BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456085
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 maja 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Agata Gadzińska, samodzielny referent w referacie komunalnym przekazała informację, o którą prosili członkowie Komisji na poprzednim posiedzeniu dotyczącą zestawienia dochodów Gminy Września pochodzących z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych dokonywanych przez przedsiębiorców, z punktów sprzedaży, z podziałem na kwoty w zależności od wysokości obrotu (załącznik nr 3).


Pkt. 3
Komisja Rewizyjna na podstawie wcześniej otrzymanej dokumentacji przeprowadziła analizę i ocenę wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013:
a). sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 4);
b). sprawozdanie finansowe (załącznik nr 5);
c). opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013 (załącznik nr 6) oraz wyjaśnienia przekazane przez Jolantę Kościańską, skarbnika miasta i gminy Września dotyczące wskazanych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 rok omyłek pisarskich i rachunkowych (załącznik nr 7).


Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013 w obecności 5 radnych, jednogłośnie uznała, że nie stwierdzono nieprawidłowości, wobec czego nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 rok (załącznik nr 8).


Członkowie Komisji po przeanalizowaniu projektu opinii oraz wniesieniu informacji przygotowanych przez radnego Ryszarda Szwajcy przystąpili do głosowania.

 

Głosowanie nad opinią o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 r.


za- 5 osób
przeciw- 0 osób
wstrzymujących się- 0 osób


Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2013 rok (załącznik nr 9).

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2013 rok.

 

za- 5 osób
przeciw- 0 osób
wstrzymujących się- 0 osób


Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2013 rok.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski podziękował członkom Komisji i pracownikom urzędu za pracę w związku z przeprowadzeniem analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013.


Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 12.00 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji
/-/radny Bolesław Święciochowski


radny
/-/Waldemar Bartkowiak
radny
/-/Szymon Paciorkowski


radny
/-/Maciej Szelągiewicz


radny
/-/Ryszard Szwajca


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.