BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458023
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 9 czerwca 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 5 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Szymon Adamczyk, dziennikarz „Przemiany";
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni otrzymali dodatkowo projekty uchwał, które pan burmistrz poprosi o wprowadzenie do porządku obrad na sesji, w związku z czym poprosił o wprowadzenie i wpisanie w pkt 3 p projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".
W Pkt 3 r projektu uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września-Jarocin.
W Pkt 3 s projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Pkt 3
a)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.


b)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29.


Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 członków Komisji.


c)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie.


d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie.

e)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku ze zgłoszonymi uwagami Wojewody co do wysokości (obszarów gdzie można wybudować bloki wielorodzinne jest niewiele), ograniczenia te wpłyną negatywnie? Czy będzie problem z budową bloków dwu, trzy, czterokondygnacyjnych?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że uwagi nie dotyczą budownictwa wysokiego, nie ma problemu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.


f)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.


g)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.
Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalni-Finansowej uczestniczyło 4 radnych.


h)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku.


i)
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września".

Na salę obrad wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.
Na salę obrad wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalni-Finansowej uczestniczyło 5 radnych.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września".

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września".


j)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Radna Bożena Nowacka zapytała, z czego wynika zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego? Np. w poprzednim składzie był przedstawiciel wydziału oświaty, a teraz nie ma. Jest natomiast wpisany przedstawiciel Stowarzyszenia „Krąg", itd., z czego wynika skład „Zespołu"? Czy burmistrz na podstawie przepisów ustawy ustala skład „Zespołu"?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że skład „Zespołu" określa burmistrz. Burmistrz wyznacza członków „Zespołu", których kandydatury zgłaszają poszczególne instytucje. Zmiana dotyczy, np. tego, że Sąd Rejonowy jest w Środzie Wielkopolskiej, a nie we Wrześni. Okazało się też, że przedstawiciel wydziału oświaty nie może być członkiem „Zespołu", natomiast może być, np. wskazany pedagog danej szkoły. Zmiana dotyczy także wpisania do „Zespołu" pełnomocnika burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobrze widzianym jest udział przedstawicieli Stowarzyszeń działających w sferze Pomocy Społecznej i takim jest Stowarzyszenie „Krąg".

Radna Bożena Nowacka zapytała, czym zajmuje się „Zespół"?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że „Zespół" zajmuje się organizowaniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochroną ofiar przemocy w rodzinie. „Zespół" koordynuje cały system przeciwdziałania przemocy, który działa w Gminie. Zwoływane są grupy robocze w przypadku sporządzania niebieskiej karty, która jest obligatoryjna dla Służby Zdrowia, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników Oświaty.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w 2014 roku prawdopodobnie zostanie przywrócony Sąd Rejonowy we Wrześni, więc w przyszłym roku trzeba będzie podjąć nową uchwałę.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że zapewne tak ale jeśli zmieniają się wewnętrzne okoliczności trzeba dostosować do nich treść uchwały.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy skład „Zespołu" są to osoby powoływane z mocy ustawy? Czy urząd sam to określa?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że skład „Zespołu" określa ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


k)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.


l)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, przy 1 niegłosującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.


ł)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, co się stało, że Gmina przekazuje środki finansowe na inwestycje drogi powiatowej skoro od paru lat „mówi się", że Gmina nie będzie brać udziału w inwestycjach przy drogach powiatowych?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to wyjątkowa sytuacja. Droga wojewódzka zostanie zlikwidowana.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie mówi tego złośliwie ale radny Sylwester Jałoszyński starał się o ośrodki finansowe na tę inwestycję od trzech, czterech lat, także ze Starostwa Powiatowego i nie było takich możliwości, a teraz są.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy przekazanie środków na tę inwestycję nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji, które były zaplanowane podczas ustalania planu budżetu dotyczących realizacji budowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, itp.?
Dodał, że Starostwo Powiatowe powinno służyć pomocą Gminie, udzielać wszelkiej pomocy w realizacji zadań, a nie odwrotnie.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie ma nic przeciw inwestycji budowy chodnika ale Starostwo Powiatowe powinno przeprowadzać inwestycję z własnych środków, a nie Gminnych. Dodał, że jest bardzo dużo wniosków złożonych przez przedstawicieli wsi Gminy Września z prośbą o budowę chodników, na które nie ma pieniędzy.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jak rok temu mówił droga jest powiatowa, szkoła Gminna, a dzieci nasze.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego uważa, że wskazane by było spotkanie radnych z urzędem w celu omówienia inwestycji, które ewentualnie mogłyby być zrealizowane. W tej chwili wszystkie siły i środki są ukierunkowane na firmę Volkswagen, jednak zapewne można by zrealizować jakieś drobne rzeczy. Dodał, że wkrótce zaproponuje termin spotkania.

Radny Szymon Paciorkowski odnośnie pomocy finansowej powiedział, że kwota planowana przez Starostwo Powiatowe na inwestycję jest bardzo wysoka, wobec czego zastanawia się dlaczego nie można sięgnąć po tę formę pomocy rzeczowej i wykonać inwestycję także w przypadku projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o pomoc finansową, to Starostwo Powiatowe jest na etapie przetargowym, jest inwestorem. Z otrzymanych informacji wie, że wartość kosztorysu inwestorskiego, to 360 tys zł., natomiast jaki będzie koszt po przetargu jeszcze nie wiadomo.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe ale zarówno wieś Chwalibogowo jak i wieś Gutowo Małe są to wsie Gminy Września, a prawo jest jakie jest i nie należy zazdrościć tam gdzie można zrobić coś dobrego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, 7 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie na salę obrad nie wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.
Po przerwie na salę obrad nie wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalni-Finansowej uczestniczyło 4 radnych.
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu.


m)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, 7 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.


Salę obrad opuściła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 7 radnych.


n)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.


o)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.


p)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".


r)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września-Jarocin.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września-Jarocin.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września-Jarocin.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września-Jarocin.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września-Jarocin.


s)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.


Pkt 4
Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że otrzymał trzy e-maile od pana Roberta Czwajdy, które zostały przesłane także do wiadomości państwa radnych i dotyczyły głównie ul. Gubińskiej i połączenia drogi, w związku z czym zapytał, czy burmistrz i zastępcy burmistrza otrzymali ww. e-maile? Czy pan Robert Czwajda otrzyma odpowiedź?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że pan Robert Czwajda jak zwykle otrzyma odpowiedź, przy czym z tego co pamięta e-maile nie były adresowane do burmistrza. Jeden był adresowany do radnego Szymona Paciorkowskiego, drugi do radnego Stefana Ogrodowicza i trzeci do Biura Rady, ale otrzymał te e-maile z Biura Rady. Było pytanie, które zostało zadane na dyżurze radnego, jednak odpowiedział na nie na poprzedniej sesji. Pan, który zadał pytania otrzymał nagranie z sesji, więc myśli, że odsłuchał tę odpowiedź dlatego nie wysyłał pisemnej odpowiedzi i nie ma nic innego do powiedzenia, niż to co powiedział na sesji. Jednak jeśli pan będzie się upierał przy pisemnej odpowiedzi, zostanie taka przesłana. Natomiast jeśli chodzi o pytania dotyczące ścieżki, to jak radni pamiętają po śladzie torów kolejowych, które prowadziły wzdłuż ul. Objazdowej i ul. Sikorskiego do PCU jakiś czas temu urząd zaprojektował drogę, którą chciał zgłosić do „schetynówki", jednak jej nie zgłosił. Droga jest zaprojektowana ale oprotestowana przez mieszkańców ul. Kołobrzeskiej i ul. Gubińskiej. Mieszkańcy tych ulic w przeciągu dwudziestu, czy trzydziestu latach zrobili w tym miejscu ogródki i w 2011 roku, gdy była wydawana decyzja o pozwoleniu na budowę wyrazili protest, co było opisywane w gazetach (może radnym przesłać link do artykułu z tamtego okresu). Gmina ma ważne pozwolenie na budowę i jest tam zaplanowana droga, która byłaby równoległa do ul. Objazdowej, czy ul. Fromborskiej zależy, z której strony patrzeć, tak więc mieszkaniec Gminy nie dokonał wielkiego odkrycia, bo urząd zajmował się sprawą już kilka lat temu. Koszt budowy to zapewne około 2,5 mln zł. Natomiast trzeci e-mail dotyczył skrótu wymuszonego przez użytkowników na wjeździe do firmy Tamar z ul. Zielonogórską albo ul. Gubińską. Po pierwsze można to zrobić na siłę, koszt to około 80 tys zł. Ślady, które tam są, nie są dobrym dowodem na cokolwiek, ponieważ to, że ktoś łamie przepisy i jeździ po trawniku nie jest wychowawcze. Przy okazji budowy ronda przy TESKO urząd chciał dokonać połączenia ale zostało to oprotestowane przez mieszkańców sąsiadujących ulic. Pan „wpadł we własne sidła", ponieważ postanowił być burmistrzem i radnym naraz i zaproponować coś, tylko nie zwrócił uwagi na to, że często się tak dzieje, że wspaniały pomysł zyskuje mnóstwo przeciwników (tak jak pan zawsze jest przeciwnikiem wszystkiego co urząd proponuje). Wymyślił coś, co kiedyś było oprotestowane. Dodał, że można się nad sprawą zastanowić i wybudować coś wbrew woli mieszkańców, można usankcjonować jeżdżenie po trawniku i wybudować łączący odcinek albo tego nie robić.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że na ul. Słowackiego, przy przedszkolu jest zakaz zatrzymywania i postoju, nie dotyczy zatoczki. Rodzice, którzy dowożą dzieci do przedszkola zwrócili się do niego z prośbą żeby postawić tabliczkę: „zakaz parkowania pojazdów w zatoczce". Dodał, że osoby, które przywożą dzieci do przedszkola nie mają możliwości zatrzymania pojazdu, ponieważ są osoby, które parkują i idą, np. do pracy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że sprawa zostanie przekazana do wydziału.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że na drodze ze Słomowa do Sokołowa niestrzeżony przejazd kolejowy jest bardzo zarośnięty, więc jadąc samochodem osobowym trzeba wjechać na tory żeby zobaczyć, czy jedzie pociąg.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby tylko zwrócić uwagę na stawianie kolejnych znaków zakazów, nakazów i ograniczeń, ponieważ przy wielu skrzyżowaniach robi się „choinka", ma wrażenie, że dawniej było dużo mniej znaków. Dodał, że na ul. Powstańców Wielkopolskich, za Szkołą nr 3, w kierunku MATEO jest znak 30/h, jest to prędkość, która w zasadzie uniemożliwia jazdę i nie zna przyczyny dlaczego tak jest. Zastanawia się kto decyduje o ustawieniu tylu znaków? Czy Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej bezpośrednio opiniuje takie sytuacje?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o organizację ruchu, a więc również ustawianie znaków, jest to w gestii Starostwa Powiatowego.

Radny Radosław Garbarek powiedział, że Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zajmuje się wnioskami skierowanymi do Komisji.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji
Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca


Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Włodzimierz Wawrzyniak


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.