BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14037014
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LI/342/2002

UCHWAŁA NR LI/342/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie: zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.  9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art.59 ust.6 i art.62 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zawiadamia się rodziców uczniów oraz Kuratora Oświaty w Poznaniu o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku.

§ 2.

1.Szkoła, o której mowa w § 1 stanowić będzie szkołę publiczną pod nazwą - Zespół Szkół z oddziałami sportowymi, zwany dalej „szkołą”.

2.Siedziba szkoły będzie w Nowym Folwarku 51B.

3.W skład zespołu wchodzić będzie szkoła podstawowa i gimnazjum.

4.Przekształcenie nastąpi z dniem 1 września 2002 roku.

§ 3.

Obwód Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi będzie wykraczał poza obwód Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku i obejmował będzie swym zasięgiem teren całej Gminy Września oraz gmin sąsiednich.

§ 4.

1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

2.Niniejsza uchwała Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi podlega przesłaniu do Kuratora Oświaty w Poznaniu.

§ 5.

Uchwałę podaję się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i ogłoszenie w „Wieściach z Ratusza”.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi jest zgodne z art. 59 ust. 6 i art.62 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 ze  zmianami).

Do obwodu Zespołu Szkół mogą uczęszczać dzieci nie tylko z obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku lecz dzieci z obwodów gminy Września a także z gmin sąsiednich.

W Zespole Szkół z oddziałami sportowymi zostaną zatrudnieni nauczyciele przedmiotów przewidzianych w planie nauczania szkoły podstawowej jak i gimnazjum, którzy posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów.

W budynku szkolnym znajduje się potrzebna liczba sal lekcyjnych, odpowiednio wyposażona biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, pracownie wyposażone są w środki dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania.

Budynek spełnia wszystkie warunki niezbędne do realizacji zadań szkoły i nauczycieli.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.