BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13911150
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LII/351/2002

Uchwała Nr LII/351/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia  25.03.2002 r.

w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych.

                  

 

                  Na  podstawie  art.  25  ustawy  z dnia  7  lipca  1994r.  o zagospodarowaniu  przestrzennym / Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 /,   Rada  Miejska 
we  Wrześni  uchwala,  co  następuje:

§ 1

Stwierdzenia się konieczność dokonania zmian w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla miasta Wrześni
w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno – prawnych, zgodnie  z  art. 18 ustawy o zagospodarowaniu  przestrzennym

                  

   

§ 2

Wersje pierwotna i znowelizowana projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej
nr 15  stanowią  załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

U z a s a d n i e n i e

                 Na podstawie uchwały nr XXVII/181/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lipca 2000 r. Zarząd Miasta i Gminy Września przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku od ul. Sikorskiego we Wrześni do Sokołowa                                     

W toku wyłożenia w/w projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 25 kwietnia do 16 maja 2001 r. zgłoszono 1 zarzut dotyczący dojazdu do nieruchomości i naruszenia prawa własności, natomiast Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych w Poznaniu pismem z dnia 08. 05. 2001 r. przedstawiła nowe propozycje rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Sikorskiego oraz Szosy Witkowskiej i torów PKP.  W zaistniałej sytuacji Zarząd  Miasta i Gminy zorganizował w dniu 06. 06. 2001 r. spotkanie zainteresowanych stron, podczas którego stwierdzono potrzebę opracowania koncepcji dwupoziomowego skrzyżowania projektowanej obwodnicy dla m. Wrześni z Szosą Witkowską i linią kolejową Warszawa – Poznań. Wykonana koncepcja skrzyżowania została adaptowana w nowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni.    

Wobec zmian w rozwiązaniach przestrzennych zaktualizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno – prawnych, w tym ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.