BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14261975
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr XLIX/331/2001

UCHWAŁA  nr XLIX/331/2001

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Na  podstawie  art. 19  ustawy  z dnia  12 stycznia 1991r.  o podatkach  i  opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. §1, ustęp 1 uchwały nr XXXVII/219/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r.
w sprawie opłaty targowej, zmienionej uchwałą nr XIV/93/95 z dnia 8 września 1995r., uchwałą nr XVII/116/95 z dnia 17 listopada 1995r., uchwałą nr XXXV/257/97 z dnia 20 czerwca 1997r.,  uchwałą nr XVIII/133/99 z dnia 20 grudnia 1999r., uchwałą nr XXII/154/2000 z dnia6 marca 2000r. oraz uchwałą nr XXXIII/234/00 z dnia 19 grudnia 2000r. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala  się  stawki  opłaty targowej na wszystkich stałych targowiskach i miejscach czasowo wyznaczonych  jako handlowe, w następującej wysokości:

1)      4,00 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży na module ławy,

2)      7,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z pozostałych stoisk, straganów oraz pojazdów,

3)      2,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z ręki, skrzynki, koszyka, wiadra.”.

2. §5 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wyznacza się następujących poborców opłaty targowej:

a)      Adam Gadziński, zamieszkały we Wrześni ul. Koszarowa 13/2 – na targowiskach
przy ul. Kościelnej i przy ul. Kościuszki,

b)      Stanisław Graczyk, zamieszkały we Wrześni ul. Kościuszki 47a/6 – na targowisku
przy ul. Chrobrego.

2. W przypadku czasowej niemożności dokonywania poboru opłaty targowej przez osoby wymienione w ustępie 1., Zarząd Miasta i Gminy wyznaczy osobę zastępującą poborcę”.

3. §6, ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi:

1.      5% dla poborcy określonego w §5 pkt. a)

2.      10% dla poborcy określonego w §5 pkt. b)”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy i w biuletynie “Wieści z Ratusza”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/


Uzasadnienie do uchwały nr ............../....../... Rady Miejskiej we Wrześni z dnia ................... zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Uchwałą niniejszą zmienia się stawki opłaty targowej, które aktualnie wynoszą:

1)      3,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży na module ławy (na Zieleniaku),

2)      7,00 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z pozostałych stoisk, straganów
oraz pojazdów,

3)      2,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z ręki, skrzynki, koszyka, wiadra.

Opłata targowa stanowi istotne źródło dochodów budżetu. W roku 2002 wpływy z tego tytułu wyniosą ok. 200 tys. zł. Podwyższenie stawek uzasadnione jest również tym, że Miasto
i Gmina zobowiązane jest do urządzenia targowisk oraz pokrywania ciągle rosnących kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.

Ponadto wprowadza się do uchwały zapis określający imiennie inkasentów opłaty targowej
i ich wynagrodzenie, gdyż wymóg taki wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotychczas uchwała Rady Miejskiej upoważniała do tych czynności Zarząd. Podani w uchwale inkasenci oraz ich wynagrodzenie nie ulegają zmianie.

                                                                                                         

                                                                                                 Projektodawca:

                                                                                           Zarząd Miasta i Gminy

                                                                                                        Września

                                                                                                                /-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.