BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273736
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XXXII/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 22 maja 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


XXXII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

 

Pkt. 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecna była radna Mariola Kasierska, radny Janusz Czyż, radny Szymon Paciorkowski.


Protokół z sesji nr XXXI został przyjęty, nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt. 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą (załącznik nr 3).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4 m projektu uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.

Na sale obrad wszedł radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.


Rada Miejska w obecności 19 radnych jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.


Pkt. 3
Radna Teresa Piskorż poprosiła o zamontowanie kolejnej ławki i dodatkowych elementów na placu zabaw dla dzieci przy ulicy Fromborskiej.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy planowany jest jakiś strategiczny plan rozbudowy miasta w związku z inwestycjami, które zaczęły się odbywać na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i zabudowy urbanistycznej?
Zapytał też, czy ścieżka rowerowa, która miała być budowana wzdłuż drogi 92, w kierunku Konina będzie realizowana w 2014 roku?


Pkt. 4
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie mógł wziąć udziału we wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji, w związku z czym chciałby się ustosunkować do wypowiedzi radnego Macieja Baranowskiego. Radny Maciej Baranowski zabrał głos na temat swojej oceny dotyczącej działań na terenach w obrębie torów PKP, ul. Turwida i ul. Kosynierów. Burmistrz powiedział, że z protokołu z wczorajszego posiedzenia wie, że radny Maciej Baranowski wysunął dość poważne oskarżenia. Nie dość, że całkowicie gołosłowne, nie tylko nieprawdziwe ale dość mocno obraźliwe. Otóż radny sugerował, że Gmina sprzedała jakiś teren, prywatny inwestor teren podzielił i teraz sprzedaje działki. Jest to (w ogóle nie ma w tej wypowiedzi prawdy), bo Gmina nigdy tych terenów nie sprzedawała. Po drugie radny sugerował, że w jakiejś poprzedniej kadencji padały ze strony pracowników ratusza, czyli urzędu, może burmistrza informacje jakoby Gmina z jakiś powodów nie chciała sprzedać tych terenów. Radny nie podał żadnych zdarzeń, protokołów, ani dat kiedy rzekomo coś takiego miało miejsce. Dodał, że ma dobrą pamięć, a ponadto sprawdził i wie, że nigdy niczego takiego nie głosił, a nie mógł tego głosić choćby z tego powodu, że zgodnie z dokumentami, które sprawdzał, od dnia 7 maja 2002 roku, a więc dnia kiedy nie pełnił jeszcze funkcji burmistrza, bo do wyborów było jeszcze pół roku, działki te zostały decyzją sądu zablokowane do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami, Art. 34 pkt. 3, zbycie nieruchomości nie może nastąpić jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nieprawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Nikt nigdy nie próbował tych terenów sprzedawać, bo nie można było ich sprzedawać od dnia 7 maja 2002 roku, więc nikt nie mógł używać argumentów, że nie można ich sprzedać, ponieważ są jakieś przeszkody. Przeszkodą było tylko to, że Gmina w ogóle nie mogła tego zbyć. Następowały decyzje Wojewody Wielkopolskiego, wyrok Sądu Rejonowego z kolejnych lat od 2002-2005, 2006 przez 2007 rok i 21 stycznia 2008 roku w wyniku wszystkich działań w księdze wieczystej wpisano właściciela w osobie pana Romana Mycielskiego, który kilkanaście dni później sprzedał teren ten na rzecz osób prywatnych. Rok później Rada Miejska we Wrześni przystąpiła do realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, został on uchwalony 9 maja 2011 roku. Projekt tej uchwały był znany wszystkim radnym, uchwała został podjęta 9 maja 2011 roku na sesji, której radny Maciej Baranowski był uczestnikiem. Projekt uchwały był zawarty w porządku obrad w pkt. 4 l) i uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały miało miejsce w obecnej kadencji 9 maja 2011 roku, wszyscy radni głosowali za, także plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów PKP, ul. Kosynierów, ul. Turwida został uchwalony decyzją Rady Miejskiej we Wrześni. Efektem planu było powstanie nazw ulic dzisiaj omawianych. W ramach planu uchwalono również kształt podziału tego terenu na poszczególne działki. Tak więc wszystko działo się w sposób jawny, publiczny, z udziałem wszystkich mieszkańców, a w szczególności z udziałem radnych, a więc radnego Macieja Baranowskiego, dlatego uważa, że takie zarzuty, niczym nie podparte (już pomijając to, że są nieprawdziwe), bo nie było żadnego faktu, który by świadczył o potwierdzeniu wczorajszych oskarżeń wysuniętych na posiedzeniu komisji są nieprawdziwe. Dodał, że to już nawet nie chodzi o oskarżenia ale po prostu o to, że to nieprawda. Gmina Września nigdy nie mogła ani podzielić, ani sprzedać tych działek.

Radny Maciej Baranowski odnosząc się do wypowiedzi pana Tomasza Kałużnego, burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział: „panie burmistrzu sprawa absolutnie nie dotyczyła żadnej z pana kadencji, w której pan pełnił funkcję burmistrza". Powiedział, że mówił o sytuacji, w której jeszcze wówczas funkcjonowało takie ciało jak „Zarząd". Pamięta sytuację kiedy zadawał pytanie, czy byłaby możliwość przeznaczenia bądź pod inwestora, bądź pod budownictwo tego terenu i wówczas otrzymał odpowiedź od jednego z członków zarządu, że nie jest tam możliwe wykonanie żadnych takich czynności, ponieważ jest tam rów melioracyjny, bliskość torów kolejowych oraz trafostacja. Wie, że grunt należał wtedy do gminy i to było nie za kadencji obecnego burmistrza i musi to powiedzieć z całą mocą. Dodał, że jaki miałby cel, oskarżać burmistrza swoim sformułowaniem? Jaki miałby cel jak gdyby negować swoje dalsze postępowania w głosowaniach, zupełnie nie mówił o tym. Natomiast zupełnie nie śledząc całej, dalszej historii wie, że grunt trafił w ręce osoby prywatnej i dzięki pewnie przedsiębiorczości, zaangażowaniu zapewne niemałych środków finansowych teren został doprowadzony do takiego stanu, w którym można było wydzielić tam, zapewne blisko trzydzieści parę działek na tym terenie i dalsza część go nie interesuje. Mówił o momencie, w którym kiedyś było powiedziane, że nie można nic z tego zrobić, a było to jeszcze własnością Gminy, a później okazało się, że jednak można dzięki zaangażowaniu, operatywności i tylko w takim kontekście było to powiedziane. W jego żadnym interesie nie było ani wysuwanie oskarżeń przeciwko panu burmistrzowi, ani przeciwko wiceburmistrzowi Janowi Maciejewskiemu, ani przeciwko Radzie Miejskiej, ani przeciwko komukolwiek, bo to zwyczajnie nie było w tym kontekście powiedziane. Prosi, by to dobrze zrozumieć. Dodał, że pan burmistrz chyba nie czuje się przez niego obrażany i szkalowany. Powiedział, że chyba nie po to tyle lat współpracowali, żeby w ten sposób burmistrz się odnosił do tego z taką powagą jeżeli odnosił się do swojej kadencji. Powtórzył, że nie dotyczyło to kadencji obecnego burmistrza. A takie wyjaśnienie wówczas usłyszał i skoro się raz nie dało, a drugi raz się dało to pomyślał, że rzeczywiście na jakimś etapie pewnie Gmina nie mogła, jak gdyby dbałość mienia nie została dopełniona. Jeżeli teren odzyskał pan hrabia Roman Mycielski o czym już powiedział na komisji zastępca burmistrza pan Jan Maciejewski i został sprzedany osobom prywatnym to jednak efekt jest taki, że powstały tam działki, a wtedy kiedy się o to pytał, jeszcze za czasów Zarządu takich możliwości nie było. Postara się odszukać, być może miało to miejsce nie w rozmowie prywatnej, a na którejś z komisji w tym okresie, w I kadencji, w której był radnym i postara się takie udokumentowanie dla pana burmistrza znaleźć i przedstawić ale myśli, że niekoniecznie na forum.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu komisji i chciałby skomentować wypowiedź radnego, ponieważ szkoda, że radny nie wyartykułował pan wczoraj precyzyjnie swojego wspomnienia z dalekiej przeszłości, a wypowiedź zabrzmiała niestety jako zarzut w stosunku do obecnego burmistrza, że to jego nieudolność, czy wskutek jego niegospodarności dochodzi do sytuacji, że nie Gmina zarabia na sprzedaży działek, które można było podzielić i sprzedać, tylko realizuje to jakiś prywatny właściciel. Szkoda, że wczoraj radny tego precyzyjnie nie wyartykułował, nie wyjaśnił, bo ten zarzut niegospodarności był ewidentnie ukierunkowany w stronę burmistrza.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeżeli takie było odczucie to rzeczywiście szkoda, ma nadzieję, że teraz wszystko się wyjaśniło. Jeżeli pan burmistrz, panowie poczuli się urażeni to przeprasza, chociaż naprawdę nie było to jego intencją. Pamięta sytuację z tamtych czasów i wie jak wyglądał stan prawny, a jak wygląda teraz. Wtedy się nie dało, teraz się dało. Nie chodzi mu o kadencje, w której burmistrzem był pan Tomasz Kałużny i nie chodzi mu o kadencję, w której pan Jan Maciejewski był zastępcą burmistrza. To wszystko co miał do powiedzenia i nikogo nie chciał w tej kwestii urazić.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/369/2014 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida (załącznik nr 4).


b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/370/2014 w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 5).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/371/2014 w sprawie:ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września (załącznik nr 6).


d)
Radny Bronisław Dankowski powiedział, że część rodziców dzieci, które zostaną przeniesione do nowej szkoły ze Szkoły nr 1 zwróciło się do niego, że brak było konsultacji z rodzicami o zmianie przynależności dzieci do nowej szkoły, w związku z czym zapytał jaka była forma konsultacji?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że sam proces powstawania szkoły miał miejsce w 2013 roku. Odbywały się spotkania ze wszystkimi rodzicami poszczególnych roczników. W 2014 roku odbyły się spotkania dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III, głównie w zakresie, czy rodzice chcą by klasy zostały również w tej szkole jako klasy IV? W tej chwili skrzydło, które się mieści jest dla klas 0-3. Rok temu kiedy były prowadzone rozmowy z rodzicami poszczególnych roczników wszyscy rodzice byli za tym żeby powstała nowa szkoła, która później miała być Zespołem Szkół. Rodzice uznali, że jeżeli będzie możliwość powstania Zespołu Szkół zgadzają się na to żeby dzieci kontynuowały naukę w Zespole Szkół. Było przeprowadzone spotkanie z nauczycielami Szkoły nr 1, którzy przejdą do pracy w Zespole Szkół. Było spotkanie z przedstawicielką Związków „Solidarność". Były przeprowadzone rozmowy z radnym Januszem Czyżem, przewodniczącym ZNP, więc myśli, że wszystkie środowiska były poinformowane. Dyrektor też informował, że jeżeli któryś rodzic nie chce żeby dziecko chodziło do nowej szkoły może bez problemu przenieść je do Szkoły Podstawowej nr 1.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że nie wie, czy się nie myli ale chętnych do nowej szkoły było chyba więcej niż miejsc. Ponadto była informacja, że jeśli ktoś nie reflektuje na przejście do nowej szkoły może zostać w starej.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w tej chwili z tego nowego obwodu, który powstanie jest mniej dzieci i z tego co wie od dyrektora osób, które chciały by żeby dzieci chodziły do Zespołu Szkół jest znacznie więcej niż samych miejsc.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/372/2014 w sprawie: utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu (załącznik nr 7).


e)
Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jest dostępna graficzna mapa przedstawiająca rozmieszczenie obwodów?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dla rodziców dostępny jest wykaz ulic, natomiast nie ma specjalnej mapy obwodów, ta która jest w wydziale, jest na potrzeby wydziału. Ulice obejmują obszar od ul. Powstańców Wielkopolskich do końca os Sokołowskiego.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że prosi by w przyszłości udostępniano taką mapę graficzną, dla ułatwienia życia rodzicom, dla sprawdzenia jak to wygląda.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/373/2014 w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 8).


f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/374/2014 w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 9).


g) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/375/2014 w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010-2013" (załącznik nr 10).


h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/376/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (załącznik nr 11).


i) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/377/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach" (załącznik nr 12).


j) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/378/2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni" (załącznik nr 13).


k) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/379/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020 (załącznik nr 14).


l) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/380/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 (załącznik nr 15).


ł)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że w związku ze złożoną skargą na Burmistrza Miasta i Gminy Września, wniesioną przez pana Marka Pruchniewicza Rada Miejska we Wrześni jest zobowiązana podjąć uchwałę ww sprawie (załącznik nr 16).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/381/2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 17).


m)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że w pkt 2 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony jest zapis, że w granicach obszaru opracowania znajduje się cenny ze względów przyrodniczych i krajobrazowych teren założenia dworsko-parkowego w Chociczy Małej. W dalszej części jest napisane, że teren jest zabytkowy, zaniedbany i nie jest wyeksponowany w otoczeniu, w związku z czym zapytał jaki jest dalszy los tych terenów w ogólnym projekcie rozwoju tego terenu?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że obiekt, o którym mowa, czyli nazwa zabytkowa jest mocno ironiczne względem tego co można zobaczyć na żywo. Park również jest mało adekwatny do tego co można zobaczyć na żywo ale faktem jest, że z powodów formalnych jest zapisany jako zabytek i jest on własnością Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Co zamierza zrobić z tym Agencja trudno powiedzieć w każdym razie do niej należy decyzja, jako do właściciela co z tym zrobić. Po tym jak to wygląda wydaje się, że niewiele chce zrobić i można tylko ubolewać, że jest to w takim stanie. Natomiast Gmina musi uszanować w zapisach dotyczących tego Studium stan obecny, czyli to, że jest to coś co kiedyś nazwano zabytkiem.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXII/382/2014 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą (załącznik nr 18).


Pkt. 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej Września z dnia 1 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 (załącznik nr 19).
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/351/14 Rady Miejskiej Września z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 (załącznik nr 20).
Do Biura Rady wpłynęły pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazania uchwał według właściwości (załącznik nr 21 i 22).
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013 (załącznik nr 23).
Do Biura Rady wpłynęła odpowiedź burmistrza Tomasza Kałużnego w sprawie pisma mieszkańców w/s wybudowania instalacji świetlnej we Wrześni przy ulicy Owocowej oraz położenia w tamtym rejonie nawierzchni (załącznik nr 24).
Do Biura Rady wpłynęło pismo sołectwa Gutowo Wielkie skierowane do Komisji Rozwoju Wsi w sprawie sprzeciwu budowy dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej. Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się ze sprawą i przekazała odpowiedź pani sołtys sołectwa Gutowo Wielkie (załącznik nr 25).
Do Biura Rady wpłynął dokument pn. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy społeczno-demograficznej gminy Września na rok 2013 (załącznik nr 26).
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za 2013 rok (załącznik nr 27).
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji Zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2015 za 2013 rok (załącznik nr 28).
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji Zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok (załącznik nr 29).
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 w dziale kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (załącznik nr 30).
Do Biura Rady wpłynęła opinia, dotycząca analizy wykonania budżetu w 2013 roku oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za rok 2013 (załącznik nr 31).
Do Biura Rady wpłynęły drogą e-mailową zapytania Pana Roberta Czwajdy (załącznik nr 32).
Do Biura Rady wpłynęła skarga na Burmistrza Miasta i Gminy Września, w związku z którą Rada podjęła uchwałę.
Do Biura rady wpłynęły oświadczenia majątkowe radnych. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których Przewodnicząca uczestniczyła osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.


Pkt. 6
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 33).
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 34).
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o pracę urzędu wszystko dzieje się zgodnie z planami. Gmina przystępuje do prac inwestycyjnych, które można wykonać w sezonie poza zimowym. Jeśli chodzi o informacje dotyczące istotnej Gminy inwestycji, to nie ma żadnych opóźnień, wszystko postępuje zgodnie z założonym harmonogramem. Tak jak wcześniej powiedział przewiduje, że 3 października ruszy budowa inwestycji. Trwają już prace na terenie, na którym będzie budowana fabryka firmy Volkswagen. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłosiła przetarg na sprzedaż terenu. W dniu wczorajszym zostały włączone tereny przejęte Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną od osób prywatnych, Skarbu Państwa i innych instytucji. Co tydzień odbywają się spotkania z projektantami i firmami które obsługują inwestora. Wkrótce ruszy również na terenie Wrześni przy ulicy Sikorskiego biuro projektowo-budowlane, które będzie zajmowało się nadzorowaniem prac budowlanych fabryki. Trwają również prace projektowe inwestycji, działań związanych z doprowadzaniem mediów, dróg zarówno na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego i Gminy Września, jak również związane z samym inwestorem. Po decyzji, która miała miejsce 18 marca co tydzień są jakieś spotkania, czy zapytania kolejnych firm, które z powodów choćby konieczności posiadania swojej fabryki w pobliżu firmy Volkswagen zgłaszają się by pozyskać tereny w pobliżu Białężyc i wybudować swoje fabryki. Burmistrz powiedział, że pojawią się zapytania dotyczące zapotrzebowania przez firmy gotowych hal, w związku z czym powiedział, że jeśli radni posiadają informację, że na terenie Gminy Września jest hala między 500-5000 m², którą można oferować firmą prosi o informacje do urzędu. Jeśli nie będzie hal we Wrześni to inwestor będzie szukał dalej a po co ma wyjeżdżać poza Gminę Września jak może dać zarobić naszym mieszkańcom.


Pkt. 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na prośbę radnej Teresy Piskorż powiedział, że Gmina dołoży dodatkową ławkę na placu zabaw. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe elementy dotyczące wyposażenia samego placu w tej chwili jest to niemożliwe, przynajmniej na tym etapie, ponieważ kila tygodni temu został ogłoszony przetarg ze środków, które zostały przeznaczone na 2014 rok jeśli chodzi o elementy wyposażenia placów zabaw. Trwa przetarg, natomiast jeśli zostałyby jakieś środki to może latem Gmina będzie dokupować dodatkowe elementy, a wtedy weźmie pod uwagę prośbę radnej.
Odpowiadając na pytanie radego Stefana Ogrodowicza dotyczące planu rozbudowy miasta burmistrz powiedział, że temat toczy się nieustannie, choćby w oparciu o Studium, o którym dzisiaj była mowa, a które zostało uchwalone w pewnym fragmencie. Cały czas otwarte są prace dotyczące pozostałego obszaru miasta, nie licząc tych trzystu kilkudziesięciu ha, które dzisiaj zostały uchwalone. Prace nad tym są całkowicie otwarte, zaprasza zainteresowanych do Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury gdzie można zapoznać się z tym co zostało zgłoszone Każdy obywatel ma prawo zgłosić swoje pomysły dotyczące tego jak widzi, w którym kierunku powinno się rozwijać miasto. W takim znaczeniu gdzie widzimy, że powinny być mieszkania, gdzie powinien być przemysł, a gdzie lasy, parki. Jest to tworzone w oparciu o projekt, który przygotowuje urbanista. Bierze on jednak również pod uwagę zgłaszane w postaci pisemnej wnioski przedstawiające pomysły. Obecnie obowiązuje na terenie Gminy Września Studium uchwalone 5 lat temu, co później przekłada się na plany zagospodarowania przestrzennego. Przy czym, jak kiedyś wspominał takie plany grożą wysokimi kosztami wykupu gruntów pod drogi. Jest to kosztowne. W Polsce są gminy, w których koszt obciążeń wykupu dróg jest większy niż kilka budżetów danej gminy.
Odnośnie ścieżki pieszo-rowerowej burmistrz powiedział, że z punktu wiedzenia tego co by każdy chciał zobaczyć, a z punku widzenia wydatków to dzieje się bardzo dużo.
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w chwili obecnej trwa procedura wycen nieruchomości i wykupów pod ścieżkę pieszo-rowerową. Dodał, że proces potrwa zapewne cały rok, następnie GDDKiA przystąpi do realizacji budowy tej ścieżki, więc najprawdopodobniej w roku 2015 rozpocznie się realizacja zadania.


Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.