BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13877360
ostatnia aktualizacja BIP'u:
27-05-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LI/343/2002

 

 

UCHWAŁA NR LI/343/2002

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 28.02.2002r.

w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej
w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

            Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm./ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Odrzuca się protest wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej
i Kościelnej we Wrześni dotyczący:

1.   Nie uwzględnienia ewentualnej drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 1345, który złożyli:

-     Maria Pichnicka – Piotrowska

-     Paweł Piotrowski

      Ul. dzieci Wrzesińskich 4

      62-300 Września

2.   Zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenu objętego projektem planu, który złożył:

                -  Władysław Knociński

                         Rynek 10

                         62-300 Września

§ 2

Uwzględnia się protest wniesiony do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni, dotyczący:

1. Uzupełnienia na mapie brakującej części budynku mieszkalnego na działce nr 1347, który złożony został przez:


         Marię  Pichnicką -Piotrowską

      i  Pawła Piotrowskiego

         ul. Dzieci Wrzesińskich 4

         62-300 Września

§ 3

Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/


Uzasadnienie

Rada Miejska we Września ustaliła następujący stan faktyczny:

Sporządzony został projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu protest wniosły osoby wymienione w § 1 pkt. 1 uchwały. Autorzy protestu są właścicielami nieruchomości ozn. numerem geod. 1345 objętej projektem planu. Wnoszący protest podnieśli, że projekt planu nie uwzględnia ewentualnej drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 1345. Tymczasem projekt planu nie kwestionuje ustalenia drogi koniecznej. Ustalenia Sądu Rejonowego we Wrześni w sprawie sygn. akt I Ns 46/92 nie są przedmiotem rozwiązań projektu planu.

W okresie wyłożenia planu protest wniosła również osoba wymieniona w § 1 pkt. 2 uchwały. Protest ten nie może być uwzględniony, ponieważ ustalenia projektu planu spełniają oczekiwania wnoszącego protest i umożliwiają przeznaczenie działki nr 1367, która jest własnością wnioskodawcy na zabudowę usługowo-handlową.

Protest, o którym mowa w § 2 pkt. 1 uchwały został uwzględniony i uzupełniono graficznie pierzeję ul. Dzieci Wrzesińskich o nie naniesiony fragment zabudowy.

Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.