BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14271291
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVII/380/2002
Uchwała nr LVII /380/ 2002

 Rady Miejskiej we Wrześni

z  dnia 12 lipca 2002 r.

w sprawie: przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania                   
                  przestrzennego terenów zabudowy  handlowo – usługowej przy ul. Daszyńskiego 

                  we Wrześni  ( działka nr 922/4 )

                  Na  podstawie  art.  12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z  dnia 7 lipca  1994r. 
o zagospodarowaniu  przestrzennym / Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 /,   Rada  Miejska  we  Wrześni  uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

Rozstrzyga się o przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania                
przestrzennego terenów zabudowy  handlowo – usługowej przy ul. Daszyńskiego
we Wrześni  (działka nr 922/4), stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni  Nr  V/38/94  z dnia 02.12.1994 r. (Dz. U. Woj. Poz. Nr 22/94, poz. 240).

§ 2

1.  Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na podkładzie geodezyjnym
      w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Przedmiot  ustaleń  planu obejmuje:                                                               

     a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

     b) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami   

         pomocniczymi,

     c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej  oraz linie  rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

     d) lokalne warunki, zasady  i  standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania  

         terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy  do przeprowadzenia toku formalno-prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

 

UZASADNIENIE

            Spółdzielnia Mleczarska Września jako właściciel nieruchomości o numerze geodezyjnym  922/4,  położonej  przy ul. Daszyńskiego we Wrześni   wystąpiła z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przedmiotowej działki z obecnej funkcji ( parking + zieleń ) na postulowane przeznaczenie handlowo – usługowe.  Na podstawie posiadanych uprawnień         (art. 31, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; tekst jednolity  Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni  przeprowadził analizę przedmiotowego wniosku, opiniując pozytywnie przeznaczenie nieruchomości oznaczonej  numerem geodezyjnym 922/4  pod funkcje handlowo – usługowe. Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pokrywa w całości wnioskodawca. Opracowanie planu nie spowoduje wydzielenia nowych dróg publicznych.

  

Zarząd Miasta i Gminy Września

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.