BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268308
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego

na terenie Miasta i Gminy Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, działając zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedmiot zamówienia: usługi

Usługi:

1. utrzymania i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

b) instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.,

c) instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

2. eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający:

a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,

b) optymalną żywotność urządzeń,

c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,

d) zachowanie wymagań ochrony środowiska,

e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,

f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.

Usługi pkt 1-2 realizowane są na obwodach i urządzeniach których właścicielem jest ENEA S.A.. Zamawiający nie może bez zgody właściciela dokonywać na ich urządzeniach jakichkolwiek zmian, modernizacji czy rozbudowy w celu zwiększenia efektu oświetlania pasa drogowego.

CPV: 50.23.21.00-1, 65.30.00.00-6

Wartość szacunkowa zamówienia: jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

Wykonawca zaproszony do negocjacji: ENEOS Sp. z o.o.. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Uzasadnienie:

Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a/ z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b/ z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Września występuje stan faktyczny i prawny gdyż, obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Na terenie Gminy Września ok. 80 % punktów świetlnych, sieci i urządzeń, stanowi ENEOS Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu (1138 szt. słupów dla montażu opraw) i nie jest instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się w obrębie granic Gminy Września, Gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej - ENEOS Sp. z o.o. na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENEOS Sp. z o.o. Gmina Września wystąpiła do ENEOS Sp, z o.o. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawcę. ENEOS Sp. z o.o. pismem z dnia 25.09.2014 r. znak: Eneos/OP/U/3314/2014 nie wyraził zgody na podejmowanie przez Gminę Września jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu usług utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego, gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEOS Sp. z o.o., traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEOS Sp. z o.o. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem (konserwacją) punków oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 318316-2014 w dniu 25.09.2014 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.