BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460631
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z 17 kwietnia 2014 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecny był radny Maciej Szelągiewicz.

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym;
Iwona Koralewska, księgowa w wydziale księgowości;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Ewa Kloska, pomoc administracyjna w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji.

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił urzędników o przedstawienie informacji dotyczących środków niewygasających w budżecie w roku 2013 w kontekście uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/236/2012 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Iwona Koralewska, księgowa w wydziale księgowości wyjaśniła, że środki niewygasające w 2012 roku dotyczyły czterech zadań:
a) opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Września - Gonice wraz z pełnieniem nadzoru. Plan na to zadanie przewidywał 107 256,00 zł, wszystkie środki zostały wykorzystane;
b) budowy ogrodzeń przy budynku Ratusza we Wrześni. Plan przewidywał 24 142,00 zł, z czego wykorzystano 17 809,45 zł;
c) przebudowy nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS - u, pomieszczeń administracyjnych i lokali użytkowych. Plan przewidywał 1 268 007,00 zł, z czego wykorzystano 1 072 175,38 zł.;
d)wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Plan przewidywał 1 415 405, 00 zł, z czego wykorzystano 1 213 240,83 zł.

Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym przedstawił wszystkie wyżej wymienione zadania pod względem wykonawczym. Podzielił je na poszczególne etapy.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, w jaki sposób planuje się daną kwotę na wykonanie zadania, skoro wiele umów jest aneksowanych?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że często w przetargach stosuje się określenie stawki jednostkowej, natomiast nie mając dokumentacji dotyczącej pierwszego zadania trudno powiedzieć, przez jakie działki ona będzie przebiegać.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pod względem finansowym jest trochę inaczej, gdyż na fakturze wykazana została inna kwota od tej planowanej, znacznie wyższa. Poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji. Zapytał, skąd wzięły się dodatkowe środki na to zadanie?

Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym wyjaśnił, że dodatkowe środki w kwocie około 40 000,00 zł zostały wydatkowane z bieżącego budżetu w ramach zadania budowa i przebudowa dróg.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak wyglądają podziały działek na tę inwestycję?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że jest to dość skomplikowana procedura. Dokumentacja określa dane podziały, a prowadzona jest przez projektanta. Jest wydawana decyzja pod nazwą zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W momencie jej uprawomocnienia właścicielem terenu staje się osoba, na którą ta decyzja została wydana, a następnie wydawana jest decyzja odszkodowawcza. Wszystkie operaty służą do określenia kwoty odszkodowania za pozyskane grunty.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy dokumentacja ścieżki Września - Gonice jest już wykonana?

Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym wyjaśnił, że ta dokumentacja jest prawomocna.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że realizacja tej inwestycji leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Września wystosowała pismo, aby GDDKiA wywiązała się z wykonania zadania, jednak mało prawdopodobne jest, aby inwestycja została zrealizowana w tym roku. GDDKiA chce, aby Gmina Września uporządkowała księgi wieczyste tych nieruchomości, ale to nie jest w gestii urzędu. Gmina może uporządkować jedynie grunty należące do Gminy. Dokumentacja ważna jest przez trzy lata. W przeciągu tego czasu musi być chociażby wpis do księgi budowy, co przedłuży tę inwestycję o następne trzy lata.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy inwestycja dotycząca przebudowy Rynku 19 i 20 przekroczyła zaplanowane środki?

Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym wyjaśnił, że kwota ta w końcowy etapie była mniejsza od planowanej. Większość środków związana z tą inwestycją została wydatkowana jeszcze w roku 2012.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, odnośnie inwestycji związanej z przebudową Rynek 19 i 20, a mianowicie dlaczego w pozycji 9 i 10 jest ta sama kwota przedmiotowych prac? Poprosił o wyjaśnienie.

Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym wyjaśnił, że wystąpił błąd w opracowaniu i umowa 37/WIK/2012 dotyczy prac z branży elektrycznej, natomiast umowa 47/WIK/2012 prac architektonicznych. Powiedział, że na następne posiedzenie komisji zostanie dostarczone poprawne opracowanie. Nie zgadzają się również kwoty podane w tabeli, które również zostaną skorygowane.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego odnośnie inwestycji związanej z budową ogrodzenia wyjaśnił, że głównym powodem przeniesienia inwestycji wraz ze środkami były warunki atmosferyczne, ale również firma, która wykonywała inwestycję przy Rynku 19, musiała zakończyć prace, aby rozpocząć budowę ogrodzenia.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że prace związane z ostatnią inwestycją, a mianowicie z budową kanalizacji przy ulicy Szosa Witkowska były dość skomplikowane ze względu na problem własności. Ciągle powstawały nowe podziały, tak jest zresztą do dziś. Projektant ciągle zmieniał i aktualizował mapę. W pewnym momencie poproszono Starostwo Wrzesińskie, aby wstrzymało wydawanie decyzji, wtedy dopiero można było dostać pozwolenie na budowę.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że jeżeli środki, które nie zostały wykorzystane, a były zaplanowane wpływają do budżetu jako wolne środki.

Robert Stachowicz, kierownik w referacie inwestycyjnym powiedział, że na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej referat przygotuje odpowiednie dokumenty i umowy dotyczące inwestycji, dla których zabezpieczone zostały środki w ramach środków niewygasających.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosi również o wyjaśnienie, dlaczego pomiędzy analizą przedstawioną przez wydział podatkowy, a sprawozdaniem finansowym za rok 2013 przygotowanym przez panią skarbnik są różnice finansowe?

Iwona Koralewska, księgowa w wydziale księgowości powiedziała, że zostanie to wyjaśnione i przedstawione na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski podziękował za przygotowanie materiałów i omówienie tematu. Poprosił o przygotowanie wyjaśnień na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Pkt 4
Komisja Rewizyjna ustaliła plan posiedzeń, a także wybrała zagadnienia, które będą omawiane i kontrolowane na kolejnych spotkaniach w związku z sesją absolutoryjną, a mianowicie:
1. Środki niewygasające w budżecie w roku 2013 w kontekście uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/236/2012 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Wyjaśnienie rozbieżności między danymi zawartymi w „Analizie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Wrześni za rok 2013" a Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.
3. Kontrola wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Bolesław Święciochowski


/-/radny Waldemar Bartkowiak


/-/radny Szymon Paciorkowski


/-/radny Maciej Szelągiewicz


/-/radny Ryszard Szwajca

 
/-/Protokolant Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.