BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14084565
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr XLIX/332/01

UCHWAŁA  nr XLIX/332/01

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001r.

zmieniająca uchwałę z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie budżetu na  rok 2001.

            Na  podstawie  art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 1996r., nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48, ust. 1, pkt 1) ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XXXIV/240/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie  budżetu  na  rok  2001, zmienionej uchwałą nr XXXV/249/01 z dnia 29 stycznia 2001r., uchwałą nr 146 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 29 czerwca 2001r., uchwałą nr XLII/293/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001r., uchwałą nr XLIII/297/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2001r. oraz uchwałą nr XLVI/310/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001r., wprowadza się następujące zmiany:

1.  Zwiększa się dochody budżetu, określone w §1 uchwały o kwotę 448.937,00 zł do wysokości 46.119.980,00 zł.

2.  W załącznikach nr 1, 3 i 6 do uchwały, o której mowa w §1 zdanie pierwsze, wprowadza się odpowiednio zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/

Zenon Cichy


 

Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/332/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia
28 grudnia 2001r. zmieniającej uchwałę z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Uchwałą niniejszą wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy na rok 2001:

Zwiększony zostaje plan dochodów z tytułu przyznanej subwencji wyrównawczej, będącej rekompensatą dochodów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem z podatków lokalnych zakładów pracy chronionej. Jednocześnie zmniejsza się jednak plan dotacji na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych. Różnicę między tymi kwotami, a więc łączne zwiększenie dochodów stanowi kwota 348.937 zł. O tę samą kwotę zmniejsza się zaplanowane przychody z prywatyzacji (załącznik nr 3).

W związku z wzrostem kosztów utrzymania gimnazjów, Zarząd czynił starania
o zwiększenie subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy. W odpowiedzi na wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyznane zostały dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 100 tys. zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów z tytułu karty podatkowej między rozdziałami w związku z ich wcześniejszą błędną klasyfikacją

Po stronie wydatków, zwiększa się plan w zakresie utrzymania gimnazjów, a także następują przesunięcia między działami planów wydatków związanych ze środkami do dyspozycji sołectw, zgodnie z wykorzystaniem tych środków przez poszczególne sołectwa. Poza tym następuje przesunięcie 25 tys. zł z działu 900 Gospodarka komunalna do działu 600 Transport na utrzymanie dróg, a także 4,5 tys. zł w Bibliotece z wydatków bieżących na inwestycyjne (zakup komputera).

Ponadto aktualizuje się plany zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz środków specjalnych, ujęte w załączniku nr 6.

                                                                                                 Projektodawca:

                                                                                           Zarząd Miasta i Gminy

                                                                                                        Września

                                                                                                                /-/

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  do uchwały nr XLIX/332/01  Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001r.

 1. W załączniku nr 1  do uchwały nr XXXIV/240/00  Rady Miejskiej we Wrześni

     z dnia 29 grudnia 2000r. wprowadza się następujące zmiany:

  1) zmienia się plan dochodów:

 Dział

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan

 Rozdz.

       T r e ś ć

przed zmianą

planu

planu

po zmianie

 §

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

21 449 575

200 000

200 000

21 449 575

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0

0

200 000

200 000

§ 035

Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej

0

0

200 000

200 000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

3 9

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.