BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14072069
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LI/344/2002

UCHWAŁA NR LI/344/2002

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 28.02.2002r.

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej
w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni

            Na podstawie art. 24  ust. 3 oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm./ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Odrzuca się zarzut oraz protest wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej
i Kościelnej we Wrześni, dotyczący:

1.   Naruszenia interesu prawnego.

2.   Nie przedłużenia przy wyłożeniu projektu planu jego części opisowej.

3.   Nie uwzględnienia warunków geologicznych w miejscu lokalizacji projektowanej zabudowy.

4.   Zanegowanie przyjętego w planie typu zabudowy szeregowej ze względu na warunki geologiczne, tryb realizacji zabudowy i wymagany dostęp do istniejących budynków.

5.   Zanegowanie przyjętej w planie linii zabudowy.

6.   Nie godzenie się na ograniczenie zabudowy gospodarczej,

 który złożyły:

-     Jolanta Ziętkiewicz  

      Rynek 8

      62-300 Września

-     Łucja Tomczak

      Ul. Grunwaldzka 32

      62-300 Września

                                                        § 2

Uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące odrzucenia zarzutu zawiera uzasadnienie
do uchwały stanowiące integralną jej część.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Uzasadnienie

Rada Miejska we Wrześni ustaliła następujący stan faktyczny:

Sporządzony został projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zarzut jako współwłaściciele nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Rynek 8 oraz protest jako obywatele
i mieszkańcy Wrześni złożyły osoby wymienione w § 1 uchwały. Wnoszący zarzut podnoszą, że ustalenia przyjęte w projekcie planu wymienione w § 1 pkt. 1 – 5  są nie do przyjęcia ze względu na techniczne uwarunkowania budowlane jak i urbanistyczne.

Rada Miejska we Wrześni zważyła, co następuje:

1.   Wnoszący zarzut twierdzą, że ustalenia projektu planu naruszają ich interes prawny. Nie precyzują natomiast, na czym polega naruszenie tego interesu przez projekt planu.

2.   Projekt planu wraz z prognozą, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, wyłożono do publicznego wglądu w zakresie wyznaczonym przez ustawę.

3.   Warunki gruntowe są analogiczne na całym terenie objętym projektowaną zabudową. Projekt planu wprowadza obowiązek wykonania opinii o warunkach gruntowo-wodnych dla nowoprojektowanych obiektów. Współczesne rozwiązania techniczne umożliwiają zaprojektowanie obiektów na każdym rodzaju gruntów niezależnie
od kolejności realizacji zabudowy.

4.   Projekt planu ustala lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej. Forma zabudowy dostosowana jest
do istniejącej szerokości poszczególnych nieruchomości. Wprowadzenie wyłącznie zabudowy bliźniaczej pozbawiłoby wielu właścicieli działek możliwości zabudowy. Swobodny dojazd na zaplecza projektowanych obiektów umożliwiają – przewidziane projektem planu – bramy przejazdowe wykonane tylko zgodnie z wolą i życzeniem inwestorów realizowanych obiektów.

5.   Przyjęta w projekcie planu linia zabudowy dostosowana jest do istniejącego układu przestrzennego i projektowanego układu komunikacyjnego. Zbyt duże oddalenie projektowanych obiektów od ul. Wrzosowej utrudniłoby dostęp do funkcji handlowo-usługowych, przewidzianych w parterach projektowanej zabudowy i jednocześnie nadmiernie rozbudowałoby frontowe ogródki zmniejszając tym samym rekreacyjno-wypoczynkową część ogrodów na tyłach posesji.

7.   Projekt planu  przewiduje stworzenie nowej pierzei od strony ul. Wrzosowej porządkującej przestrzeń i umożliwiającej stworzenie bulwaru nad rzeką Wrześnicą. Ograniczenie wolnostojącej zabudowy gospodarczej i garażowej na frontach działek podyktowane jest dbałością o ład przestrzenny i podnosi atrakcyjność8.          projektowanego obszaru. Jednocześnie projekt planu umożliwia zaprojektowanie garaży w byłych budynkach oraz na zapleczach projektowanych obiektów.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia Rada Miejska we Wrześni uznaje, że żądanie wnoszących zarzut i protest nie mogą być uwzględnione.

Podjęcie uchwały jest zatem uzasadnione.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.