BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14092815
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 8 maja 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym;
Karolina Rewers sołtys, sołectwa wsi Gutowo Wielkie;
Bartosz Kałużny, właściciel gospodarstwa, w którym planowana jest budowa budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).


Pkt 3
Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się z pismem protestacyjnym mieszkańców sołectwa wsi Gutowo Wielkie w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej (załącznik nr 3) oraz dokumentacją ww sprawie przygotowaną przez Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury (załącznik nr 4). Z przedstawionej dokumentacji wynika, że do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach został dołączony raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, warunki przedsięwzięcia zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni. Państwowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej nie wniósł zastrzeżeń do projektowanej inwestycji i pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji dotyczące ochrony i zabezpieczenia środowiska. Ponadto w związku z pismem Pani sołtys sołectwa Gutowo Wielkie podpisanym przez mieszkańców, w którym zgłoszono uwagi odnośnie realizacji planowanego przedsięwzięcia dotyczące zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego spowodowanego przez rozkładające się tusze padłych zwierząt, uciążliwości zapachowych oraz ich oddziaływania na pobliski park przy określaniu środowiskowych uwarunkowań określonych w decyzji rozważono powyższe uwagi nakładając na inwestora obowiązki związane z realizacją inwestycji uwzględniając zastrzeżenia związane z zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego oraz uciążliwościami zapachowymi. Reasumując z dostarczonej dokumentacji wynika, że z informacji przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wziąwszy pod uwagę wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa uznano, że przyjęte rozwiązania przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia wymagań ochrony środowiska pod warunkiem spełnienia ustaleń określonych w raporcie oraz warunków decyzji.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił pana Jana Krotoszyńskiego, naczelnika wydziału inwestycyjno - komunalnego o przedstawienie informacji w sprawie składowiska odpadów w miejscowości Bardo.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że jest to teren należący do Gminy Września, na którym zlokalizowane jest składowisko odpadów. Jedna kwatera jest zrekultywowana i zamknięta, następna to kwatera jeszcze czynna. Historia składowiska jest taka, że w latach '90-tych zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę składowiska odpadów w Bardzie. Przewidywano budowę trzech kwater, jednak ponieważ mieszkańcy Skotnik protestowali przeciw budowie w 1992 roku podpisano porozumienie na mocy, którego zobowiązano się do tego, że lokalizacja kwater będzie w odpowiednim oddaleniu od gruntów miejscowości Skotnik. Kwaterę wybudowano w trochę innym miejscu niż planowano. W 2005 roku ze względu na to, że kwatera została jakby wykorzystana w całości przystąpiono do realizacji inwestycji naruszając wcześniejsze ustalenia. Główny oponent, czyli Pan, który złożył pismo, w którym się nie zgadza na realizację obecnej inwestycji wcześniej zgodził się na lokalizację składowiska pod warunkiem otrzymania rekompensaty w postaci dzierżawy terenu przylegającego do składowiska (1,40 ha i 6,0601 ha). Zmiana ustawy dotycząca gospodarowania odpadami przekazała kompetencję organizacji gospodarowania odpadami wojewodzie, który ustalając regiony działań Gminę Września przyporządkował do Powiatu Gnieźnieńskiego. Składowisko, które wkrótce w tym programie zostanie uruchomione będzie w Lulkowie i kwatera, którą w 2007 roku wybudowała Gmina zostanie zrekultywowana i zamknięta. Natomiast w miejscowości Bardo, w rejonie obecnego składowiska rozpoczęto budowę stacji przeładunkowej. Stacja będzie działała w ten sposób, że odpady, które są w tej chwili wożone na kwaterę nadal będą wożone ale nie będą składowane tylko przeładowywane na większe samochody i wożone do Lulkowa.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w Bardzie wysypisko zawsze będzie, bo wprawdzie śmieci nie będą składowane ale będzie przeładunek, także śmieci będą codziennie.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego zapytał, jak inaczej wyobrazić sobie gospodarkę odpadami? Budowa stacji przeładunkowego jest po to żeby koszty obsługi odpadami były jak najniższe. Dodał, że inwestorem nie jest Gmina Września ale spółka Urbis z siedzibą w Gnieźnie.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, dlaczego wykonanie inwestycji powierzono miastu Gniezno?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że dlatego, że kilka lat temu zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania, w sprawie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Gmina Września zobowiązała się do wspólnego inwestowania w składowisko odpadów w Lulkowie i żeby obniżyć koszty będzie wozić śmieci do Barda, z którego następnie zostaną przeładowane i pojadą do Lulkowa.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy przeładunek śmieci będzie dotyczył tylko Gminy Września, czy innych gmin także?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że będzie dotyczył całego powiatu.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy przeładownia śmieci będzie tam na stałe?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że tak.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w sytuacji kiedy nie było by Lulkowa Gmina Września musiałaby zapewne rozbudować składowisko.
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że tak. Nie wiadomo, czy w Bardzie, czy w innym miejscu ale składowisko w Gminie i tak by funkcjonowało. Ponadto w planach ujęta była budowa stacji do segregacji odpadów w Bardzie jednak, ponieważ wybudowano centralną stację do segregacji odpadów w Lulkowie tam też będzie się odbywać segregacja.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, o co chodzi panu ze Skotnik?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że o to, że zostało naruszone porozumienie z 1992 roku. Dodał, że Gmina nie jest inwestorem.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że pomijając to, że Gmina nie jest inwestorem można by powiedzieć, że Gmina mogłaby zrealizować dżentelmeńską umowę i wymusić żeby inwestycja była w miejscu, w którym nie przeszkadza mieszkańcom. Natomiast dodała, że od początku w umowie było zapisane, że w Bardzie będzie składowisko śmieci.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że na na wspólnym posiedzeniu komisji będzie przedstawiciel inwestora, który omówi szczegółowo kwestie budowy stacji przeładunkowej. Dodał, że bez względu na to jak będzie przeprowadzana przeładunkowe uciążliwość stacji przeładunkowej nie będą większe niż obecna kwatera, na której składowane są śmieci.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał ponownie czego wobec tego chce pan ze Skotnik?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że w 1992 roku Gmina podpisała porozumienie gdzie się zobowiązała do tego, że nie będzie rozbudowywała składowiska odpadów.


W związku ze złożonym pismem protestacyjnym mieszkańców sołectwa wsi Gutowo Wielkie w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej oraz pismem pana Marka Pruchniewicza wsi Skotniki, w sprawie składowiska odpadów w miejscowości Bardo członkowie komisji udali się na wizję lokalną.

W spotkaniu uczestniczył pan Bartosz Kałużny, właściciel gospodarstwa, w którym planowana jest budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej, oraz pani sołtys, sołectwa wsi Gutowo Wielkie, Karolina Rewers.

Komisja Rozwoju Wsi po odbyciu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uznała, że nie ma przeciwwskazań dotyczących lokalizacji budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w miejscowości Bierzglin.


Komisja Rozwoju Wsi w trakcie wizji lokalnej zapoznała się z terenem składowiska odpadów w miejscowości Bardo, gdzie budowana jest stacja przeładunkowa, na której będą przeładowywane odpady i wożone do Lulkowa.


Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.30 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.