BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461526
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXX/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokół
nr XXX/2014
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 21 lutego 2014 r.
w sali sesyjnej
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 594 z późn. zm.).

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 7.30 otworzyła sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni: radny Stefan Ogrodowicz i radny Szymon Paciorkowski, radny Jan Drewniak.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że XXX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik 2).

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Powiedział, że projekt ten zostały wprowadzony ze względu na fakt, że Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna ma potencjalnych przedsiębiorców, którzy na tym terenie chcieliby wybudować swoje firmy. Działki o których mowa położone są obok indyjskiej firmy Flex. Nabycie tych dwóch działek powinno się zakończy do 30 czerwca, aby mogły powstać te firmy, stąd przedstawiony projekt uchwały.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski oraz Jan Drewniak. Od tego momentu
w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i zapisanie go w pkt 2 b.
Przypomniała, że przegłosowanie zmiany porządku obrad wymaga bezwzględnej większości ustawowego składu Rady, czyli 11 radnych.

Rada Miejska w obecności 20 radnych jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.

Pkt 2
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. Powiedział, że gmina musi zabezpieczyć środki na wypadek, gdyby na jej terenie miała powstać fabryka. Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym wymusiło jako jedyną prawną drogę przesunięcie środków między zadaniami, natomiast rzeczywiste pokrycie nowych zadań związanych z budową fabryki nastąpi po rozliczeniu nadwyżki budżetowej z roku 2013, która wyniesie około 10 000 000,00 zł. Przedstawił na slajdach dwie planowane inwestycje dotyczące potencjalnego inwestora.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/351/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

b)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Przypomniał, że Rada podjęła już uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów objętych wskazanymi w projekcie działkami, ale wtedy była to jedna działka, po ich podzieleniu, ze względu na pojawienie się dwóch potencjalnych inwestorów, procedurę należy przeprowadzić na nowo.

Radna Mariola Kasierska zapytała, w jakiej cenie zostanie sprzedany ten teren? Na co te środki zostaną przeznaczone?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że działka zostanie sprzedana w przetargu, cenę ustali rzeczoznawca, natomiast środki ze sprzedaży trafią w budżecie do dochodów gminy. Te środki w budżecie na 2014 rok były zaplanowane i już zostały podzielone przez radnych jako dochód ze sprzedaży nieruchomości. Zaplanowana na 2014r kwota ze sprzedaży nieruchomości to około 3 000 000, 00 zł.

Radna Mariola Kasierska zapytała, na co ta kwota zostanie przeznaczona?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że dochody i przychody muszą się bilansować z rozchodami i wydatkami. Te kwoty zostały zaplanowane i rozdysponowane w budżecie na 2014. i nie stanowią dodatkowych środków.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/352/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego.

Pkt. 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 8.00 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.