BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14263026
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
Uchwała Nr LVI/370/2002

 Rady Miejskiej we Wrześni

z  dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie: przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania                   
                  przestrzennego terenów zabudowy  usługowo – handlowej w rejonie ul. 

                  Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni  (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4)

                  Na  podstawie  art.  12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z  dnia 7 lipca  1994r. 
o zagospodarowaniu  przestrzennym / Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 /,   Rada  Miejska  we  Wrześni  uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

Rozstrzyga się o przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania                
przestrzennego terenów zabudowy  usługowo – handlowej w rejonie ul.  Kościuszki
i Sikorskiego we Wrześni  (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4), stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni  Nr  V/38/94  z dnia 02.12.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Poz. Nr 22/94, poz. 240)

§ 2

1.  Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na podkładzie geodezyjnym
      w skali 1:2000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Przedmiot  ustaleń  planu obejmuje:                                                               

     a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych         

         zasadach zagospodarowania,

     b) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi

     c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej  oraz linie  rozgraniczające tereny tej

         infrastruktury,

     d) lokalne warunki, zasady  i  standardy  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania  

         terenu

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy  do przeprowadzenia toku formalno-prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                

Przewodniczący rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/ 

 

UZASADNIENIE

            Barbara i Zenon Matuszewscy jako właściciele działek o numerach geodezyjnych 3798/1, 3798/3 i 3798/4,  położonych we Wrześni u zbiegu ulic : Kościuszki i Sikorskiego  wystąpili z wnioskiem o zmianę przeznaczenia wymienionych działek z funkcji przemysłowej
na usługowo – handlową. Na podstawie posiadanych uprawnień ( art. 31, pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; tekst jednolity Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 ze zm.) Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni  przeprowadził analizę przedmiotowego wniosku, opiniując pozytywnie przeznaczenie nieruchomości oznaczonych  numerami 3798/1, 3798/3 i 3798/4  pod funkcje usługowo – handlowe. Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pokrywa w całości wnioskodawca.   

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.