BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14116237
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LI/345/2002

UCHWAŁA NR LI/345/2002

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 28.02.2002r.

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej
w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni

            Na podstawie art. 24  ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm./ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Odrzuca się zarzut wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej
i Kościelnej we Wrześni, dotyczący:

1.   Przeznaczenia fragmentu ogrodu na poszerzenie istniejącej ul. Wrzosowej, który złożyli:

                 Państwo Bieliccy

                 Ul. Wrzosowa 30

                 62-300 Września

    § 2

Uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące odrzucenia zarzutu zawiera uzasadnienie
do uchwały stanowiące integralną jej część.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/


Uzasadnienie

Rada Miejska we Wrześni ustaliła następujący stan faktyczny:

Sporządzony został projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni. Projekt planu przewiduje m. in. poszerzenie istniejącej ulicy Wrzosowej. Do tej części planu został złożony w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zarzut, o którym mowa w § 1 uchwały.

Autorzy zarzutu są właścicielami nieruchomości ozn. numerem geod. 987, której część została przeznaczona w projekcie planu na poszerzenie ulicy Wrzosowej. Właściciele działki nr 987 nie wyrażają zgody na przeznaczenie fragmentu ogrodu na poszerzenie ulicy Wrzosowej.

      Rada Miejska we Wrześni zważyła, co następuje:

Założenia przyjęte w projekcie planu umożliwiają zabudowę mieszkalno-usługową, wprowadzają ład przestrzenny, linie rozgraniczające ulice, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz realizują potrzeby wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Celem realizacji tych założeń planu, konieczne jest poszerzenie istniejącej ulicy Wrzosowej. Jest to jedyna możliwa do realizacji propozycja, ponieważ inne rozwiązania ogranicza bieg rzeki Wrześnicy. Wnoszący zarzut oceniają pozytywnie wszystkie założenia przyjęte w projekcie planu, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich realizację poprzez brak zgody na poszerzenie ulicy.

Wobec braku możliwości innych rozwiązań, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.