BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13529190
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LIV/355/2002

 

Uchwała Nr LIV/355/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

zmieniająca  Uchwałę z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art.41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości        i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., nr 35, poz. 230 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1.      W załączniku nr 4 do uchwały nr XLIX/327/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia                 28 grudnia 2002 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w „Preliminarzu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych na 2002 r.”, wprowadza się następującą zmianę: kwotę wydatków ogółem „460.000,00 zł” zastępuje się kwotą „552.925,00 zł”

2.      Załącznikiem do uchwały jest „Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wieściach z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

UZASADNIENIE:

Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2002 zostaje zwiększony o środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.925,00 zł, nie wykorzystanych w roku  budżetowym 2001.

PROJEKTODAWCA

      ZARZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA


Zał. nr 1 do  Uchwały nr LIV/355/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

W załączniku nr 4 do Uchwały nr XLIX/327/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

                                                                                                                                                                                                                    Plan przed zmianą                Zmiana planu    Plan po zmianie

I

1.   Wynagrodzenie osób zatrudnionych w:

·  Biurze Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - ul. Gnieźnieńska 23 b

- etat merytoryczny - 1 osoba,

 35.000,00 zł

 - 6.518,00 zł

 28.482,00 zł

III.

4.   Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, gospodarczych, konserwacja kserokopiarki oraz opłaty pocztowe związane z obsługą Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej oraz GKRPA.

  

  4.000,00 zł

  

  2..323,16 zł

 6.323,16 zł

IV.

4.   Organizacja imprez związanych z promowaniem zdrowego stylu życia – zawody, konkursy, zabawy, imprezy bezalkoholowe, wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

25.200,00 zł

 6.000,00 zł

31.200,00 zł

V.

Adaptacja pomieszczeń na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w SSP w Grzybowie

-

40.000,00 zł

40.000,00 zł

VI.

Spłata zobowiązań z roku 2001 według faktur nie zapłaconych na dzień 31.12.2001 r.

-

35.310,67 zł

35.310,67 zł

VII.

Wydatki bieżące i remontowe.

-

15.809,17 zł

15.809,17 zł

                                                                                                                                              OGÓŁEM:

460.000 zł

92.925,00 zł

552.925,00 zł

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.