BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14079767
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVI/375/2002

UCHWAŁA  nr LVI/375/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 25 czerwca 2002r.

zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na  rok 2002.

            Na  podstawie  art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48, ust. 1, pkt 1) ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LII/352/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 marca 2002r. w sprawie  budżetu  na  rok  2002, zmienionej uchwałą nr LIV/356/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 kwietnia 2002r., wprowadza się następujące zmiany:

1.      Zwiększa się dochody budżetu, określone w §1 uchwały o kwotę 617.134,00 zł do wysokości 47.584.424,00 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 1.984,00zł do wysokości 51.582.189,00 zł.

2.  W załącznikach nr 1 i 3 do uchwały, wprowadza się odpowiednio zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy


Uzasadnienie do uchwały nr LVI/375/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia
24 czerwca 2002r. zmieniającej uchwałę z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów, zwiększone zostały planowane na rok 2002 subwencje dla Miasta i Gminy Września. Część oświatowa subwencji zwiększona została o kwotę 207.058 zł, natomiast część rekompensująca o kwotę 369.497zł
z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym oraz w podatku od nieruchomości. Zwiększono również plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 40.329 zł.

Zarząd Miasta i Gminy proponuje, aby o kwotę zwiększonych dochodów, a więc 615.150zł zmniejszyć wielkość kredytu bankowego, którego zaciągnięcie przewiduje się na drugie półrocze bieżącego roku. Wystarczający byłby wówczas kredyt w kwocie 1.024.850 zł.

 

W ramach organizowanego przez Gminną Komisję i Biuro Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej V Rodzinnego Rajdu Rowerowego w dniu 3 maja br. uzyskane zostały wpływy tytułem „wpisowego” wpłacanego przez uczestników rajdu w kwocie 1.984 zł. Kwotę tę wprowadza się do planu dochodów w dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeznaczając ją na zwiększenie środków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych (w tym samym dziale i rozdziale po stronie wydatków).

ZARZĄD  MIASTA  I  GMINY

        WRZEŚNIA

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.