BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285928
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XLIX/330/01

Uchwała nr XLIX/330/01

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001r.

zmieniająca  uchwałę  nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r., nr 13, poz. 74 ze zmianami) 
w związku z art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991r., nr 9, poz. 31 ze zmianami),  Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W paragrafie 1 uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej  z dnia 29 grudnia 2000r.
w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadza się następujące zmiany:

1.   W ustępie 1. kwotę 30 zł zastępuje się kwotą 60 zł. 

2.   W ustępie 2. kwotę 15 zł zastępuje się kwotą 30 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie "Wieści z Ratusza".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/

Zenon Cichy

                                     

   


Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/330/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2001r. zmieniającej  uchwałę  nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty administracyjne, ujęte w niniejszej uchwale pobierane są tytułem dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy. Opłata za wpis do ewidencji wynosić będzie 60 zł (dotychczas 30 zł), a za zmianę wpisu 30 zł (dotychczas 15 zł). Stosowane dotychczas opłaty należą do najniższych w kraju, stąd dość znaczny ich wzrost. Przewidywane dochody budżetowe z tego tytułu w roku 2002 to
100.000 zł.

                                                                                                 Projektodawca:

                                                                                           Zarząd Miasta i Gminy

                                                                                                        Września

                                                                                                                /-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.