko nie ma nazwy Zespołu Szkół. W zeszłym roku budynek został wyremontowany. W drugiej części znajduje się 8 oddzielonych oddziałów przygotowanych do nauczania początkowego. Dla tych dzieci jest nawet wydzielone boisko, plac zabaw i oddzielne wejście. Jeżeli chodzi o kwestię świetlicy, wygląda to tak, że lekcje w oddziałach nauczania początkowego kończą się zwykle po pięciu sześciu godzinach i klasa staje się automatycznie świetlicą. Gimnazjum posiada odrębną świetlicę. Biblioteka działa od ponad roku, znajduje się za salą konferencyjną, służy teraz gimnazjum. Ta sama biblioteka będzie również udostępniona młodszym dzieciom. W chwili obecnej przenoszona jest część księgozbioru z SSP nr 1. Od 1 stycznia 2015 roku wraz z nowym budżetem zostaną zakupione nowe książki od klas 1 do 4. Nauczyciele zostali przeniesieni z SSP nr 1 do szkoły przy ulicy Kosynierów.

Radna Mariola Piskorż powiedziała, że biblioteka nie funkcjonuje, a młodsze dzieci nie mają możliwości dojścia do biblioteki.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak samo jak na stołówkę młodsze dzieci do biblioteki przychodzą z nauczycielem.

Radna Mariola Piskorż powiedziała, że książki znajdują się w piwnicy.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w piwnicy znajduje się magazyn tych książek, które są wypożyczane w mniejszym stopniu od pozostałych. Nie ma problemu z tym, jeżeli uczeń przyjdzie i będzie chciał taką książkę, bibliotekarz schodzi piętro niżej i taką książkę wypożycza dziecku.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że miał zgłoszenia ze strony rodziców, że rano przy dużym natężeniu ruchu rodzice zatrzymują się na ulicy, aby doprowadzić dziecko do szkoły. Powiedział, że wskazane było by w tym miejscu zrobienie zatoczki.
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dlatego został zbudowany parking. Planowana jest w przyszłym roku budowa zatoczki od strony ulicy Kosynierów, aby ułatwić dowóz dzieci do szkoły.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy zostanie rozpisany konkurs na dyrektora Zespołu Szkół i czy do 1 grudnia zostanie zoptymalizowany plan?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że do dnia 1 grudnia musi być przeprowadzony konkurs na dyrektora Zespołu Szkół.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy klasy spełniają wymogi i normy zastępcze świetlicy?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w grupie świetlicowej nie może być więcej niż 25 dzieci, a ten wymóg zawsze jest spełniony.

Radny Maciej Baranowski poprosił radnych, aby poparli projekt, gdyż SSP nr 1 jest przepełniona, a to pozwoli w jakimś stopniu odciążyć tę szkołę.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za , 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu.

l)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

ł)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i spotu omówił projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

m)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i spotu omówił projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy w tym przypadku kluby mogą się ubiegać o środki z dwóch źródeł?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i spotu wyjaśnił, że kluby mogą się ubiegać o dofinansowanie z dwóch źródeł, czyli z pożytku publicznego, jak również z tego programu o część lub całość zadania, które chce zrealizować. Będzie to pod kontrolą, z pewnością nie będzie tak, że dany klub na to samo zadanie dostanie środki z dwóch źródeł.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września.

n)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i spotu omówił projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w § 1 jest literówka, poprosił o poprawkę. Zapytał w związku z tym, że źródłem gromadzenia dochodów są również spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w jakiej formule to jest traktowane i kto płaci podatek? Zapytał, czy jednostki budżetowe są zwolnione z podatku czy płacą go, jak inne firmy?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i spotu wyjaśnił, że szkoły są zwolnione z podatku.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że jego zdaniem powinien być wykreślony z §2 pkt 11 dotyczący umieszczania reklam, gdyż reklamy mogą dotyczyć wielu rzeczy. Powiedział, że byłby z tym ostrożny.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i spotu wyjaśnił, że szkoły z reklam mają dochody, a banery reklamowe zazwyczaj związane są ze sportem, jak jest na przykład w Gimnazjum nr 2.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

ń)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo.

Salę obrad opuścił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 7 członków.

o)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, jaką długość mają te drogi?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego wyjaśnił, że na tę chwilę nie jest w stanie precyzyjnie tego określić. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym drogi te wprowadzane są do odpowiedniego programu, gdzie oblicza się również jej długość.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jaki będzie koszt administrowania takimi drogami?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego wyjaśnił, że te drogi i tak należą do Gminy Września, która była cały czas odpowiedzialna za ich utrzymanie. Uchwały te zmieniają tylko status drogi. Koszt utrzymania tych dróg będzie taki sam, jak do tek pory.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych.

ó)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce.

p)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

q)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

r)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

s)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

ś)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września.

t)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

u)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycjo - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

v)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie".

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy zakup takiego typu wozu strażackiego został uzgodniony z jednostką? Czy to jest taki samochód, jaki OSP w Gozdowie potrzebuje?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że OSP Gozdowo przyjmie ten samochód.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie".

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie".

w)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy ścieżka pieszo - rowerowa będzie przechodziła przez Obłaczkowo?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że jest to kontynuacja ścieżki, która powstanie przy nowej drodze wojewódzkiej. Ścieżka będzie przechodziła wzdłuż drogi nr 15, czyli przez Obłaczkowo. Ścieżka pieszo - rowerowa będzie miała swoją kontynuację do ronda, które zostanie wybudowane na drodze wojewódzkiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

x)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014 r.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że kiedyś już występował z wnioskiem, aby utwardzić drogę Opatówko - Żerniki - Września. Gmina Września po swojej stronie wykonała prace związane z polepszeniem nawierzchni, natomiast po stronie Gminy Nekla nic się nie zadziało. Powiedział, że jeżeli Gmina Września udziela pomocy finansowej Gminie Nekla, gmina ta powinna zrealizować wspólny projekt.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że negocjacje ograniczają się do odwzajemnienia się w partnerstwie, na przykład Gmina Nekla udziela nam pomocy finansowej na budowę ronda przy ulicy Harcerskiej. Jednak oczywiście można również porozmawiać z Gminą Nekla o inwestycji, o której wspominał radny.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy Gmina Nekla może też liczyć na inne wsparcie? Powiedziała, że koszt dofinansowania ze strony Gminy Września jest niewielki. Zapytała, jaki jest całościowy koszt wybudowania drogi?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Gminy są partnerami, za każde dofinansowanie otrzymują punkty, a ta kwota którą Gmina Września przekazuje Nekli jest wystarczająca, aby ten punkt zdobyć. Inwestycje drogowe są kosztowne.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że maksymalnie można zdobyć ok 25 pkt, na które składają się różne zadania. Wyjaśnił, że za taką pomoc otrzymuje się na przykład 1 pkt, od którego niekiedy zależy, czy dana inwestycja otrzyma dofinansowanie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014 r.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014 r.

y)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015 r.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015 r.

z)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 r.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 r.

ź)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Radny Maciej Baranowski zapytał, jaka jest przyczyna zwiększenia środków finansowych na budowę kanalizacji w Psarach Polskich?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego wyjaśnił, że projekt na budowę kanalizacji był przygotowywany klika lat temu. Podczas prac okazało się, że na rurociągu bocznym trzeba będzie zamontować studnie odwodnieniowe i czyszczakowe. W przypadku oczyszczalni ścieków zachodzi konieczność dodatkowej przebudowy instalacji elektrycznej ze względu na agresywne działanie ścieków. Całość będzie dofinansowana tak, jak ustalono.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

ż)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Pkt 4
Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy jest możliwość zwiększenia ilości koszy ulicznych i na odpady przy sklepach?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że ustawianie koszy przy sklepach stanowi obowiązek właściciela sklepu. Jeżeli chodzi o kosze uliczne, prośba zostanie rozważona przy formułowaniu budżetu na rok 2015.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji
Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński

 


Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.