BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14035878
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR L/340/2002

Uchwała nr L/340/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 1 lutego 2002r.

w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591)  w związku
z art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 1991r., nr 9, poz. 31 ze zmianami),  Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że traci moc uchwała nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmieniona uchwałą nr XLIX/330/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2001r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie "Wieści z Ratusza".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

                                     

   


Uzasadnienie do uchwały nr L/340/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia
1 lutego 2002r. w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 29 grudnia 2000r.
w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Z dniem 23 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę  o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002r. nr 1, poz. 2). Przepisy tej ustawy określają, że podmioty gospodarcze rejestrowane będą przez gminy w ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2003r. oraz wprowadzają stałe opłaty za dokonanie wpisu do tej ewidencji. Wynosić one będą 100 zł za dokonanie wpisu oraz 50 zł za zmianę wpisu.

W związku z powyższym uchwała Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej staje się bezprzedmiotowa.

ZARZĄD MIASTA I GMINY      WRZEŚNIA

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.