BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13911620
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LV/357/2002

Uchwała Nr LV/357/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 29 maja 2002r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 , poz.329 ze zmianami ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej we Wrześni Nr XLVI/308/01 z dnia 29 października 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 po ust. 4 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„§1

5.Stawki, o których mowa w ust.1 ulegają obniżeniu:

a)      w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko z rodzeństwa, opłata za świadczenie na drugie dziecko wynosi 50%

b)      w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko z rodzeństwa, opłata za świadczenie na trzecie i kolejne dziecko z rodzeństwa wynosi 25%”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wieściach z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty rada gminy jako organ prowadzący ustala

opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Uchwała   ta   umożliwi   większej   liczbie   dzieci   korzystania   z  usług   przedszkoli

Miasta i  Gminy Września.

Niniejsze rozwiązanie nie zmniejszy wpływów z opłaty stałej do budżetu Gminy, a dostosuje

wysokość opłat do możliwości finansowych rodzin posiadających większą liczbę dzieci.

Stawka  na  drugie  dziecko  z  rodzeństwa   będzie  50%  opłaty  stałej,  a  na  trzecie 

i  kolejne  dziecko  z  rodzeństwa  wynosić   będzie  25%  opłaty  stałej.

Powyższe  stawki  miałyby  obowiązywać  od    dnia  01.09.2002  roku.

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.